• Home
  • Kök Hücre Laboratuvarı Hizmetlerimiz

Kök Hücre Laboratuvarı Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

  • Kemik iliği Kaynaklı MKH
  • Adipoz Kaynaklı MKH
  •  Diş Pulpa Kaynaklı MKH
  •  Umbilikal Kaynaklı MKH