Sezer Grup

Çeşitli hastalıkların patogenezinde yatan olası genetik bozuklukları aydınlatarak tedavilerinde yeni yol açabilmek.

Kanser hastalarında sıkça kullanılan analjezik ve ameliyatlarda kullanılan anestezik maddelerin kanserin prognoz ve metastazında rolü olup olmadığını in-vitro ve ayrıca klinik çalışmalarla araştırmak.

Çeşitli sebeplere (ilaçlar, hastalık, travma) bağlı olarak oluşan nöron dejenerasyonunda kök hücrelerin rejeneratif özellik gösterip göstermediğini in-vitro ve in-vivo olarak mekanizmaları ile araştırmak.

Mevcut / Güncel Projeler:

  • Paklitaksel Ve Sisplatin İle Sıçanda Oluşturulan Nöropatik Ağrıya Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Etkisi (TÜBİTAK 3001 Proje Kodu:  315S176)
  • Morfin’in Triple Negatif Meme Kanser Hücre Hattındaki Etkisi ve EGFR Yolağı ile İlişkisinin Araştırılması (Ulusal-BAP TSA-2016-6444)
  • Biyolojik Saatin Akciğer Kanseri Gelişimi ve Metastazındaki Rolü (TÜBİTAK 3001 Proje Kodu:  115S915 )
  • West Sendromunda Arx Geninin Kan Glukoz Düzeyi ve Pankreas Hücrelerine Etkilerinin Araştırılması (Ulusal BAP TCD-2016-6103)

Grup Lideri:

Uzm. Dr. Gülay Sezer

Tel: +90 352 437 9315/13637

+90 352  207 6666/13637

E-mail:  gulayszr@gmail.com