• Home
  • Genom Araştırma ve Uygulama Birimi

Genom Araştırma ve Uygulama Birimi

Takım Lideri: 

Prof. Dr. Yusuf Özkul

Tel: +90 352 437 9315/13600

+90 352 207 6666/ext 13600

E-mail: ozkul@erciyes.edu.tr

 

Yücel Grup:

C. elegans model organizmasını kullanarak EGF/Ras/MAPK sinyal yolağını düzenleyen faktörleri araştırmakta ve bunun için vulval farklılaşmayı bir platform olarak kullanmaktadır.

Grup Lideri: 

Yrd. Doç. Dr. Duygu Yücel

Tel: +90 352 437 9315/13638

+90 352 207 6666/ext 13638

E-mail:  duyguyucel@erciyes.edu.tr

Yılmaz Grup:

Hem “Genom” ve hem de “Kök Hücre” biriminde çalışmalarımızı yapmaktayız.  Genom birimindeki projelerimiz Circadian Clock ve DNA Tamiri odaklı projelerdir. Kök Hücre birimindeki çalışmalarımız ise Kanser Kök Hücresi’nin Akciğer kanserinde genomik profillendirmesini temel almaktadır.

Grup Lideri: 

Öğr. Gör. Dr. Seçil Yılmaz

Tel:  0 352 437 9315 /

0 352 207 6666 /

E-mail:  secililhanbio@hotmail.com

Sezer Grup:

Çeşitli hastalıkların patogenezinde yatan olası genetik bozuklukları aydınlatarak tedavilerinde yeni yol açabilmek.

Kanser hastalarında sıkça kullanılan analjezik ve ameliyatlarda kullanılan anestezik maddelerin kanserin prognoz ve metastazında rolü olup olmadığını in-vitro ve ayrıca klinik çalışmalarla araştırmak.

Çeşitli sebeplere (ilaçlar, hastalık, travma) bağlı olarak oluşan nöron dejenerasyonunda kök hücrelerin rejeneratif özellik gösterip göstermediğini in-vitro ve in-vivo olarak mekanizmaları ile araştırmak.

Grup Lideri:

Uzm. Dr. Gülay Sezer

Tel: +90 352 437 9315/13637

+90 352  207 6666/13637

E-mail:  gulayszr@gmail.com

 

Galeri