• Home
  • TÜBİTAK Projeleri

TÜBİTAK Projeleri

TUBİTAK DESTEĞİ ALAN PROJELER

PROJE NO PROJE ADI TOPLAM BUTCE YÖNETİCİ BASLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ
6903 Nanogözenek DNA Dizilemesi Ile Hızlı Patojen Tanıma Yapabilen Algoritmaların Geliştirilmesi 27000 Dr.Öğr.Üyesi Özkan Ufuk NALBANTOĞLU 01/07/2016 30/03/2018
7905 Otistik Fare Beyin Dokularında LC3, Beclin ve p62 Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması 384975 Dr.Öğr.Üyesi Elif Funda ŞENER 01/12/2017
4073 Plum Pox Virüsün Enfektif cDNA Klon Vektörlerinin Geliştirilmesi 225250 Dr.Öğr.Üyesi Kahraman GÜRCAN 01/06/2012
4038 Karbapenem Dir. Acinetobecter Baum. ile Farelerde Oluş. Den. Sepsiste Dor.ve Tedavi Seçekleri 13000 Dr.Öğr.Üyesi Gökçen DİNÇ 15/04/2012
4618 OTİSTİK FARE MODELİNİN OLUŞTURULMASINDA MİKRORNA LARIN ETKİLERİNİN İNCELENMESİ 452910 Prof.Dr. Yusuf ÖZKUL 01/06/2013 18/12/2017
5699 Alpha Beta T Cell Decreased Gamma Delta T Cell and Natural Killer Cell Enriched Donor Lymphocyte Infusion 637000 Prof.Dr. Musa KARAKÜKCÜ 01/10/2014 18/12/2017
5654 Senesent Mezenkimal Kök Hücre Sekretomunun Kanser Hücre Hatları Üzerine Biyolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi 29900 Dr.Öğr.Üyesi Zeynep Burçin GÖNEN 01/12/2014 03/03/2016
5792 Farelerde Oluşturulan Deneysel Diabet Modelinde Karbapenem Dirençli Klebsiella pneumoniae’ya Bağlı Yumuşak Doku Enfeksiyonu ve Antibiyotik Tedavisi 29935 Dr.Öğr.Üyesi Gökçen DİNÇ 01/12/2014
6235 Biyolojik Saatin Akciğer Kanseri Gelişimi ve Metastazındaki Rolü 92960 Dr.Öğr.Üyesi Seçil YILMAZ 01/09/2015
6038 Meme kanser hücre hatlarında Thymoquinone (TQ) ve transkripsiyon faktörü Fork Head BoxM1 (FOXM1) siRNA’nin sinerjistik etkisinin Src-FAK yolağı üzerine araştırılması 192108 Doç.Dr. Zühal HAMURCU 01/06/2015
6697 Yoğunbakım Ünitelerinde Mikrobiyom Bulaş Ağının Çıkarımı İçin Hesaplamalı Kaynak İzsürümü Yöntemlerinin Araştırılması Ve Geliştirilmesi 411245 Dr.Öğr.Üyesi Özkan Ufuk NALBANTOĞLU 01/04/2016
8228 Metformin Uygulanmış Senesent Mezenkimal Kök Hücre Sekretom Profilinin Proteomik Analizi 376690 Prof.Dr. Servet ÖZCAN 01/12/2017
8005 Türkiye Cyperaceae familyası, Carex L. hariç diğer tüm cinslerinin morfolojik, moleküler, sitogenetik ve palinolojik, revizyonu. 603718 Prof.Dr. Cem VURAL 01/02/2018
6319 Türkiye Kayısılarının Plum Pox Virüsü ‘Türkiye’ ırkına reaksiyonlarının kontrollü koşullarda belirlenmesi. 30000 Dr.Öğr.Üyesi Kahraman GÜRCAN 01/11/2015
6907 Paklitaksel Ve Sisplatin İle Sıçanda Oluşturulan Nöropatik Ağrıya Kemik İliği Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücrelerin Etkisi 98650 Dr.Öğr.Üyesi Gülay SEZER 01/07/2016
7444 Yabani Nohut Türlerinde de novo Transkriptom Dizileme: Soğuk Toleransında Rolü Olan Gen Adaylarının Belirlenmesi ve Fonksiyonel Markörlerin Geliştirilmesi 324200 Dr.Öğr.Üyesi Melike BAKIR 01/03/2017
7682 Ortopedik Protez Enfeksiyon Mikrobiyotasının Metagenomik Yöntemlerle De Novo Incelenmesi 491235 Dr.Öğr.Üyesi Aycan GÜNDOĞDU 01/07/2017
5626 Alfa/Beta T Hücre Azaltılmış, Gama/Delta T Hücre ve Nk Hücre Zenginleştirilmiş Donör Lenfosit İnfüzyonu 637000 Prof.Dr. Leylagül KAYNAR 01/10/2014
5608 Kromatin Düzenleyici Faktörlerin Hipoksiye Bağlı Hücre Farklılaşması ile İlişkisinin C. elegans Model Organizmasında in vivo Olarak Araştırılması 231595 Dr.Öğr.Üyesi Duygu YÜCEL 01/10/2014 30/03/2018
5685 İnsüline Bağlı Oluşturulan Hipogliseminin Hipotalamus-Hipofiz-Adrenal Aks Üzerine Etkilerinin Mekanizması 464383 Doç.Dr. Serpil TAHERİ 01/12/2014
5901 Meme kanser hücre hatlarında transkripsiyon faktör proteini olan FOXM1’in otofaji sinyal yolağında rolünün araştırılması 437896 Doç.Dr. Zühal HAMURCU 01/04/2015
6641 IL-15 SİTOKİNİNİN İNSAN DENDRİTİK HÜCRELERI TARAFINDAN IL-23 ÜRETİMİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ 30000 Dr.Öğr.Üyesi Ahmet EKEN 01/02/2016
5530 Otizm Spektrum Bozukluklarında Saldırganlık, Öfke Ve Ağrıya Duyarsızlık İle İlişkili Genlerin Araştırılması 29531 Dr.Öğr.Üyesi Elif Funda ŞENER 01/10/2014 12/10/2015
6285 Shotgun DNA Dizileme ile Kayısı Tüm Genom Fiziksel Harita (Genom) Analizi ve RNAseq Transkriptom Profilleme Yoluyla Kayısı Tüm Gen Setinin Anotasyonu 534540 Dr.Öğr.Üyesi Kahraman GÜRCAN 01/12/2015
6758 Grup 3 doğal lenfoid hücreler’in (ILC3),  CD4+ düzenleyici T hücrelerinin  (Treg) gelişim ve immüno-supresif fonksiyonlarına etkisinin incelenmesi 382500 Dr.Öğr.Üyesi Ahmet EKEN 01/05/2016
5687 Hastane atık sularının karıştığı şehir kanalizasyon sisteminin arıtma öncesinde ve sonrasında GSBL üreten E. coli ve pandemik O25-ST131 klonu bakımından taranması 26615 Dr.Öğr.Üyesi Aycan GÜNDOĞDU 01/12/2014 03/08/2016
7094 Travmatik Beyin Hasarlı Fare Modellerinde Hipotalamik-Hipofizer Aksın İncelenmesi 525440 Dr.Öğr.Üyesi Duygu YÜCEL 01/10/2016
6283 Mercimekte (Lens culinaris Medik.) AG ve AC Mikrosatellitlerince Zenginleştirilmiş Genomik Kütüphanelerden Yeni SSRs (Simple Sequence Repeats) Markörlerin Geliştirilmesi 95330 Dr.Öğr.Üyesi Melike BAKIR 01/11/2015 29/03/2018
6840 Akciğer Kanseri Hastalarında Kanser Kök Hücresinin Genomik Profillendirilmesi 560028 Dr.Öğr.Üyesi Ömer ÖNAL 01/06/2016
7323 Multiple Skleroz (MS) fare modelinde interleukin-22 (IL-22) sitokini modülasyonunun terapötik potansiyelinin araştırılması 530702 Dr.Öğr.Üyesi Ahmet EKEN 01/07/2017