• Home
  • Genom Analiz Laboratuvarı Hizmetlerimiz

Genom Analiz Laboratuvarı Hizmetlerimiz

Genom Analiz Laboratuvarı (GEN)

Hizmetlerimiz

Metot/Deney Adı Hizmet Tanımı Deney İstek Formu Numune Kabul Kriterleri
Biyoanalizör RNA 6000 Nano Assay (12 Numune)
Protein 80 Assay (10 Numune)
Protein 230 Assay (10 Numune)
Cell Kit (6 Numune)
DOCX DOCX
DNA Analizi Fragment Analizi (1 Run) DOCX DOCX
Dizi Analizi (1 Yön/1 Run)
Dizi Analizi (Sequencing PCR, Saflaştırma, Run)
Düşük Hacimli Spektrofotometre Konstrasyon Tayini DOCX DOCX
Gerçek Zamanlı PCR GDO analizi için örnek hazırlanması DOCX DOCX
35S/NOS belirleme ile GDO saptama
Roundup Ready Soya miktar tayini
Bt 11 mısır miktar tayini
GD spesifik genin tanımlanması
SYBR Green I ile gen ekspresyonu analizi 1
HybProbe ile gen ekspresyonu analizi1
Cihaz Kullanımı 2
Elektroforez Agaroz Jel 7x10cm jel DOCX DOCX
Agaroz Jel 15x10cm jel
Hibridizasyon Fırını Northern Southern Hibridizasyon DOCX DOCX
Klasik PCR Çoğaltma İşlemi DOCX DOCX
PCR saflaştırma (kitsiz)
PCR saflaştırma (kitli)
Mikroarray Tam kapsamlı analiz 3 DOCX DOCX
Yarı kapsamlı analiz 4
Temel analiz hizmeti (hibridizasyon, yıkama ve tarama) 5
Veri analizi için “workstation” kullanımı 0-3 saat 6
Soğutmalı Çalkalayıcı İnkübatör DOCX DOCX
Yüksek Verimli DNA Sentezleme 0.2 µmol sentez kolonu ile DOCX DOCX
İklim Dolabı DOCX DOCX

 

* Akredite Metot

  1. Hibridizasyon probları ve/veya primerler analiz talep eden tarafından sağlanır.
  2. Bir reaksiyonun gerçekleşmesi için gerekli olan kimyasalların tamamı taleb eden tarafından sağlanır.
  3. GeneChip ve RNA talep eden tarafından sağlanır.
  4. Fragmented cRNA eldesi için gerekli olan kit, GeneChip ve RNA talep eden tarafından sağlanır.
  5. GeneChip ve Fragmented cRNA talep eden tarafından sağlanır.
  6. GeneSpring 7.3.1 lisansımız bulunmaktadır.