Taheri Grup

Genom Laboratuarında DNA ve RNA izolasyonu, Hücre Kültürü, PCR (Polymerase chain reaction), RFLP (Restriction fragment length polymorphism), mRNA ve miRNA ekspresyon analizleri, SNP çalışmaları, Sanger Sekans metoduna dayalı DNA dizileme, Yeni Nesil  Sekanslama ile Tüm Genom Dizileme, Exom Dizileme, RNA Dizileme, Transkriptom Analizi, DNA Assay, Antibody Assay, İmmünohistokimya, DNA Hasar Tespiti ve ELİSA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) çalışmaları yapılmaktadır. Genom Laboratuarı bu tekniklerin yapılabileceği alet ve ekipmanlar ile donatılmıştır. Bünyemizde RNA ve DNA izolasyonu laboratuarı bulunmaktadır. Yüksek Lisans, Doktora, TUBİTAK projeleri olan araştırmacılar laboratuarımızda çalışmalarını yürütmektedir.

PROJELER

 1. Insüline Baglı Olusturulan Hipogliseminin Hipotalamus-Hipofiz-Adrenal Aks Üzerine etkilerinin mekanizması. 114S478 (Yürütücü) (Yürüyen Proje) (TÜBİTAK – 114S478)
 2. Otistik fare modelinin oluşturulmasında mikroRNA’ların etkilerinin incelenmesi (Yardımcı Araştırıcı) (Yürüyen Proje) (TÜBİTAK-EVRENA – 112S570)
 3. Antimullerian Hormon Reseptör-2(AMHR2) Proteininin Ekstraselüler Domainine Karşı monoklonal Antikorların Oluşturulması ve Elde Edilen Monoklonal Antikorların İnsan Over Kanseri Hücre Hatlarında Test Edilmesi (Yardımcı Araştırıcı) (Yürüyen Proje) (TÜBİTAK1001 – 113S322)
 4. Akromegali Hastalarında DNA Dizi Analizi ile Aryl Hydrocarbon Receptor Interacting Protein (Aip) Geni Mutasyonlarının Türkiye’deki Prevalansının Araştırılması ve Klinik Etkilerinin İncelenmesi (Yardımcı Araştırıcı) (Kapanmış Proje) (TÜBİTAK 1002 – 113S432)
 5. Epigenetik Mekanizmaların Süt Kardeşlik Fenomenindeki Rolünün Değerlendirilmesi. (TÜBİTAK -214S177) (Kapanmış Proje) (Yardımcı Araştırıcı)
 6. Otizm Spektrum Bozukluklarında Saldırganlık Öfke ve Ağrıya Duyarsızlık ile İlişkili Genlerin Araştırılması (Yardımcı araştırıcı) (Yürüyen Proje) (TÜBİTAK 1002 – 114S742)
 7. Timokinon’un Meme Kanser Hücrelerinde Apoptozla İlişkili MikroRNA Profili Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi (Yardımcı Araştırıcı) (Yürüyen Proje) (TÜBİTAK 1002 -118S571)
 8. Akromegali Hastalarında Görülen Obstrüktif Uyku Apnesi Sendromu OUASnda Sürekli Pozitif Hava Yolu Basıncı CPAP Tedavisinin Hücre Yaşlanma Genleri Üzerine Etkisi (Yürütücü)  (BAP) (TYL-2017-7784) Yürüyen Proje
 9. Cushing sendromlu hastalarda kardiovasküler dermatolojik değişikliklerin belirlenmesi ve tedavi ile değişimi (Yürütücü) (BAP) (TOA-2016-6555) Yürüyen Proje
 10. Travmatik Beyin Hasarı Geçiren Hastalarda Akut Ve Kronik Dönemde Periferik Kandan mikroRNA Profilinin Belirlenmesi Ve Hipofiz Yetmezliği Patogenezindeki Rolü (Yürütücü) (BAP) (TCD-2013-4604) Kapanmış Proje
 11. Oksalat nefropati oluşturulmuş hayvan modelinde SS31 Elamipretidein inflamazom oluşumu üzerine etkisi (Araştırmacı)  (BAP) (TOA-2018-7752)  Yürüyen Proje
 12. Serotonin ve Adenozin Bağımlı Respiratuar Plastisite Oluşumunda Hipoksik ve İnflamatuar Cevapların Karşılaştırılması (Araştırmacı) (BAP) (TOA-2018-7677) Yürüyen Proje
 13. Otistik Fare Beyin Dokularında LC3, Beclin ve p62 Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması (Araştırmacı) (BAP) (TDA-2018-7818) Yürüyen Proje
 14. Beyin Travması Uygulanmış Sıçanların Hipofiz Hipotalamus ve Adrenal Dokularından Nöronal Hasar ve Nöronal Kök Hücre Yenilenmesi ile İlişkili Genlerin Araştırılması (Araştırmacı) (BAP) (TOA-2017-6994) Yürüyen Proje
 15. Açık Kalp Ameliyatlarında Otofaji Myokard Korunmasındaki Bir Belirteç midir? (Araştırmacı) (BAP) (TCD-2016-6339) Yürüyen Proje
 16. Otizmde RNA Kalıtımının Araştırılması (Araştırmacı) (BAP) (TYL-2015-5998) Yürüyen Proje
 17. İskemik serebrovasküler hastalıkta uyku apnesinin prokoagülan faktörler ve klinik üzerine etkisi (Araştırmacı) (BAP) (TSA-2015-5754) Yürüyen Proje
 18. Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalarında HIF1 ve IL1 Genlerinin Ekspresyonu ile Hipertansiyon Gelişimi Arasındaki İlişkinin Araştırılması (Araştırmacı) (BAP) (TCD-2017-6949) Kapanmış Proje
 19. İnfarkt ile İlişkili Genetik Mutasyonların Araştırılması (Araştırmacı) (BAP) (TTU-2016-6387) Kapanmış Proje
 20. Akut Apandisit hastalığında mikro RNA profilinin ve bu profilin hastalığın tanısında kullanılabilirliğinin belirlenmesi (Araştırmacı) (BAP) (TTU-2016-6072) Kapanmış Proje
 21. Deneysel kafa travması oluşturulan sıçanlarda pentoksifilin ve 2-metoksiestradiol’ün HIF-1alfa, TNF-alfa, apopitozis ve telomeraz aktivitesi ile ilişkili genler üzerine etkilerinin araştırılması (Araştırmacı) (BAP) (TTU-2014-5309) Kapanmış Proje
 22. Düşük doz ve Yüksek Doz Gonadotropinler ile Ovulasyon İndüksiyonu Yapılan Kötü Over Yanıtlı Hastalarda Luteinize Granüloza Hücrelerinde Survivin Gen Ekspresyonunun, Embriyo Kalitesi ve Gebelik Oranlarına Etkilerinin Araştırılması (Araştırmacı) (BAP) (TTU-2013-4822) Kapanmış Proje
 23. Karaciğerin kronik parankim hastalıklarında ve primer malign tümörlerinde epidermal growth faktör (EGF) gen polimorfizminin prediktif değeri var mıdır? (Araştırmacı) (BAP) (TTU-2013-4610) Kapanmış Proje
 24. Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında (ODPBH) MicroRNA Seviyelerinin Hastalığın Seyrine Olan Etkisi (Araştırmacı) (BAP) (TSA-2013-4583) Kapanmış Proje
 25. İdiyopatik Hirsutizmli hastalarda Östrojen ve Androjen Metabolizmasında Görevli Genlerin mRNA Ekspresyonlarının Araştırılması (Araştırmacı) (BAP) (TSA-12-4053) Kapanmış Proje
 26. Otistik Bozukluklu Çocuk Hastalarda VDR Gen Polimorfizmi, VDR Gen Ekspresyonu ve VDR Geni Promotor Metilasyonunun Araştırılması (Araştırmacı) (BAP) (TSU-12-4035) Kapanmış Proje
 27. Meme Kanserinde PIWIL-2, PIWIL-1, DDX4, DICER1 Gen Düzeylerinin Araştırılması (Araştırmacı) (BAP) (TSU-12-4032) Kapanmış Proje
 28. Holştayn Irkı Sığırlarda Süt Verimi İle İlgili Olduğu Düşünülen Markır Genlerinin Promotor Polimorfizmleri Ve Gen Ekspresyonlarının Araştırılması (Araştırmacı) (BAP) (TSA-12-3997) Kapanmış Proje
 29. Alveoler Yarıkların Onarımında Kök Hücre Uygulamaları: Deneysel Çalışman (Araştırmacı) (BAP) (TSA-12-3974) Kapanmış Proje
 30. Yoğun Egzersizlerin Dayanıklılık, Oksidatif Stress, İmmün Sistem ve Enerji Metabolizmasındaki Genlerin Ekspresyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması (Araştırmacı) (BAP) (TSD-12-3929) Kapanmış Proje

YAYINLAR

 1. Uğur Berber, Mehmet Akif Özdemir, Ekrem Unal, Serpil Taheri, Serkan Yildiz, Keziban Korkmaz, Yunus Güler, Hüseyin Per. Genetic Polymorphism Of Vkorc1-1639 İn Children With Intracranial Hemorrhage Due To Vitamin K Deficiency. August 2018 Clinical And Applied Thrombosis/Hemostasis DOI:  10.1177/1076029618792302
 2. Burhan Balta, Hakan Gumus, Ruslan Bayramov, Keziban Korkmaz, Murat Erdogan, Didem Oztop, Muhammet Ensar Dogan, Serpil Taheri, Munis Dundar. Increased Vitamin D Receptor Gene Expression And Rs11568820 And Rs4516035 Promoter Polymorphisms İn Autistic Disorder. May 2018 Molecular Biology Reports 45(9701) DOI: 10.1007/S11033-018-4191-Y
 3. Eray Eroglu, Ismail Kocyigit, Serpil Taheri, Gokmen Zararsiz, Elif Funda Sener, Ilknur Uzun, Hakan Imamoglu, Ecmel Mehmetbeyoglu, Aydin Unal,Keziban Korkmaz, Murat Sipahioglu,Oktay Oymak, Bulent Tokgoz. FP053 the Assocıatıon Of OSR-1 Between Vascular Dysfunctıon And Hypertensıon In Polycystıc Kıdney Dısease. May 2018 Nephrology Dialysis Transplantation 33(Suppl_1):İ65-İ65 DOI: 10.1093/Ndt/Gfy104.Fp053
 4. Sevda Ismailogullari, Omer Faruk Bolattürk, Zuleyha Karaca, Serpil Taheri, Keziban Korkmaz, Fahrettin Kelestimur, Murat Aksu. Dynamic Evaluation Of The Hypothalamic–Pituitary–Adrenal And Growth Hormone Axes And Metabolic Consequences İn Chronic İnsomnia; A Case–Control Study. August 2017 Sleep And Biological Rhythms 15(1) DOI: 10.1007/S41105-017-0120-Z
 5. Ismail Kocyigit, Serpil Taheri, Elif Funda Sener, Eray Eroglu, Fahir Ozturk, Aydin Unal, Keziban Korkmaz, Gokmen Zararsiz, Murat Hayri Sipahioglu, Yusuf Ozkul, Bulent Tokgoz, Oktay Oymak, Tevfik Ecder, Jonas Axelsson.  Serum Micro-RNA Profiles İn Patients With Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease According To Hypertension And Renal Function. May 2017 Bmc Nephrology 18(1) DOI: 10.1186/S12882-017-0600-Z
 6. Sener Tasdemir, Serpil Taheri, Hilal Akalin, Olgun Kontas, Omer Onal. Increased Egfr mRNA Expression Levels İn Non-Small Cell Lung Cancer. January 2017 Eurasian Journal Of Medicine DOI: 10.5152/Eurasianjmed.2016.0237
 7. Elif Funda Sener, Mustafa Caglar Sahin, Serpil Taheri, Keziban Korkmaz, Mert Kahraman Marasli, Gokmen Zararsiz, Mehmet Canpolat, Nilfer Sahin, Didem Oztop A. Preliminary Study Of The Genes Related To Aggression And İnsensitivity To Pain İn Autism Spectrum Disorders. January 2017 DOI: 10.1080/24750573.2017.1293248
 8. Elif Funda Sener, Serpil Taheri, Keziban Korkmaz, Mert Marasli, Gokmen Zararsiz, Mehmet Canpolat, Nilfer Sahin, Didem Oztop. A Prelımınary Study Of The Genes Related Wıth Aggressıon And Insensıtıvıty To Paın In The Autısm Spectrum Dısorders. January 2017 Bulletin Of Clinical Psychopharmacology DOI: 10.5455/Bcp.20161016114319
 9. Ismail Kocyigit, Elif Funda Sener, Serpil Taheri, Eray Eroglu, Fahir Ozturk, Aydin Unal, Gokmen Zararsiz, Ilknur Uzun, Hakan Imamoglu, Murat Hayri Sipahioglu, Bulent Tokgoz, Oktay Oymak, Tevfik Ecder. Toll-Like Receptors İn The Progression Of Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease: Tlrs İn Polycystic Kidney Disease. December 2016 Therapeutic Apheresis And Dialysis 20(6)V DOI: 10.1111/1744-9987.12458
 10. Serpil Taheri, Fatih Tanriverdi, Gokmen Zararsiz, Gulsah Elbuken, Halil Ulutabanca, Zuleyha Karaca, Ahmet Selcuklu, Kursad Unluhizarci, Kahraman Tanriverdi, Fahrettin Kelestimur.  Circulating Micrornas As Potential Biomarkers For Traumatic Brain Injury-Induced Hypopituitarism. March 2016 Journal Of Neurotrauma 33(20) DOI: 10.1089/Neu.2015.4281
 11. Korhan Arslan, Serpil Taheri, Elif Funda Sener, Bilal Akyüz, Aytaç Akçay, Yusuf Özkul, Kaan Muhsin İşcan. Investigation Of The Promoter Polymorphisms Of The Growth Hormone (GH1), Growth Hormone Receptor (Ghr), İnsulin-Like Growth Factor (IGF-I), And Prolactin (PRL) Genes And The Correlation Between Gene Expression And Milk Yields İn Holstein Cattle Raised İn Central Anatolia. January 2016 Turkish Journal Of Veterinary And Animal Sciences 40(5):609-615 DOI:  10.3906/Vet-1510-66
 12. Bilgehan Aygen, Orhan Yildiz, Selma Gokahmetoglu, Serpil Taheri, Zeynep Ture. Telaprevir Combination Therapy İn Patients İnfected With Hepatitis C Virus Genotype. 4  January 2016 Journal Of Immunology And Clinical Microbiology DOI:  10.5455/Jicm.15.20160903
 13. Sener Tasdemir, Serpil Taheri, Hilal Akalin, Olgun Kontas, Omer Onal, Yusuf Ozkul. Increased Egfr mRNA Expression Levels İn Non-Small Cell Lung Cancer İn A Turkish Population. October 2015 Eurasian Journal Of Medicine DOI:  10.5152/Eurasianjmed.2015.237
 14. Metin Polat,Bekir Coksevim,Serpil Taheri,Munis Dundar The Effects Of Nos3-786 T/C Polymorphism And Hbb-551 C/T Polymorphism And The Expression Levels Of These Genes.  On Alpine Skiing Performance Gazzetta Medica Italiana Archivio Per Le Scienze Mediche 2015 September;174(9):381-9
 15.  Aygen B, Yildiz O, Akhan S, Gunal O, Taheri S, Zararsiz G, Sayan M, Rustemoglu A, Altinok Es. Impact Of Interleukin 28b Genotype On The Virological Responses İn Chronic Hepatitis C Treatment. Gastroenterology Res. 2014 Dec;7(5-6):123-130. Epub 2014 Dec 27.
 16. Bilgehan Aygen,Orhan Yıldız,Sıla Akhan, Mustafa Kemal Çelen,Onur Ural,Süda Tekin Koruk,Şükran Köse,Fatime Korkmaz,Ziya Kuruüzüm,Nazan Tuna,Serpil Taheri,Murat Sayan,Nazlım Aktuğ Demir,Şua Sümer,Elif Sargın Altınok. Retreatment Of Chronic Hepatitis C Infection With Telaprevir: Preliminary Results İn Turkey July 2015 Balkan Medical Journal 32(3):266-72 DOI: 10.5152/Balkanmedj.2015.15366
 17. Serpil Taheri, Murat Borlu,Cem Evereklioglu,Sevda Yesim Ozdemir,Yusuf Ozkul. mRNA Expression Level Of Interleukin Genes İn The Determining Phases Of Behçet’s Disease June 2015 Annals Of Dermatology 27(3):291-7 DOI: 10.5021/Ad.2015.27.3.291
 18. Zuleyha Karaca, Serpil Taheri, Fatih Tanriverdi, K Unluhizarci, Fahrettin Kelestimur Prevalence Of Aıp Mutations İn A Series Of Turkish Acromegalic Patients: Are Synonymous Aıp Mutations Relevant? May 2015 Pituitary 18(6) DOI:  10.1007/S11102-015-0659-0
 19. Serpil Taheri, Kursad Unluhizarci, Gokmen Zararsiz, Sulbiye Karaburgu, Murat Borlu, Tuncay Ozgun, Zuleyha Karaca, Fatih Tanriverdi, Munis Dundar, Fahrettin Kelestimur. Is İdiopathic Hirsutism (IH) Really İdiopathic? mRNA Expressions Of Skin Steroidogenic Enzymes İn Women With IH. Eur J Endocrinol. 2015 Oct;173(4):447-54. DOİ: 10.1530/Eje-15-0460.
 20. Serpil Taheri, Bilgehan Aygen,Keziban Korkmaz,Orhan Yıldız, Gökmen Zararsız, Halit Canatan. Characterization of the Interleukin-28B Gene rs12979860 C/T Polymorphism in Turkish Chronic Hepatitis C Patients and Healthy Individuals. April 2015 Balkan Medical Journal 32(2):147-155 DOI: 10.5152/balkanmedj.2015.15156
 21. Bilgehan Aygen, Orhan Yildiz, , Sila Akhan, Ozgur Gunal, Serpil Taheri, Gokmen Zararsiz,  Murat Sayaf, Aydin Rustenoglu, Elif Sargin Altinok. Impact of Interleukin 28B Genotype on the Virological Responses in Chronic Hepatitis C Treatment. December 2014 Gastroenterology Research 7(5-6):123-130 DOI: 10.14740/gr629e
 22. Metin Polat,Bekir Coksevim,Serpil Taheri, Munis Dundar.  Effects of ACE expression and I/D polymorphism on alpine skiing performance Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche 2014 December;173(12):593-60
 23. Ismail Kocyigit ,Serpil Taheri ,Elif Funda Sener , Aydin Unal ,Eray Eroglu  ,Fahir Öztürk,Kezban Korkmaz ,Gokmen Zararsiz,Hakan Imamoglu  ,Murat Hayri Sipahioglu , Bulent Tokgoz,Oktay Oymak. Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene Expression Is Associated with Hypertension in Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease. December 2014 CardioRenal Medicine 4(3-4):269-79 DOI: 10.1159/000369105
 24. Mehmet Celikbilek, Mevlut Baskol, Serpil Taheri, Kemal Deniz, Serkan Dogan, Gokmen Zararsız, Sebnem Gursoy, Kadri Guven, Omer Ozbakır, Munis Dundar, Mehmet Yucesoy. Circulating Micrornas İn Patients With Non-Alcoholic Fatty Liver Disease. August 2014 World Journal Of Hepatology 6(8):613-20 DOI: 10.4254/wjh.v6.i8.613
 25. Elif Funda Sener,Serpil Taheri ,Keziban Korkmaz ,Gokmen Zararsiz ,Faruk Serhatlioglu ,Aydin Unal ,Omer Naci Emirogullari ,Yusuf Ozkul. Association Of TNF-Α -308 G > A And ACE I/D Gene Polymorphisms İn Hemodialysis Patients With Arteriovenous Fistula Thrombosis. October 2013 International Urology and Nephrology 46(7) DOI: 10.1007/s11255-013-0580-2
 26. Munis Dundar, Aslihan Kiraz, Elif Funda Emirogullari, Çetin Saatci, Serpil Taheri, Mevlut Baskol, Seher Polat,aYusuf Özkul. A Molecular Analysis Of Familial Mediterranean Fever Disease İn A Cohort Of Turkish Patients. July 2012 Annals of Saudi Medicine 32(4):343-8 DOI: 10.5144/0256-4947.2012.343

 

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

 

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

 

Grup Lideri

Serpil-1

Doç. Dr. Serpil TAHERİ

Telefon: 0 352 437 9315 veya 0 352 207 6666/13631

E-mail:  serpiltaheri@hotmail.com

 

Grup Üyeleri

Kezban KORKMAZ BAYRAMOV

E-mail: kzbnkorkmaz@hotmail.com

 

 

Esra TUFAN – (Yüksek Lisans Öğrencisi)

Tez Projesi: miR-3907, miR-3610 ve miR-126-3p’ nin Travmatik Beyin Hasarında ve Travmatik Beyin Hasarından Sonra Gelişen Hipofiz Yetmezliğindeki Rolünün Araştırılması

Tel:  0 352 437 9315 veya 0 352 207 6666/13634

E-mail: esratfan@gmail.com

 

Reyhan TAHTASAKAL – (Y.L Öğrencisi)

E-mail: rreyhan44@gmail.com

Tuğba TOPALOĞLU – (Y.L Öğrencisi)

E-mail: tugbatopaloglu@outlook.com

Fatma AYBUĞA – (Y.L Öğrencisi)

E-mail: fatma.aybuga@gmail.com

Ecmel MEHMETBEYOĞLU – (Y.L Öğrencisi)

serpil1