Çeşitli hastalıkların patogenezinde yatan olası genetik bozuklukları aydınlatarak tedavilerinde yeni yol açabilmek.

Kanser hastalarında sıkça kullanılan analjezik ve ameliyatlarda kullanılan anestezik maddelerin kanserin prognoz ve metastazında rolü olup olmadığını in-vitro ve ayrıca klinik çalışmalarla araştırmak.

Çeşitli sebeplere (ilaçlar, hastalık, travma) bağlı olarak oluşan nöron dejenerasyonunda kök hücrelerin rejeneratif özellik gösterip göstermediğini in-vitro ve in-vivo olarak mekanizmaları ile araştırmak.

Mevcut / Güncel Projeler:

  • Paklitaksel Ve Sisplatin İle Sıçanda Oluşturulan Nöropatik Ağrıya Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Etkisi (TÜBİTAK 3001 Proje Kodu:  315S176)
  • Morfin’in Triple Negatif Meme Kanser Hücre Hattındaki Etkisi ve EGFR Yolağı ile İlişkisinin Araştırılması (Ulusal-BAP TSA-2016-6444)
  • Biyolojik Saatin Akciğer Kanseri Gelişimi ve Metastazındaki Rolü (TÜBİTAK 3001 Proje Kodu:  115S915 )
  • West Sendromunda Arx Geninin Kan Glukoz Düzeyi ve Pankreas Hücrelerine Etkilerinin Araştırılması (Ulusal BAP TCD-2016-6103)

Grup Lideri:

Uzm. Dr. Gülay Sezer

Tel: +90 352 437 9315/13637

+90 352  207 6666/13637

E-mail:  gulayszr@gmail.com