• Home
  • Klinik Araştırmalar Ders Listesi

Klinik Araştırmalar Ders Listesi

Klinik Araştırmalar Anabilim Dalı — Yüksek Lisans Programı Ders Listesi 
Dersin Kodu Dersin Adı TUK* AKTS Zorunlu/Seçmeli
KAY 500 Seminer 020 5 Zorunlu
KAY 501 Klinik Araştırmalara Tarihsel Bakış 202 5 Seçmeli
KAY 502 Klinik Araştırmalarda Taraflar 202 5 Zorunlu
KAY 503 Klinik İlaç Araştırma Evreleri 202 5 Zorunlu
KAY 504 Gönüllüler Ve Bilgilendirilmiş Gönüllü Oluru 202 5 Seçmeli
KAY 505 Klinik Araştırmaların Yasal Boyutu 202 5 Seçmeli
KAY 506 Çocuklarda Yapılan Klinik Araştırmalar 202 5 Seçmeli
KAY 507 Bilimsel Raporlama 303 5 Seçmeli
KAY 508 Makale Kritiği 303 5 Seçmeli
KAY 509 Biyoeşdeğerlik/Biyoyararlanım Çalışmaları 202 5 Seçmeli
KAY 510 Genel Farmakoloji 202 5 Seçmeli
KAY 511 Farmakogenetik 202 5 Seçmeli
KAY 512 Klinik Çalışmalarda Araştırma Düzenleri 202 5 Seçmeli
KAY 710 Tez Çalışması 010 25 Zorunlu
KAY 751 Uzmanlık Alan Dersi 808 5 Seçmeli