Gönen Grup

Grubumuzun primer çalışma konusu; Maksillofasiyal Rejenerasyon’dur.  Bu amaca uygun olarak osteojenik, kondrojenik ve nörojenik rejeneratif çalışmalar yapılmaktadır. Çalışmalarımızda ‘diş pulpası’, ‘umblikal kord’ gibi öncül ve/veya prenatal mezenkimal kök hücre kaynakları kullanılmaktadır.
Kraniyomaksillofasiyal bölgedeki hastalıkların hayvan modelleri ve hücre hatları kullanılarak biyoteknolojik ilaç geliştirmeyi hedeflemekteyiz.
Grubun öncelikli çalışma konusu hücreler arası haberleşme aracı olan ‘eksozom’lardır. Güncel proje ve tez çalışmaları bu yönde planlanmıştır.
Doku mühendisliği ile ilgili çalışmalar ise, Yeditepe Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi işbirlikleri ile devam etmektedir.

Ödüller:
2014        Oral Presentation of Young Doctors award, 11th Asian Congress on Oral and Maxillofacial Surgery, ‘’Evaluation of Vestibular Bone Thickness in Class I Malocclusion Treatment with Corticotomy Assisted Rapid Orthodontics ‘’, XIAN, China
2014        Oral presentation award, International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (ACBID) ‘’Stem Cell Application in Alveolar Cleft: An Experimental Study’’, Antalya, Turkey
2014        Best Poster Award, BAOMS-ACBID Joint Congress (British Association Oral and Maxillofacial Surgeons and Oral and Maxillofacial Surgery Society), ‘’ Apical Papilla Stem Cells from Supernumerary Tooth and Comparative Characterization with Wisdom Tooth ‘’ İstanbul, Turkey
2015        Best Poster award, International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), “Evaluation of the Effect of Ankaferd on Dental Pulp Derived Mesenchymal Stem Cells and Gingival Fibroblasts” Antalya, Turkey
2015        Oral Presentation Award (Third Place), International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), ‘’Evaluation of the Effect of Photoionization on Dental Implant Osseointegration: Experimental Study’’ Antalya, Turkey
2016        Best Oral Presentation Award, International Congress of Oral and Maxillofacial Surgery Society (AÇBİD), ‘’ Exosomes Secreted from Dental Pulp Mesenchymal Stem Cells Promote Repair and Regeneration of Temporomandibular Joint in Osteoarthritis’’. Antalya, Turkey
2017        Dogsan Science Award, Turkish Society of Plastic-Reconstructive and Esthetics Surgeons (Second Place in Research Category), ‘’ Effect of Mesenchymal Stem Cells in Sciatic Nerve Repair: Functional, Electrophysiological and Histomorphometric and Immunohistochemically Analysis’ ’Antalya, Turkey

Mevut Projeler:
• Alveolar Yarıkların Kişiye Özgü Hazırlanan Scaffold (İskelet) Üzerinde Kök Hücre Uygulaması ile Onarımı (TÜBITAK Proje)
• Temporomandibuler Eklemde Deneysel Olarak Oluşturulmuş Osteoartritte Kök Hücre Ve Plateletten Zengin Plazmanın (Prp) Fibrokartilaj Ve Kemik Tamiri Üzerine Etkilerinin Araştırılması (TÜBITAK Proje)
• Deneysel olarak oluşturulan bifosfonata bağlı çene nekrozunda kök hücre uygulamalarının etkinliğinin değerlendirilmesi (TÜBITAK Proje)
• Senesent Mezenkimal Kök Hücre Sekretomunun Kanser Hücre Hatları Üzerine Biyolojik Etkilerinin Değerlendirilmesi (TÜBITAK Proje)
• Ağır Sepsis ve Septik Şok Hastalarında Mezenkimal Kök Hücre Tedavisinin Sağkalım Üzerine Etkisinin Araştırılması (TÜBITAK Proje)
• Diyabetik Ayak Tedavisinde Lokal Kök Hücre Uygulamasının Yara İyileşmesi Üzerine Etkisi (BAP Proje)
• Alveoler Kemiğin Vertikal Yükseltilmesi İçin Kemik Grefti ve Dental Pulpa Kaynaklı Kök Hücre Uygulaması ile Eş zamanlı Dental İmplant Yerleştirilmesi: Koyun Modelinde Histolojik ve Histomorfometrik Çalışma (BAP Proje No: TDH-2016-6456)
• Retina Pigment Epitel Hücre Kültürüne Anti-Vegflerin Etkisi (BAP Proje No: TTU-2015-5996)
• Rejeneratif endodontik tedavide kök kanallarının dezenfeksiyonunda kullanılan çeşitli materyaller ve kombinasyonlarının apikal papilla kök hücrelerinde meydana getirdiği değişikliklerin incelenmesi (BAP Proe No: TDK-2015-6022)
• Mezenkimal Kök Hücrelerin Koşullu Besiyeri Aracılığıyla Osteojenik Olarak Farklılaştırılması: Deneysel Çalışma (BAP Proje No: TYL-2015-5938)
• Retinitis pigmentosada kök hücre uygulaması (BAP Proje No: TSA-2015-5847)
• Kırık kaynamasında rolü olan kök hücre tedavisinin diabetik ratlardaki kırık iyileşmesine olan etkilerinin RANK RANKL ve OPG gen ekspresyon düzeyleri ile korelasyonunu ve histopatolojik radyolojik ve biyokimyasal açıdan kırık iyileşmesinin değerlendirilmesi (BAP Proje No: TTU-2015-5780)
• Erciyes Kordon Kanı ve Doku Bankası (BAP Proje No: TSG-2017-7040)
• Nötrofil Kaynaklı Ektozomların Mantar Biyofilmi Üzerine Etkisi (BAP Proje No: TSA-2017-7100)
• Multipl Miyelom Kök Hücrelerine Karşı Otolog Kök Hücre ve Mononükleer Hücrelerden Dendritik Hücre Üretilmesi (Tümör Aşısı Üretilmesi) (BAP Proje No: TLY-2016-6777)

Yayınlar:
– Kütük N, Baş B, Soylu E, Gönen ZB, Yilmaz C, Balcioğlu E, Özdamar S, Alkan A. Effect of platelet rich plasma (PRP) on fibrocartilage, hyaline cartilage and bone repair in temporomandibular joint. J Oral Maxillofac Surg. 2014 Feb;72(2):277-84
– Kütük N, Gönen ZB, Yaşar MT, Demirbaş AE, Alkan A. Reliability of panoramic radiography in determination of neurosensory disturbances related to dental implant placement in posterior mandible. Implant Dent. 2014 Dec;23(6):648-52.
– Ozcan S, Alessio N, Acar B, Toprak G, Gonen ZB, Peluso G, Galderisi U. Myeloma cells can corrupt senescent mesenchymal stromal cells and impair their anti-tumor activity. Oncotarget. 2015 Nov 24;6(37):39482-92.
– Oner A, Gonen ZB, Sinim N, Cetin M, Ozkul Y. Subretinal adipose tissue-derived mesenchymal stem cell implantation in advanced stage retinitis pigmentosa: a phase I clinical safety study. Stem Cell Res Ther. 2016 1;7(1):178.
– Abbas OL, Borman H, Uysal ÇA, Gönen ZB, Aydin L, Helvacioğlu F, Ilhan Ş, Yazici AC. Adipose-Derived Stem Cells Enhance Axonal Regeneration through Cross-Facial Nerve Grafting in a Rat Model of Facial Paralysis. Plast Reconstr Surg. 2016 Aug;138(2):387-96.
– Gönen ZB, Yılmaz Asan C, Etöz O, Alkan A. Oral leukoplakia associated with amalgam restorations. J Oral Sci. 2016;58(3):445-8.
– Ozcan G, Sekerci AE, Gönen ZB. Are there any differences in mandibular morphology of patients with bisphosphonate-related osteonecrosis of jaws?: a case-control study. Dentomaxillofac Radiol. 2016 Jun 1:20160047l.
– Canpolat DG, Dogruel F, Gönen ZB, Yılmaz C, Zararsız G, Alkan A. The role of platelet count, mean platelet volume, and the mean platelet volume/platelet count ratio in predicting postoperative vomiting in children after deep sedation. Saudi Med J. 2016 Oct;37(10):1082-8.
– Kaynar L, Demir K, Turak EE, Öztürk ÇP, Zararsız G, Gönen ZB, Gökahmetoğlu S, Şıvgın S, Eser B, Köker Y, Solmaz M, Ünal A, Çetin M. TcRαβ-depleted haploidentical transplantation results in adult acute leukemia patients. Hematology. 2017;22(3):136-144.
– Gönen ZB, Yılmaz Asan C. Treatment of bisphosphonate-related osteonecrosis of the jaw using platelet-rich fibrin. Cranio. 2017 Sep;35(5):332-336.
– Sayan A, Gonen ZB, Ilankovan V. Multiple metastases to bone from squamous cell carcinoma of the oropharynx: unusual findings on positron emission tomography-computed tomography. Br J Oral Maxillofac Surg. 2017 ;55(10):1044-1045.
– Cetin M, Akyol G, Gonen ZB, Keklik M, Zararsiz G, Unal A, Tiren-Verbeet NL, Kaynar L. Additional infusions of mesenchymal stem cells improve response rate in multidrug-resistant GvHD patients. Bone Marrow Transplant. 2017 ;52(5):783-785.
– Keni N, Kaynar L, Ünal A, Demir K, Ermis Turak E, Gönen ZB, Şıvgın S, Eser B, Ünal A, Çetin M. Transplantation of Single Mismatch Hematopoietic Stem Cells with Third Party Mesenchymal Stem Cells for Severe Aplastic Anemia: A Case Report and Mini Review. Ann Hematol Oncol. 2017; 4(5): 1150.
– Dogruel F, Gonen ZB, Gunay-Canpolat D, Zararsiz G, Alkan A. The Neutrophil-to-Lymphocyte ratio as a marker of recovery status in patients with severe dental infection. Med Oral Patol Oral Cir Bucal. 2017 Jul 1;22(4): 440-445.
– Soylu E, Gönen ZB, Alkan A. A New Detection Method for Submerged Implants: Oral Tattoo. J Prosthodont. 2018 Apr;27(4):361-363.
– Gönen ZB, Yillmaz Asan C, Zararsiz G, Kiliç E, Alkan A. Osseous changes in patients with medication – related osteonecrosis of the jaws. Dentomaxillofac Radiol 2018 ;47(1):20170172.
– Abbas OL, Özatik O, Gönen ZB, Öğüt S, Özatik FY, Salkın H, Musmul A. Comparative Analysis of Mesenchymal Stem Cells from Bone Marrow, Adipose Tissue, and Dental Pulp as Sources of Cell Therapy for Zone of Stasis Burns. J Invest Surg 2018 14:1-14.
– Gönen ZB, Soylu E, Akbulut N. Stem Cell Applications in Oral and Maxillofacial Surgery. Turkish Clinics J Oral Maxillofac Surg-Special Topics 2016;2(2) :36-41
– Soylu E, Gönen ZB, Akbulut N. Biomedical Approach to Tissue Engineering in Maxillofacial Surgery and Applications. Turkish Clinics J Oral Maxillofac Surg-Special Topics 2016;2(2) :48-52.

Haber:
http://www.haberturk.com/saglik/haber/1087852-genkok-turkiyede-onemli-calismalara-imza-atiyor

Takım Lideri

Burcin Gonen

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Burçin GÖNEN
Tel: 0352 207 6666 / 13675 veya 0352 437 9315
e-mail: zburcin@gmail.com

Grup Üyeleri:
Uzm. Dilek Bahar
Öğr. Gör. Dilek BAHAR
Tez Projesi: Umblikal Kord Kaynaklı MKH eksozomu salınımı yapan Kitosan / Hidroksiapatit biyomateryalin kemik rejenerasyonuna etkisinin incelenmesi
Tel: 0352 207 6666 / 13666
e-mail: dilekbahar@erciyes.edu.tr

buket-banu-o

Bio. Buket Banu ÖZKAN
Tez Projesi: Trombositten zengin fibrin kökenli mezenkimal kök hücrelerin klinikte uygulanabilir üretim şartlarının araştırılması
Tel: 0352 207 6666 / 13676
e-mail: buketozkan@erciyes.edu.tr

nur-seda-s

Bio. Nur Seda ŞAHİN
Tez Projesi: Hipoksik Ortamın Mikroveziküllere Etkisinin Değerlendirilmesi
Tel: 0352 207 6666 / 13600
0352 437 9315 / 13600
e-mail: n.sda.shn@gmail.com

KATKIDA BULUNANLAR
Prof. Dr. Mustafa ÇETİN (Erciyes Üniversitesi, Hematoloji ABD, GENKÖK GMP Mesul Müdür)
Doç. Dr. Gökçen DİNÇ (Erciyes Üniversitesi, GENKÖK GMP Kalite Kontrol Birim Sorumlusu)
Prof. Dr. Musa KARAKÜKÇÜ (Erciyes Üniversitesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları  ABD)
Ögr. Gör. Hasan SALKIN (Beykent Üniversitesi)