Bakır LAB

BAKIR LAB-BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ BİRİMİ

Ekibimiz yemeklik baklagiller olan nohut ve mercimek bitkileri üzerine çalışmalar gerçekleştirmektedir. Özellikle yabani nohutlarda soğuk stresine tolerans mekanizmasının moleküler düzeyde anlaşılmasına yönelik gerçekleştirdiğimiz fonksiyonel genomik çalışmalar ekibin asıl çalışma konusunu oluşturmaktadır. Yine, baklagillerde moleküler markör geliştirme, genetik karakterizasyon ve genetik haritalama çalışmaları ile kuraklık ve tuz stresi gibi diğer abiyotik stres faktörlerine yönelik genomik ve fonksiyonel genomik çalışmalarda ekibimizin çalışma konuları arasında yer almaktadır.

Takım Lideri: Doç. Dr. Melike BAKIR

Tel: 0 352 207 66 66/13713

e-mail:: melikebakir@erciyes.edu.tr

Grup Üyeleri:

Doktora Öğrencileri

Cebrail Yıldırım

Yüksek Lisans Öğrencileri

Şeyda Nur Turkay

Brian Wakimwayi Koboyi

Merve Keklik

Projeler:

Lens culinaris M.’de microRNA’ların High-Throughput Yöntemlerle Belirlenmesi, (Erciyes Üniversitesi-Bilimsel Araştırma Projeleri-Proje no: FOA-2017-7339, 2017 devam, Yürütücü)

-Yabani Nohut Türlerinde de novo Transkriptom Dizileme: Soğuk Toleransında Rolü Olan Gen Adaylarının Belirlenmesi ve Fonksiyonel Markörlerin Geliştirilmesi (TUBİTAK-Proje No: 116 O 375 2017-2020, Yürütücü)

-Mercimekte (Lens culinaris Medik.) Zenginleştirilmiş Genomik Kütüphanelerden Yeni SSRs (Simple Sequence Repeats) Markörlerin Geliştirilmesi ve Diğer Baklagil Türlerine Transfer Edilebilirliğinin Test Edilmesi (TUBİTAK-Proje No: 118 O 791 2019-2019, Yürütücü)

-Mercimekte (Lens culinaris Medik.) AG ve AC Mikrosatellitlerince Zenginleştirilmiş Genomik Kütüphanelerden Yeni SSRs (Simple Sequence Repeats) Markörlerin Geliştirilmesi (TUBİTAK-Proje No:215 O 088 2015-2017, Yürütücü)