• Home
  • Faydalı Linkler

Faydalı Linkler

Erciyes Üniversitesi    http://www.erciyes.edu.tr

Erciyes Teckno Park http://www.erciyesteknopark.com/

Erciyes Teknoloji Transfer Ofisi  http://www.erciyestto.com/

ErÜ  Projeler  Araştırma Projeleri Birimi  (BAP) http://bap.erciyes.edu.tr/

ErU Deneysel Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEKAM) http://dekam.erciyes.edu.tr/

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) http://www.yok.gov.tr/

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Ataştırma Kurumu (TUBITAK) http://www.tubitak.gov.tr/

Horizon 2020  http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) http://www.tuba.gov.tr/mainpage/turkiye-bilimler-akademesi/lang/eng/

German Academic Exchange Service (DAAD) https://www.daad.de/miniwebs/icistanbul/tr/10174/index.html

Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu http://www.fulbright.org.tr/

Yabancı Hükümet Bursları http://abdigm.meb.gov.tr/www/yabanci-hukumet-burslari/icerik/37

Türkiye Bursları http://www.trscholarships.org/index.php/tr/

Ulusal Ajans (Erasmus+  Program) http://www.ua.gov.tr

Farabi Değişim Programı http://www.yok.gov.tr/web/farabi

Mevlana Değişim Programı http://www.yok.gov.tr/web/mevlana

Yüksek Lisans Araştırma Deştiği   http://www.yok.gov.tr/web/burs/yuksek-lisans-arastirma-destegi

Yurtdışı Doktora Araştırma Deştiği  http://www.yok.gov.tr/web/burs/yurtdisi-doktora-arastirma-destegi

Doktora Sonrası Araştırma Deştiği  http://www.yok.gov.tr/web/burs/doktora-sonrasi-arastirma-destegi

Öğretim Üyelerine Verilen Destekler http://www.yok.gov.tr/web/burs/ogretim-uyelerine-verilen-destekler