Hamurcu Grup

Grup Genom biriminde çalışmalarını sürdürmektedir. Çalışmalarımızı kanser üzerine özellikle meme kanseri üzerine yapmaktayız. Çalışma konumuz kanser hücrelerinde otofajinin rölünü yine hedef proteinimiz olan FOXM1’in kanser hücrelerinde etkilediği sinyal yolakları üzerine çalışmalar yapmaktayız. Yöntem olarak siRNA transfeksiyonu, western blot analizi, klonojenik assay,invasion, migration, ChIP assay, luciferase yöntemlerini kullanmamaktayız.

Projeler (Mevcut / Güncel Projeler ve Tamamlanmış Projeler)

 1. Meme Kanser Hücrelerinde Transkripsiyon Faktör Proteini Fox M1 ( Fork HeadBox M1)’in Anjiyogenezis ve Tüp Oluşumu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi (Proje kodu : TYL-2016-6581) Araştırmacı ,2016
 2. Meme Kanser Hücre Hatlarında Thmaquinone(TQ) ve Transkripsiyon Faktörü Fork HeadBoxM1 (FOXM1)siRNA’nın Sinerjik Etkisinin Src-FAk Yolağı Üzerine Araştırılması (TÜBİTAK, 3001, proje kodu: 214S660 ) Yürütücü ,2015
 3. Meme Kanser Hücre Hatlarında Transkripsiyon Faktör Proteini Olan FoxM1’in Otofaji Sinyal Yolağında Rolünün Araştırılması (TÜBİTAK, 1001, proje kodu: 214S2014) Yürütücü ,2015
 4. Nöroendokrin Tümörlerde DNA Hasarı ve Hasar Onarım Kapasitesinin Araştırılması, TOA-2013-4619, Yürütücü, 2013.
 5. The Role of EF2 Kinase /HTR1B signaling in cell proliferation, survival, invasion/metastasis and therapeutic targeting in solid tumors”, utilizing in vitro and in vivo models, University of Texas, MD Anderson Cancer Center /ABD, Araştırmacı, 2013.
 6. Akut Organofosfat İntoksikasyonuna Maruz Kalan Bireylerin Lenfositlerinde CBMN Sitom Yöntemi ve Plazmalarında 8-OHdG Ölçümü ile Kromozomal ve Oksidatif DNA Hasarının ve Adrenal, Hipofiz, Tiroid Hormonlarında Meydana Gelen Değişikliklerin, ve Birbirleri ile İlişkilerinin Araştırılması, TSA-12-3792, Araştırmacı, 2012.
 7. Obez hastalarda beden kitle indeksi oranlarına ve yaşa göre DNA hasarının Sitom yöntemi ile araştırılması, TSY-11-3519,Araştırmacı, 2011.
 8. Krom Pikolinatın Oksidatif ve Kromozomal DNA Hasarı Oluşumuna Etkisinin Belirlenmesi, TSD-10-3326, Yürütücü, 2010.

Yayınlar

 1. Hamurcu Z, Ashour A, Kahraman N, Ozpolat B. FOXM1 regulates expression of eukaryotic elongation factor 2 kinase and promotes proliferation, invasion and tumorgenesis of human triple negative breast cancer cells. Oncotarget. 2016. doi: 10.18632/oncotarget.7672.
 2. Bitgen N, Donmez-Altuntas H, Bayram F, Cakir I, Hamurcu Z, Diri H, Baskol G, Senol S, Durak AC. Increased micronucleus, nucleoplasmic bridge, nuclear bud frequency and oxidative DNA damage associated with prolactin levels and pituitary adenoma diameters in patients with prolactinoma. Biotech Histochem,31:1-9 , 2015.
 3. Donmez-Altuntas H, Sahin F, Bayram F, Bitgen N, Mert M, Guclu K, Hamurcu Z, Arıbas S, Gündoğan K, Diri H. “Evaluation of chromosomal damage, cytostasis, cytotoxicity, oxidative DNA damage and their association with body-mass index in obese subjects”. Mutat Res, 771, 30-36, (2014)
 4. Bayram F, Bitgen N, Donmez-Altuntas H, Cakir I, Hamurcu Z, Sahin F, Simsek Y, Baskol G. “Increased genome instability and oxidative DNA damage and their association with IGF-1 levels in patients with active acromegaly.” Growth Horm IGF Res, 24, 29-34, (2014)
 5. Karaman H., Karaman A., Donmez-Altuntas H., Bitgen N., Hamurcu Z., Oguz A., Karakukcu C. “Investigation of genome instability in patients with non-alcoholic steatohepatitis.” World J Gastroenterol, 9, 295-301 (2013)
 6. Donmez-Altuntas H., Gokalp-Yildiz P., Bitgen N., Hamurcu Z. Evaluation of genotoxicity, cytotoxicity and cytostasis in human lymphocytes exposed to patulin by using the cytokinesis-block micronucleus cytome (CBMN cyt) assay. Mycotoxin Research ,29, 63-70 (2013). 7. Karaman A., Hamurcu Z., Donmez H., Bitken N, Karaman H., M. Baskol, S. Gursoy, K. Guven, O. Ozbakir and M. Yucesoy, “Investigation of Genome Instability in Exfoliated Colonic Epithelial Cells and in Mitogen-Stimulated Lymphocytes of Patients with Ulcerative Colitis.” Digestion, 85, 228-235 (2012)
 7. Hamurcu Z, Cakir I, Donmez-Altuntas H, Bitgen N, Karaca Z, Elbuken G, Bayram F, “Micronucleus evaluation in mitogen-stimulated lymphocytes of patients with acromegaly.” Metabolism, 60, 1260-1266 (2011)
 8. Saritas N., Uyanik F., Hamurcu Z., Çoksevim B., “Effects of acute twelve minute run test on oxidative stress and antioxidant enzyme activities” AFR J Pharm Pharmaco, 5, 1218-1222 (2011).

Grup Lideri:  

zuhal-web

Doç. Dr. Zühal HAMURCU

Telefon: 352 437 9315  veya 352 207 6666/13600

E-mail:   zuhal.hamurcu@gmail.com

 

Grup Üyeleri:

Tuba Unal

Dr. Öğr. Üyesi Tuba Dilay KÖKENEK-ÜNAL

E-mail:  tubadilay@gmail.com

nesrin Delibaşı-web

Nesrin DELİBAŞI (Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıp Histoloji – Embriyoloji YL Öğrencisi)

E-mail: nesrin_delibasi@hotmail.com

Nursultan Nurdinov-web

Nursultan NURDİNOV

E-Mail:  nursultan.nurdinov@ayu.edu.kz

Venhar Büçra Çınar

Venhar Büşra ÇINAR

E-Mail:  venhar_busra@hotmail.com

Ahsen Güler-web

Ahsen GÜLER

E-mail:  ahsenguler.95@gmail.com

 

 

IMG-20160810-WA0003