• Home
  • Biyoinformatik Hizmetlerimiz

Biyoinformatik Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Genomik:

de novo ve yeniden dizileme genom birleştirme

– Gen tespiti ge genom anotasyonu

– Karşılaştırmalı genomik analizleri

– SNP anotasyonu ve varyant çağırma

– Yolak analizi

– PZR amplikon dizileme analizi

– Filogenetik yapılandırma

– Genom boyu ilişkilendşrme çalışmaları (GWAS)

– Moleküler tanı

Transkriptomik:

– RNAseq transkript birleştirme ve anotasyonu

– Diferansiyel gen ifadesi analizleri

– Mikrodizi analizi

– İfade imzası keşfi

Metagenomik:

– 16S rRNA dizileme analizi ve taksonomik biyobelirteç tespiti

– de novo metagenom anotasyonu

– Metagenom boyu ilişkilendirme çalışmaları (MGWAS)

Epigenetik:

– miRNA tespiti ve ifade analizi

– ChiP-seq analizi

Yazılım:

– Veri görselleştirme

– Moleküler tanı araçları geliştirme

– YND boruhattı mimarisi oluşturma

– Yazılım araçları geliştirme

– Veritabanı yapılandırma