Yılmaz Grup

Hem “Genom” ve hem de “Kök Hücre” biriminde çalışmalarımızı yapmaktayız.  Genom birimindeki projelerimiz Circadian Clock ve DNA Tamiri odaklı projelerdir. Kök Hücre birimindeki çalışmalarımız ise Kanser Kök Hücresi’nin Akciğer kanserinde genomik profillendirmesini temel almaktadır.

Mevcut / Güncel Projeler:

  • Biyolojik Saatin Akciğer Kanseri Gelişimi ve Metastazındaki Rolü (TÜBİTAK 115S915)
  • Akciğer Kanseri Hastalarında Kanser Kök Hücresinin Genomik Profillendirilmesi (TÜBİTAK 215S849)
  • Hücreli Dışı Akciğer Kanserlerinde Plevral Efüzyon Kaynaklı Kanser Kök Hücrelerinin Moleküler Tiplendirilmesi (BAP)

Grup Lideri: 

Öğr. Gör. Dr. Seçil Yılmaz

Tel:  0 352 437 9315 /

0 352 207 6666 /

E-mail:  secililhanbio@hotmail.com

Grup Üyeleri:

Esra Atar / Yüksek Lisans Öğrencisi

E-Mail:  esraatar1993@gmail.com