• Home
  • Vizyon/Misyon

Vizyon/Misyon

Erciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Merkezi’nin

Misyonu:

  • Tıbbi tedaviler için kullanılacak hücrelerin oluşturulması ve üretilmesi
  • öğrenciler ve akademik personele açık, multi-disipliner çalışmaların yapılabileceği bir yer olması
  • öğrencilere hem eğitimleri boyunca hem de mezuniyet sonrası farklı fırsatlar sunmak
  • endüstri ile işbirliği yapmak.

Vizyonu:

Erciyes Üniversitesi’nin ulusal/uluslararası alanda her yönüyle yüksek nitelikli bir üniversite olarak kabul görmesi ve gerek.  Sadece Türkiye’de değil tüm dünyada, bilim dünyasının lideri olabilmek.