• Home
 • Moleküler Mikrobiyoloji

Moleküler Mikrobiyoloji

Moleküler Mikrobiyoloji Departmanı bünyesinde çalışan 4 laboratuvar mevcuttur. Bu laboratuvarlarda konvansiyonel ve moleküler mikrobiyoloji, seroloji, hücre kültürü çalışmaları için uygun alt yapı (inkubatör, sterilizatör, hassas terazi, ısı blogu, santrifüj, otoklav, mikrodalga fırın, buzdolabı, -20 ve -80 dondurucular, su banyosu, laminar flow, DNA ekstraksiyon kabini, thermal cycler, PFGE sistemi, elektroforez tankı, ELISA reader vb.) mevcuttur. Dolayısıyla mikrobiyal izolasyon, identifikasyon, kültür, moleküler tiplendirme, klonal yakınlık, apoptozis ve sitotoksisite, antijenite ile ilgili çalışmalar yapılabilmektedir. Mikrobiyoloji laboratuvarlarında yüksek lisans ve doktora  tezlerinin yanı sıra çok sayıda BAP ve  TUBİTAK projesi yürütülmekte, ulusal ve uluslar arası işbirlikleri doğrultusunda çalışmalar yapılmaktadır.

Projeler (Mevcut / Güncel Projeler ve Tamamlanmış Projeler):

 • Acinetobacter Baumannii‘nin Dış Yüzey Proteomunun Ve Sekretomunun İmmunoproteomik Analizi Ve Potansiyel Koruyucu Proteinlerinin Bulunması (TÜBİTAK 1001)
 • Farelerde Oluşturulan Deneysel Diabet Modelinde Karbapenem Dirençli Klebsiella pneumoniae’ya Bağlı Yumuşak Doku Enfeksiyonu ve Antibiyotik Tedavisi (TÜBİTAK 1002)
 • Hastane atık sularının karıştığı şehir kanalizasyon sisteminin arıtma öncesinde ve sonrasında GSBL üreten E. coli ve pandemik O25-ST131 klonu bakımından taranması (TÜBİTAK 1002)
 •  Karbapenem Dirençli Acinetobacter baumannii İle Farelerde Oluşturulan Deneysel Sepsisde Doripenem ve Kombinasyonları İle Tedavi Seçenekleri (TÜBİTAK 1002-111S529)
 • Farklı İrrigasyon Rejimlerinin Kök Kanallarındaki E. faecalis Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi (ERÜ BAP- TSD-12-4002) 
 • Acinetobacter baumannii suşlarının Direnç Genlerinin Tanımlanması (ERÜ BAP-  Çok Disiplinli Araştırma Projesi -TCD-2012-4059)
 • Karbapenem Dirençli Acinetobacter baumannii İle Farelerde Oluşturulan Deneysel Sepsisde Tedavi Seçenekleri (ERÜ BAP-  NAP, TSA-11-3649)
 • Hematolojik maligniteli hastalarda invaziv pulmoner Aspergilloz tanısında ‘lateral flow’ cihazının kullanılması (ERÜ BAP-  NAP, TSA-12-3951)
 • Steroid Verilen Farelerde Karbapenem Dirençli Klebsiella pneumonia Sepsisinde Tedavi Seçenekleri: deneysel çalışma (ERÜ BAP- NAP, TSA-11-3615)

Yayınlar:

 • Spread of carbapenem resistant international clones of Acinetobacter baumannii in Turkey and Azerbaijan: a collaborative study. Ahmed Salman Shaheer,Alp Emine,Ulu Kiliç Ayşegül,Dinç Gökçen,Aktaş Zerrin,Arda Bilgin,Bağirova Fidan,Baran Irmak,Ersoy Yasemin,Esen Şaban,Güven Gökmen Tülin, Hopman Joost,Hoşoğlu Salih,Köksal Fatih,Parlak Emine,Yalçin Ata Nevzat,Yilmaz Gürdal,Voss Andreas,Melchers Willem.  Eur J Clin Microbiol Infect Dis.2016.DOI
 • Performance of Galactomannan Antigen, Beta-D-Glucan,and Aspergillus-Lateral-Flow Device for the Diagnosis of Invasive Aspergillosis Metan G., Keklik M., Dinc G., Pala Ç., Yıldırım A., Saraymen B., Köker MY.,  Kaynar L., Eser B., Çetin M Indian J Hematol Blood Transfus. 2016. DOI 10.1007/s12288-016-0653-3
 • Antimicrobial  Efficacy of Doripenem and its combination with Sulbactam, Amikacin, Colistin, Tigecycline in Experimental Sepsis of Carbapenem Resistant Acinetobacter baumannii Dinc G., Demiraslan H., Elmali F., Ahmed SA., Alp E., Doganay M. New Microbiologica.2015;38:67-73 
 • Detection of several virulence properties, antibiotic resistance and phylogenetic-relationship in E. coli isolates originated from cow mastitis. Cengiz S., Dinc G., Unlu Sogut M. Acta Veterinaria (Beograd), 2014;64(4):413-425. DOI number is: 10.2478/acve-2014-0039.
 • Effects of Ozone and Photo‑Activated Disinfection against Enterococcus faecalis Biofilms In Vitro. Ö Tuncay, AN Dinçer, A Kuştarcı, Ö Er, G Dinç, S Demirbuga.  Niger J Clin Prac,2015; 18(6):814-8
 • Extended spectrum beta-lactamase activity and multidrug resistance of Salmonella serovars isolated from chicken carcasses from different regions of Turkey. Ata Z., Dinç G., Yıbar A., Müştak K., Şahan Ö.  Ankara Üniv Vet Fak Derg 2015;62:119-123.
 • Efficacy of Sulbactam and its Combination with Imipenem, Colistin and Tigecycline in Experimental Model of Carbapenem Resistant Acinetobacter baumannii Sepsis. Dinc G., Demiraslan H., Elmali F., Ahmed SA., Metan G., Alp E., Doganay M. Chemotherapy, 2013; 59: 325-329,DOI:10.1159/000356755.
 • Carbapenem-resistant Klebsiella pneumoniae sepsis in corticosteroid receipt mice: tigecycline or colistin monotherapy versus tigecycline/colistin combination.  Demiraslan H., Dinc G., Ahmed SS., Elmali F., Metan G., Alp E., Doganay M. J Chemother. Chemother. 2014;26(5):276-81. doi: 10.1179/1973947813Y.0000000143.
 • Tüketime Sunulan Alabalıklarda Aeromonas hydrophila Varlığı ve İzolatların Antibakteriyel Duyarlılıklarının Saptanması. Dinç G., Cengiz S., Söğüt Ünlü M. Mersin Univ Saglık Bilim Derg. 2013, 6 (2): 20-25.

Grup Lideri:

aykut-ozdarendeli
Prof. Dr. Aykut Özdarendeli

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli

Tel:  0 352 437 9315 / 13600

0 352 207 6666/ 13600

E-mail:  aozdarendeli@erciyes.edu.tr

 

Grup Lideri Asistani:

Yrd. Doç. Dr. Gölçen Dinç
Yrd. Doç. Dr. Gokçen Dinç

Yrd. Doç. Dr. Gökçen Dinç

Tel: 0 352 437 9315 /13669

0 352 207 6666 / 13669

E-mail:   gokcendinc@erciyes.edu.tr

 

Grup Üyeleri:

Yrd. Doç. Dr. Aycan Gündoğdu
Yrd. Doç. Dr. Aycan Gündoğdu

Yrd. Doç. Dr. Aycan Gündoğdu

E-mail:  agundogdu@erciyes.edu.tr

 

 

 

Salman Shaer Ahmed

E-mail: salmansahmed@erciyes.edu.tr

İmran Koşar / Yüksek Lisans Öğrencisi

E-mail: imran_kosar01@hotmail.com

Katkıda Bulunanlar:

Prof. Dr. Mehmet Doğanay  (ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.)

Prof. Dr. Emine Alp Meşe (ERÜ Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD.)