Çetin Grup

Prof.Dr. Mustafa ÇETİN
ImageOfByte

Telefon : +90 352 437 93 15 (13600)
Fax : +90 352 437 93 16
E-mail : mcetin2000@yahoo.com
http://www.doktormustafacetin.com.tr

TAKIM LİDERİ

Prof.Dr. Mustafa ÇETİN

GRUP ÜYELERİ

Doç. Dr. Gökçen Dinç

Dr. Öğr. Üyesi Z. Burçin Gönen

Bio. Dr. Dilek Kaan

Bio. Mehtap Turan

Bio. Nesime Öner Bulut

Bio. Ebru Karadaş İbiş

Bio. Buket Banu Özkan

Lab. Tek. Mahmut Çiçek

Lab. Tek. Emin Şimşek

Yük. Mak. Müh. Şener Polat

Yusuf Akkoyun

Onur Çelik

Eğitim Bilgileri

Tıpta Yandal Uzmanlık, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, HEMATOLOJİ, 1997-2000

Tıpta Uzmanlık, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, İÇHASTALIKLARI, 1992-1997

Sanatta Yeterlik, ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, , 1985-1991

Yaptığı Tezler

Tıpta Uzmanlık, “ODA ISISINDA SAKLANAN TROMBOSİT KONSANTRELERİNDE SAKLAMA LEZYONLARI VE P SELEKTİN

DÜZEYİ DEĞİŞİMİ”, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Hematoloji Mayıs, 2000.

Tıpta Uzmanlık, “KAYSERİ BÖLGESİ KENTSEL POPULASYONDA DİABETES MELLİTUS VE BOZULMUŞ GLİKOZ TOLERANSI

PREVELANSI”, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Temmuz, 1996.

Sertifikalar

Bone Marrow & Stem Cell Transplantation, Washington University FHCRC (Cancer Reseqarch Center) Seattle, 2001 Kemik İliği Nakli ,

Ankara Tıp Hematoloji Kemik İliği Merkezi, 2000

Yabancı Diller

İngilizce, Çok İyi

Akademik Ünvanlar/Görevler

Prof.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ , 2006 – Devam Ediyor

Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ , 2002 – 2006

Yrd.Doç.Dr., ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ , 2000 – 2002

Mesleki ve İdari Deneyim

Üye, TÜRKİYE BİLİMLER AKADEMİSİ KÖK HÜCRE ÇALIŞMA GRUBU, , 11.01.2013 – Devam Ediyor
Üye, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL ORGAN-DOKU NAKLİ BİLİMSEL KURULU, , 01.09.2012 – Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ GENOM VE KÖK HÜCRE MERKEZİ, , 10.07.2012 – Devam Ediyor
Rektör Yardımcısı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , , 12.08.2008 – 05.08.2012
Başkan, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL KÖK HÜCRE NAKLİ BİLİMSEL KURUL, , 06.06.2006 – Devam Ediyor
Dekan Yardımcısı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, , 02.08.2005 – 12.08.2008
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, DAHİLİ BİLİMLER , 19.07.2005 – 02.02.2012
Üye, T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ULUSAL KANSER DANIŞMA KURULU, Etik ve ilaç ruhsatlandırma Alt Kurulu, 06.09.2002 – 06.09.2003

Araştırma Alanları

Dahili Tıp Bilimleri Hematoloji

Kanser Moleküler Biyolojisi İmmünoloji ve Romatoloji Kök Hücre

Kök Hücre Nakli

Kök Hücre Tedavileri Kök Hücre Biyolojisi

Hücre Üretim Teknolojileri (GMP)

Yönetilen Tezler

Tıpta Uzmanlık, B.Kalin, “Genç ve Yaşlı Multiple Myelom Hastalarının Yaşa Göre Sağkalım Analizi”, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2015.
Tıpta Uzmanlık, Ç.Pala, “Alfa Beta T hücre ayıklamalı Haploidentik Transplantasyon sonrası immun yapılanma”, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2014.
Tıpta Uzmanlık, F.Doğruel, “Otolog periferik kök hücre nakli sonrasiengrafmani etkileyen faktörler”, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Tıpta Uzmanlık, F.Kurnaz, “HUVEC kültürlerinde TNF-alfa ile oluşturulmuş GVHH modelinde adrenomedullinin etkisi”, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Tıpta Uzmanlık, M.Şekercan, “Allojenik kök hücre nakli yapilan hastalarda engraftman zamani ve GVHH üzerine etkili faktörler”, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Tıpta Uzmanlık, L.Kaynar, “Sıçanlarda metotreksatın yol açtığı mukozit tablosu ve oksidatif stres üzerine arı sütünün etkis”, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2010.
Tıpta Uzmanlık, İ.Sari, “Primer dirençli ve relaps akut myeloid lösemili hastalarda ema kemoterapi rejimine siklosporin eklenmesinin tedavi yanıtları, sağkalım ve toksisite üzerindeki etkisi”, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2006.
Tıpta Uzmanlık, N.Özoğul, “Tekrarlayan gebelik etyolojisinde trombofilinin yeri ve antitrombotik tedavinin neonatal sonuçlara etkisi”, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2006.
Tıpta Uzmanlık, R.Coşkun, “HELLP sendromlu hastalarda plazma değişiminin prognoz üzerine etkisi “, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2005.
Tıpta Uzmanlık, E.Çakmak, “Primer gastrointestinal diffüz büyük B-hücreli lenfomalarda Fas, Bcl-2 ve P53 protein ekspresyonunun prognoza etkisi”, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2004.

SCI,SSCI,AHCI Indekslerine Giren Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Kaynar L., Demir K., Ermiş Turak E., Ozturk C.P., Zararsiz G., Gönen Z.B., et al.,”TcR alpha beta-depleted haploidentical transplantation results in adult acute leukemia patients”, HEMATOLOGY, vol.22, pp.136-144, 2017
Çetin M., Akyol G., Gonen Z., Keklik M., Zararsiz G., Unal A., et al.,”Additional infusions of mesenchymal stem cells improve response rate in multidrug-resistant GvHD patients.”, BONE MARROW TRANSPLANTATİON, vol.-, 2017
Demiraslan H., Cevahir F., Berk E., Metan G., Çetin M., Alp E., “Is surveillance for colonization of carbapenem- resistant gram-negative bacteria important in adult bone marrow transplantation units?”, AMERİCAN JOURNAL OF INFECTİON CONTROL, vol.-, 2017
Şivgin S., Ünal A., Eser B., Kaynar L., Çetin M., “Increased Bone Marrow Iron Scores Are Strongly Correlated With Elevated Serum Ferritin Levels and Poorer Survival in Patients With Iron Overload That Underwent Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation:A Single Center Experience”, CLINICAL LYMPHOMA MYELOMA & LEUKEMIA, vol.16, pp.582-587, 2016
Tekgunduz E., Kaynar L., Goker H., Kaya A.H., Ermiş Turak E., Eliacik E., et al.,”Retrospective analysis of adult patients with acute lymphoblastic leukemia undergoing allogeneic hematopoietic cell transplantation: A multicenter experience of daily practice”, TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.54, pp.41-47, 2016
Şivgin S., Ünal A., Eser B., Kaynar L., Çetin M., “The Prognostic Significance of Elevated Serum Ferritin Levels Prior to Transplantation in Patients With Lymphoma Who Underwent Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation (autoHSCT): Role of Iron Overload”, Clinical Lymphoma,CLINICAL LYMPHOMA MYELOMA & LEUKEMIA, vol.16, pp.152
-158, 2016
Öner A., Gönen Z.B., Sinim N., Çetin M., Özkul Y., “Subretinal adipose tissue-derived mesenchymal stem cell implantation in advanced stage retinitis pigmentosa: a phase I clinical safety study”, STEM CELL RESEARCH & THERAPY, vol.7, 2016
Çetin M., “Hematopoietic cell transplantation activity of Turkey in 2014: Ongoing increase in HCT rates”, TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.54, pp.53-59, 2016
Metan G., Keklik M., Dinç G., Pala Öztürk Ç., Ekinci A., Saraymen B., et al.,”Performance of Galactomannan Antigen,Beta-d-Glucan, and Aspergillus-Lateral-Flow Device for the Diagnosis of InvasiveAspergillosis”, INDIAN JOURNAL OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION, vol.1, pp.1-6, 2016
Kaynar L., Demir K., Ermiş Turak E., Öztürk Ç., Zararsiz G., Gönen Z.B., et al.,”TcR?ß-depleted haploidentical transplantation results in adult acute leukemia patients.”, HEMATOLOGY, vol.-, pp.1-9, 2016
Şivgin S., Şivgin S., Ünal A., Ünal A., Eser B., Eser B., et al.,”Increased Hepatic Iron Content Predicts Poor Survival in Patients With Iron Overload Who Underwent Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation”, CLINICAL LYMPHOMA MYELOMA & LEUKEMIA, vol.16, pp.10-18, 2016
Keklik M., Eser B., Kaynar L., Şivgin S., Keklik E., Solmaz M., et al.,”Comparison of plateletpheresis on the Fenwal Amicus, Fresenius COM.TEC, and Trima Accel Cell separators”, JOURNAL OF CLINICAL APHERESIS, vol.30, pp.171-175, 2015
Ulu-Kilic A., Atalay M.A., Metan G., Cevahir F., Koç N., Eser B., et al.,”Saprochaete capitata as an emerging fungus among patients with haematological malignencies”, MYCOSES, vol.58, pp.491-497, 2015
Keklik M., Ekinci A., Keklik E., Sıraç E., Deniz K., Öztürk F., et al.,”Pericardial, pleural and peritoneal involvement in a patient with primary gastric mantle cell lymphoma”, Scottish medical journal, no.2, pp.21-24, 2015
Keklik M., Çetin M., “Rhinocerebral Mucormycosis in a Patient with Acute Promyelocytic Leukemia”, TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.5, pp.96-97, 2015
Pehlivan M., Sahin H.H., Pehlivan S., Ozdilli K., Kaynar L., Oguz F.S., et al.,”Prognostic Importance of Single-Nucleotide Polymorphisms in IL-6, IL-10, TGF-beta 1, IFN-gamma, and TNF-alpha Genes in Chronic Phase Chronic Myeloid Leukemia”, GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS, vol.18, pp.403-409, 2014
Keklik M., Ünal A., Şivgin S., Kontaş O., Eroğlu E., Yilmaz S., et al.,”The Coincidence of Familial Mediterranean Fever and Hypereosinophilia in a Patient with Hereditary Elliptocytosis”, INDIAN JOURNAL OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION, vol.30, pp.S138-S141, 2014
Keklik M., Eser B., Ünal A., Öztürk A., Kaynar L., Çetin M., et al.,”Comparison of double dose plateletpheresis on the FenwalAmicus, Fresenius COM.TEC and Trima Accel cell separators”, TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.51, pp.193-196, 2014
Keklik M., Köker M.Y., Şivgin S., Camlica D., Pala Öztürk Ç., Çetin M., et al.,”Detection of Acute Lymphoblastic Leukemia Involvement in Pleural Fluid in an Adult Patient with Ataxia Telangiectasia by Flow Cytometry Method”, INDIAN JOURNAL OF HEMATOLOGY AND BLOOD TRANSFUSION, vol.30, pp.S73-S76, 2014
Metan G., Türe Z., Kaynar L., Berk E., Gürsoy Ş., Alp Meşe E., et al.,”Tigecycline for the treatment of Clostridium difficile infection refractory to metronidazole in haematopoietic stem cell transplant recipients”, JOURNAL OF CHEMOTHERAPY, vol.31, pp.155-160, 2014
Pala Öztürk Ç., Kaynar L., Büyükoğlan R., Kurnaz F., Metan G., Yazar S., et al.,”Diarrhea in peripheral stem cell transplant recipients: a developing country’s experience”, JOURNAL OF INFECTION IN DEVELOPING COUNTRIES, vol.8, pp.635-641, 2014
Akyol G., Pala Öztürk Ç., Yildirim A., Keklik M., Dörtdudak S., Şivgin S., et al.,”A rare but severe complication of filgrastim in a healthy donor: Splenic rupture”, TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.50, pp.53-55, 2014
İnanç M., Kaynar L., Enhoş Ş., Pala Ç., Karaca H., Berk V., et al.,”Nuclear factor-kappa B ligand and osteoprotegerin levels in serum and gingival crevicular fluid in patients with bone metastases treated with zoledronic acid”, MEDICAL ONCOLOGY, vol.31, pp.0-0, 2014
Atalay M.A., Gökahmetoğlu S., Durmaz S., Kandemir İ., Sağlam D. , Kaynar L., et al.,”Investigation of Epstein-Barr Virus and Parvovirus B19 DNA in Ailogeneic Stem Cell Transplant Patients”, TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.
, pp.155-160, 2014
Eroğlu C., Pala Ç., Kaynar L., Yaray K., Aksözen M.T., Zararsiz G., et al.,”Comparison of total body irradiation plus
cyclophosphamide with busulfan plus cyclophosphamide as conditioning regimens in patients with acute lymphoblastic leukemia undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplant”, LEUKEMIA & LYMPHOMA, vol.54, pp.2474-2479, 2013
Keklik M., Kaynar L., Şivgin S., Pala Ç., Aribaş S., Akyol G., et al.,”The results of therapeutic plasma exchange in patients with severe hyperthyroidism: A retrospective multicenter study”, TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.48, pp.327-330, 2013
Keklik M., Şivgin S., Kalin B.S., Akyol G., Pala Ç., Kaynar L., et al.,”The management of hyperleukocytosis in an adult patient with acute lymphoblastic leukemia and ataxia-telangiectasia”, TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.48, pp.293-295, 2013
Metan G., Koç A.N., Kaynar L., Atalay M. A., Öztürk A., Eser B., et al.,”What is the role of the (1 -> 3)-beta-D-glucan assay in the screening of patients undergoing autologous haematopoietic stem-cell transplantation?”, MYCOSES, vol.56, pp.34-38, 2013
Şivgin S., Baldane S., Kaynar L., Kurnaz F., Pala Ç., Sıvgın H., et al.,”Pretransplant iron overload may be associated with increased risk of invasive fungal pneumonia (IFP) in patients that underwent allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (alloHSCT).”, TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.48, pp.103-8-, 2013
Şivgin S., Baldane S., Özenmiş T., Keklik M., Kaynar L., Kurnaz F., et al.,”The Impact of Pretransplant Hypoalbuminemia on Survival in patients With Leukemia Who Underwent Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation (alloHSCT): A Nutritional Problem?”, TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, vol.45, pp.3371-3374, 2013
Kaynar L., Metan G., Gökahmetoğlu S., Öztürk A., Şivgin S., Pala Ç., et al.,”Can low-dose preemptive valganciclovir replace standard intravenous ganciclovir treatment in recipients of allogeneic stem cell transplantation?”, JOURNAL OF CHEMOTHERAPY, vol.25, pp.286-291, 2013
Şivgin S., Karakuş E., Kaynar L., Kurnaz F., Pala Ç., Keklik M., et al.,”The comparison of Filgrastim (Neupogen®), biosimilar filgrastim (Leucostim®) and Lenograstim (Granocyte®) as a first line peripheral blood stem cell mobilization strategy in autologous hematopoieitic stem cell transplantation: a single center experience from Turkey. “, TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.48, pp.315-320-, 2013
Pala Ç., Altun İ., Köker M.Y., Kurnaz F., Şivgin S., Koçyiğit I., et al.,”The effect of diabetes mellitus and end-stage renal disease on the number of CD34+ cells in the blood”, ANNALS OF HEMATOLOGY, vol.92, pp.1189-1194, 2013
Keklik M., Şivgin S., Kaynar L., Pala Ç., Solmaz M., Çetin M., et al.,”Treatment with plasma exchange may serve benefical effect in patients with severe hyperbilirubinemia: A single center experience”, TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.48, pp.323-326, 2013
Şivgin S., Baldane S., Akyol G., Keklik M., Kaynar L., Kurnaz F., et al.,”The oral iron chelator deferasirox might improve survival in allogeneic hematopoietic cell transplant (alloHSCT) recipients with transfusional iron overload”, TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.49, pp.295-301, 2013
Şivgin S., Baldane S., Kurnaz F., Kaynar L., Başkol M., Kula M., et al.,”Successful Treatment of Gastric Relapse in Multiple Myeloma with Bortezomib after Autologous Hematopoietic Stem Cell Transplantation (autoHSCT)”, Mediterranean journal of hematology and infectious diseases, vol.5, pp..-.., 2013
Keklik M., Şivgin S., Karaca H., Kontaş O., Balkanli S., Eroğlu C., et al.,”Coincidence of three solid tumors in a patient with multiple myeloma”, CHINESE MEDICAL JOURNAL, vol.126, pp.1186-1187, 2013
Şivgin S., Eser B., Kaynar L., Kurnaz F., Şıvgın H., Yazar S., et al.,”Encephalitozoon intestinalis: A Rare Cause of Diarrhea in an Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation (HSCT) Recipient Complicated by Albendazole- Related Hepatotoxicity”, TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.30, pp.204-208, 2013
Keklik M., Kaynar L., Şivgin S., Eroğlu C., Pala Ç., Eser B., et al.,”An acute transverse myelitis attack after total body irradiation: a rare case”, Case reports in hematology, vol.., pp..-.., 2013
Eroğlu C., Kaynar L., Orhan O., Keklik M., Yildiz O.G., Şivgin S., et al.,”Contribution of Involved-Field Radiotherapy to Survival in Patients With Relapsed or Refractory Hodgkin Lymphoma Undergoing Autologous Stem Cell Transplantation”, American journal of clinical oncology, vol.., pp..-.., 2013
Ertas E., Kurnaz F., Zorba Y.O., Koçyiğit I., Şişman Y., Kaynar L., et al.,”Comparison of chemotherapy and hematopoietic stem cell transplantation pre and postterm DMFT scores: A preliminary study”, NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, vol.17, pp.32-37, 2013
Keklik M., Şivgin S., Kontaş O., Abdulrezzak U., Kaynar L., Çetin M., “Langerhans cell sarcoma of the nasopharynx: a rare case.”, SCOTTISH MEDICAL JOURNAL, vol.58, pp.17-20, 2013
Şivgin S., Özenmiş T., Kaynar L., Kurnaz F., Şivgin H., Baldane S., et al.,”Predictive Value of Pretransplant Serum Lactate Dehydrogenase (LDH) Levels for Survival in Patients who have undergone Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation (alloHSCT)”, JOURNAL OF STEM CELL RESEARCH & THERAPY, no.1, pp.1-6, 2013
Kurnaz F., Şivgin S., Pala Ç., Yildirim R., Baldane S., Kaynar L., et al.,”The effect of volume replacement during therapeutic leukapheresis on white blood cell reduction in patients with extreme leukocytosis”, TRANSFUSION,vol.53, pp.2629-2634, 2013
Kaya E., Çetin M., “Therapeuticplasma exchange in patients with neurological diseases: multicenter retrospectiveanalysis. Transfus Apher Sci”, TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.48, pp.349-352, 2013
Torun Y., Çetin M., “ABO and Rh Blood Group Distribution in Kayseri Province, Turkey”, turkish journal of h, vol.29, pp.97-98, 2012
Şivgin S., Baldane S., Kaynar L., Çetin M., Kurnaz F., Pala Ç., “Pretransplant serum ferritin level may be a predictive marker for outcomes in patients having undergone allogeneic hematopoietic stem cell transplantation”, Journal of experimental and clinical oncology Neoplasma (Bratisl), vol.59, pp.183-190, 2012
Şivgin S., Eser B., Çetin M., Bahçebaşi S., Kaynar L., Kurnaz F., et al.,”Efficacy and safety of oral deferasirox treatment in the posttransplant period for patients who have undergone allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (alloHSCT)”, ANNALS OF HEMATOLOGY, vol.91, pp.743-749, 2012
Sever T., Çetin M., Karahacioğlu E., Coşkun H.Ş., Er Ö., Kaplan B., “Research on and clinical importance of duplications in various chromosomal regions in addition to Philadelphia chromosome in chronic myeloid leukemia”, JOURNAL OF BUON, vol.17, pp.490-496, 2012
Çetin M., Balkan C., Ay Y., Akin M., Karapinar B., Kavakli K., “A rescue therapy with a combination of caspofungin and liposomal amphotericin B or voriconazole in children with haematological malignancy and refractory invasive fungal infections”, MYCOSES, vol.54, pp.234-242, 2011
Çetin M., Balkan C., Ay Y., Akin M., Karapinar B., Kavakli K., “A rescue therapy with a combination of caspofungin and liposomal amphotericin B or voriconazole in children with haematological malignancy and refractory invasive fungal infections”, MYCOSES, vol.54, pp.234-242, 2011
Tokgöz B., Koçyiğit İ., Akyol G., Eser B., Ünal A., Kaynar L., et al.,”Acute renal failure after myeloablative allogeneic hematopoietic stem cell transplantation: incidence, risk factors, and relationship with the quantity of transplanted cells”, RENAL FAILURE, vol.32, pp.547-554, 2010
Koçyiğit İ., Eser B., Altuntaş F., Kaynar L., Çetin M., “Expression of WT1 gene in multiple myeloma patients at diagnosis: is WT1 gene expression a useful marker in multiple myeloma?”, HEMATOLOGY, vol.15, pp.39-42, 2010
Eser B. , Kurnaz F. , Çetin M., “Are university students a favorable target group for blood donation campaigns?Üniversite öùrencileri kan baù×ü kampanyalar× için uygun bir hedef kitle midir?”, TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.27, pp.275-281, 2010
Saatci Ç., Çetin M., “Expression of WT1 gene in multiple myeloma patients at diagnosis: is WT1 gene expression a useful marker in multiple myeloma?”, HEMATOLOGY, vol.15, pp.39-42, 2010
Hacioglu S., Altuntaş F., Kaynar L., Sarı İ., Patiroğlu T., Çetin M., “Rhabdomyolysis in a Healthy Peripheral Blood Stem Cell Donor following Mobilization with Filgrastim”, TRANSFUSION MEDICINE AND HEMOTHERAPY, vol.36, pp.135- 137, 2009
Arat M., Çetin M., “2nd International Congress onLeukemia, Lymphoma and Myeloma.”, EXPERT REVIEW OF HEMATOLOGY, vol.2, pp.509-512, 2009
Kaynar L., Koçyiğit İ., Sari H.İ., Altuntaş F., Eser B., Ünal A., et al.,”Therapeutic plasma exchange in patients with neurological diseases: Multicenter retrospective analysis”, TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.38, pp.349- 352, 2008
Altuntaş F., Sari H.İ., Koçyiğit İ., Kaynar L., Eser B., Çetin M., et al.,”Comparison of Plateletpheresis on the Fenwal Amicus and Fresenius Com.Tec Cell Separators”, TRANSFUSION MEDICINE AND HEMOTHERAPY, vol.35, pp.368-373, 2008
Gokahmetoglu S., Kaynar L., Altuntaş F., Yildiz O., Çetin M., Koçyiğit İ., “Detection and quantification of cytomegalovirus in bone marrow transplant recipients by real time PCR and pp65 antigenemia”, SAUDI MEDICAL JOURNAL, vol.29, pp.1673-5, 2008
Sari H.İ., Çetin M., Altuntaş F., Koçyiğit İ., Alp Meşe E., Eser B., et al.,”A multicenter retrospective study defining the clinical and hematological manifestations of brucellosis and pancytopenia in a large series: Hematological malignancies, the unusual cause of pancytopenia in patients with brucellosis”, AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.83, pp.334-339, 2007
Altuntaş F., Sari H.İ., Koçyiğit İ., Kaynar L., Eser B., Ünal A., et al.,”Comparison of the Fenwal Amicus and Fresenius Com.Tec cell separators for autologous peripheral blood progenitor cell collection”, TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.36, pp.159-67, 2007
Sari H.İ., Altuntaş F., Çetin M., Ferahbaş A., Eser B., Ünal A., “The effect of budesonide mouthwash on oral chronic graft versus host disease”, AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.82, pp.349-356, 2007
Altuntaş F., Aydoğdu İ., Kabukcu S., Koçyiğit İ., Çıkım K., Sarı İ., et al.,”Therapeutic plasma exchange for the treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura: A retrospective multicenter study”, TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.36, pp.57-67, 2007
Kaynar L.G., Altuntaş F., Sari H.İ., Koçyiğit İ., Eser B., Çetin M., et al.,”Therapeutic plasma exchange for the treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura: A retrospective multicenter study”, TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.38, pp.57-67, 2007
Altuntaş F., Sari H.İ., Canöz Ö., Yildiz O., Eser B., Çetin M., et al.,”Kikuchi-Fujimoto disease: A rare but important cause of fever and lymphadenopathy in pregnant women”, AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.81, pp.118- 120, 2006
Eser B., Altuntaş F., Soyuer S., Er Ö., Canöz Ö., Coşkun H.Ş., et al.,”Acute lymphoblastic in two patients with leukemia associated with brucellosis fever and pancytopenia”, YONSEI MEDICAL JOURNAL, vol.31, no.5, pp.741-744, 2006
Eser B., Sari H.İ., Canöz Ö., Çakmak E., Altuntaş F., Özkan M., et al.,”Prognostic significance of Fas (CD95/APO-1) positivity in patients with primary nodal diffuse large B-cell lymphoma”, AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.81, pp.307-314, 2006
Abaci A., Çetin M., “A new definition of aspirin non-responsiveness by Platelet Function Analyzer-100 (TM) and its predictors”, PLATELETS, vol.17, pp.7-13, 2006
Eser B., Kaplan B., Ünal A., Canöz Ö., Altuntaş F., Sari H.İ., et al.,”Clinicopathologic characteristics and therapeutic outcomes of primary gastrointestinal non-Hodgkin’s lymphomas in central Anatolia, in Turkey”, YONSEI MEDICAL JOURNAL, vol.28, no.1, pp.22-33, 2006
Er Ö. , Altinbaş M., Çetin M., “Outpatient 5-fluorouracil +?-interferon + interleukin-2 chemoimmunotherapy in metastatic renal cell cancer patients”, ASIA PACIFIC JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY, vol.1, pp.145-150, 2005
Altuntaş F., Eser B., Yildiz O., Sari H.İ., Çetin M., Ünal A., “Severe thrombotic microangiopathy associated with brucellosis: Successful treatment with plasmapheresis”, CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS, vol.11, pp.105-108, 2005
Abaci A., Çetin M., Yilmaz Y., Bayram F., Ünal A., Çetin S., “Effect of increasing doses of aspirin on platelet function as measured by PFA-100 in patients with diabetes”, THROMBOSIS RESEARCH, vol.116, pp.465-470, 2005
Eser B., Güven M., Ünal A., Altuntaş F., Sari H.İ., Çetin M., “The role of plasma exchange in HELLP syndrome”, CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS, vol.11, pp.211-217, 2005
Altuntaş F., Çetin M., Eser B., Sari H.İ., Yildiz O., Ünal A., “Severe thrombotic microangiopathy associated with brucellosis: Successful treatment with plasmapheresis”, Clin Appl Thrombosis / Hemostasis, vol.11, pp.105-108, 2005
Ünal A., Sari H.İ., Deniz K., Özkan M., Kontaş O., Eser B., et al.,”Familial nodular lymphocyte predominant Hodgkin lymphoma: Successful treatment with CHOP plus rituximab”, LEUKEMIA, vol.46, pp.1613-1617, 2005
Çetin M., Büyükberber S., Demir M., Sarı İ., Deniz K., Eser B., et al.,”. Overexpression Of Cyclooxygenase-2 in Multiple Myeloma: Association With Reduced Survival”, AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.80, pp.169-173-, 2005
Altuntaş F., Sari H.İ., Yildiz O., Eser B., Çetin M., Ünal A., “Intravenous gamma globulin is effective as an urgent treatment in Brucella-induced severe thrombocytopenic purpura”, AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.80, pp.204-206, 2005
Çetin M., Altuntaş F., Eser B., Sari H.İ., Ünal A., “Overexpression of cyclooxygenase-2 in multiple myeloma: Association with reduced survival”, AMERICAN JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.80, pp.169-173, 2005
Eser B., Çetin M., Altuntaş F., Kontaş O., Ferahbaş A., “A case of subcutaneous panniculitis-like T-cell lymphoma with haemophagocytosis developing secondary to chemotherapy”, Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology : JEADV, vol.18, pp.713-715, 2004
Er Ö., Çetin M., “Meropenem +/- granulocyte colony stimulating factor in the treatment of febrile neutropenic patients with cancer: Prospective randomized study”, JOURNAL OF CHEMOTHERAPY, vol.16, pp.288-292, 2004
Altinbaş M., Çetin M., “A randomized clinical trial of combination chemotherapy with and without low-molecular- weight heparin in small cell lung cancer”, Journal of thrombosis and haemostasis : JTH., vol.2, pp.1266-1271, 2004
Altuntaş F., Çetin M., “Catheter-related bacteremia due to Kocuria rosea in a patient undergoing peripheral blood stem cell transplantation”, BMC INFECTIOUS DISEASE, vol.22, no.1, pp.0-0, 2004
Saraymen R., Yazar S., Çetin M., “Influence of sex and age on the activity of antioxidant enzymes of polymorphonuclear leukocytes in healthy subjects”, YONSEI MEDICAL JOURNAL, vol.44, pp.9-14, 2003
Çetin M., Bayram F., Altinbaş M., Ünal A., Keleştemur H.F., “High prevalence of diabetes in patients with pancreatic cancer in central Anatolia, Turkey”, DIABETES RESEARCH AND CLINICAL PRACTICE, vol.58, pp.97-100, 2002
Eser B., Çetin M., Kontaş O., Er Ö., Kaplan B., Ünal A., et al.,”Facial nerve paralysis and paraplegia as presenting symptoms of acute myeloid leukemia”, JAPANESE JOURNAL OF CLINICAL ONCOLOGY, vol.31, pp.86-88, 2001
Çetin M., Taşkapan H., Gürsoy Ş., Oymak O., Özbakir Ö., “Development of dermatomyositis in a patient with primary myelofibrosis”, HEMATOLOGY JOURNAL, vol.6, pp.131-134, 2001
Çetin M., “Activated protein C resistance in Turkish women with severe preeclampsia”, GYNECOLOGIC AND OBSTETRIC INVESTIGATION, vol.52, pp.168-172, 2001
Coşkun Ş., Çetin M., “Hodgkin’s Disease: Results of a Single Center in Central Anatolia”, TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.18, pp.117-121, 2001
Er Ö., Coşkun H.Ş., Akgün H., Çetin M., “Rapidly relapsing squamous cell carcinoma of the renal pelvis associated with paraneoplastic syndromes of leukocytosis, thrombocytosis and hypercalcemia”, UROLOGIA INTERNATIONALIS, vol.67, pp.175-177, 2001
Çetin M., Eser B., Er Ö., Ünal A., Patiroğlu T., Coşkun H.Ş., et al.,”Effects of DMSO on platelet functions and P-Selectin expression during storage”, TRANSFUSION AND APHERESIS SCIENCE, vol.24, pp.261-267, 2001
Coşkun H.Ş., Çetin M., “Hodgkin’s Disease: Results of a Single Center in Central Anatolia”, TURKISH JOURNAL OF HEMATOLOGY, vol.18, pp.117-122, 2001
Çetin M., Eser B., Patiroğlu T., Altinbaş M., “The effect of medroxyprogesterone acetate on bone marrow and testis during cytotoxic chemotherapy”, Cell Biol. Toxicol, vol.16, pp.385-390, 2000
Çetin M., Ünal A., Eser B., Tayyar M., Er Ö., Coşkun H.Ş., “Activated protein C resistance in Turkish women with severe preeclampsia”, The Hematology Journal, vol.67, pp.168-172, 2000
Oymak O., Çetin M., Oymak F.S., Patiroğlu T.E., Taşkapan H., Doğukan A., et al.,”Polycythemia vera presenting with rapidly progressive glomerulonephritis and pyoderma gangrenosum”, Nephron, vol.86, pp.346-347, 2000
Güven M., Doğukan A., Taşkapan H., Çetin M., “Leukocytosis as a parameter in management of organophosphate intoxication”, TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.30, pp.499-500, 2000
Doğukan A., Çetin M., Güven M., “Colchicine toxicity”, CLINICAL NEPHROLOGY, vol.52, pp.197-197, 1999 Guven M. , Çetin M., “Colchicine toxicity”, CLINICAL NEPHROLOGY, vol.52, pp.197-197, 1999
Çetin M., Demirci D., Ünal A., Altinbaş M., Güven M., “Frequency of flutamide induced hepatotoxicity in patients with prostate carcinoma”, Human & Experimental Toxicology, vol.18, pp.137-140, 1999
Keleştemur H.F., Çetin M., Köker A.H., Çoksevim B., Çetinkaya F., Paşaoğlu (Etiz) H., et al.,”The prevalence and identification of risk factors for type 2 diabetes mellitus and impaired glucose tolerance in Kayseri, central Anatolia, Turkey”, ACTA DIABETOLOGICA, vol.36, no.2, pp.85-91, 1999
Çetin M., “Shedding of the nails due to chemotherapy (onychomadesis)”, Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology, vol.11, pp.193-194, 1998

Diğer Dergilerde Yayımlanan Makaleler

Kiş C., Pehlivan S., Eser B., Sever T., Yılmaz M., Kaynar L., et al.,”Significance of the T3151, T317L, E255K AND Y253H BCR-ABL gene mutations in Philadelphia positive Chronic Myeloid Leukemia patients”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.14-23, 2016
Keklik M., Köker M.Y., Korkmaz S., Şivgin S., Kaynar L., Camlica D., et al.,”A Flow Cytometric Scoring System in the Diagnosis of Mantle Cell Lymphoma”, ERCIYES MEDICAL JOURNAL, vol.38, pp.25-28, 2016
Yıldırım R., Sincan G., Pala Ç., Dudukcu M., Kaynar L., Urlu S.M., et al.,”Effects of Imatinib, Nilotinib, Dasatinib on VEGF and VEGFR-1 Levels in Patients with Chronic Myelogenous Leukemia”, EUROPEAN JOURNAL OF GENERAL MEDICINE, vol.13, pp.111-115, 2016
Yıldırım R., Sincan G., Pala Ç., Düdükcü M., Kaynar L., Urlu S.M., et al.,”Effects of imatinib, nilotinib, dasatinib on VEGF and VEGFR-1 levels in patients with chronic myelogenous leukemia | Kronik myeloid lösemili hastalarda imatinib, nilotinib, dasatinib’in VEGF ve VEGFR-1 düzeyleri üzerine etkileri”, European Journal of General Medicine, vol.13, pp.111-115, 2016
Keklik M., Köker M.Y., Korkmaz S., Şivgin S., Kaynar L., Camlica D., et al.,”A Flow Cytometric Scoring System in the Diagnosis of Mantle Cell Lymphoma”, ERCIYES MEDICAL JOURNAL, vol.38, pp.25-28, 2016
Keklik M., Büyükoğlan R., Şivgin S., Eser B., Kaynar L., Çetin M., et al.,”Cytogenetic features of elderly turkish myelodysplastic syndrome patients”, Erciyes Tip Dergisi, vol.38, pp.95-98, 2016
Çetin M., “Ülkemizde İnsan Doku ve HücreleriGMP Üretim Merkezleri”, TÜBA GÜNCE DERGİSİ, cilt.111, ss.11-14, 2014
Karakükcü M., Çetin M., “Graft Versus Host Hastalığında Mezenkimal Kök Hücre UygulamalarıMesenchymal Stem Cell Applications in Graft Versus Host Disease”, Turkiye Klinikleri J Hematol-Special Topics , cilt.7, ss.31-38, 2014
Keklik M., Çetin M., “A Case with Niemann-Pick Disease and Concomitant Kartagener’s SyndromeKartagener Sendromu’nun Eşlik Ettiği Bir Niemann-Pick Olgusu”, Erciyes Med J, cilt.35, ss.174-176, 2013
İnci M., Gokahmetoğlu S., Çetin M., “TRANSPLANTASYON YAPILAN HASTALARDA GERÇEK ZAMANLI POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU YÖNTEMİYLE SİTOMEGALOVİRÜS DNA VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI [INVESTIGATION OF PRESENCE OF CYTOMEGALOVIRUS DNA BY REAL-TIME POLYMERASE CHAIN REACTION IN PATIENTS UNDERWENT
TRANSPLANTATION ]”, e-Journal of New World Sciences Academy , cilt.7, ss.9-15, 2012
Cem Ş., Kaynar L.G., Çetin M., “Allojenik Hematopoetik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Sağkalım Üzerine Etkisi Olan Faktörlerin Değerlendirilmesi”, ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.34, ss.178-183, 2012
Şahin C., Kaynar L., Kurnaz F., Pala Öztürk Ç., Şivgin S., Eser B., et al.,”Factors That Affect Survival in Patients with AllogeneicHematopoetic Stem Cell Transplantation”, Erciyes Tıp Dergisi, cilt.34, ss.178-83, 2012
Keklik M., Çetin M., “FLOW CYTOMETRY METHOD AS A DIAGNOSTIC TOOL FOR PLEURAL FLUID INVOLVEMENT IN A
PATIENT WITH MULTIPLE MYELOMA”, Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases, vol.4, pp.1-4, 2012
Tokgöz B., Koçyiğit İ., Akyol G., Eser B., Ünal A., Kaynar L., et al.,”Hematopoietik kök hücre nakli yapılan hastalarda akut böbrek hasarı”, Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, cilt.19, ss.102-107-, 2010
Kurnaz F., Çetin M., “Akut Promyelositik Lösemide TedaviTreatment Approaches in Acute Promyelocytic Leukemia”, Turkiye Klinikleri Journal of Hematology Special Topic, cilt.3, ss.78-84, 2010
Sari İ. , Kula M. , Çetin M., “Ga-67 uptake: A predictor of post-therapy active residual disease and clinical outcome in patients with diffuse large cell lymphoma”, ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.30, ss.8-13, 2008
Koçyiğit İ., Kaynar L.G., Çetin M., “Hematopoetik Kök Hücre BiyolojisiHematopoietic Stem Cell Biology”, Turkiye Klinikleri Journal of Hematology Special Topics, cilt.1, ss.16-22, 2008
Çetin M., Kaynar L.G., “Mantle Cell LenfomaMANTLE CELL LYMPHOMA”, Turkiye Klinikleri Journal of Internal Medical Sciences, cilt.3, ss.73-76, 2007
Çetin M., Koçyiğit İ. , “Miyelodisplastik SendromlarMYELODYSPLASTIC SYNDROMES”, Turkiye Klinikleri Journal of Internal Medical Sciences, cilt.3, ss.90-95, 2007
Çetin M., Hacioğlu S.K., “Folliküler LenfomalarFOLLICULAR LYMPHOMAS”, Turkiye Klinikleri Journal of Internal Medical Sciences, cilt.3, ss.69-72, 2007
Ferahbaş A., Ulaş Y., Utaş S., Eser B., Canöz Ö., Sari H.İ., et al.,”Primer kutanöz lenfoma: retrospektif değerlendirme”, Erciyes Tıp Dergisi, cilt.28, ss.77-81, 2006
Ferahbaş A., Çetin M., Ulaş Y., Utaş S., Eser B., Canöz Ö., et al.,”Primer kutanöz lenfoma: retrospektif değerlendirme”, Erciyes Tıp Dergisi, cilt.28, ss.77-81, 2006
Sari H.İ., Aybal A., Eser B., Ünal A., Altuntaş F., Ünal A., et al.,”Juguler Santral venöz kateterizasyona bağlı horner sendromu: bir olgu sunumu”, Erciyes Tıp Dergisi, cilt.28, ss.230 – 232, 2006
Bozdoğan N., Çetin M., “Effects of isoflurane, sevoflurane, and desflurane on platelet function: A prospective, randomized, single-blind, in vivo study”, Current Therapeutic Research – Clinical and Experimental, vol.66, pp.375- 384, 2005
Sari H.İ., Özkan M., Eser B., Ünal A., Sav T., Çetin M., “Maligniteye Bağlı Trombotik Purpura: 2 olgu sunumu”, Erciyes Tıp Dergisi, cilt.27, ss.180-183, 2005
Sari H.İ., Yüksel Ö., Özkan M., Eser B., Ünal A., Sav T., et al.,”Maligniteye bağlı trombotik trombositopenik purpura: 2 olgu sunumu”, Erciyes Tıp Dergisi, cilt.27, ss.180-183-, 2005
Altuntaş F., Çetin M., “Multipl Myeloma Tedavisinde Üç Farkl›Konvansiyonel Kemoterapi ProtokolününKar?›la?t›rmas›: Tek Merkez Deneyimi”, TÜRK ONKOLOJİ DERGİSİ, cilt.19, ss.9-14, 2004
Coşkun H.Ş., Er Ö., Çetin M., “Palliative Chemotherapy In Patients With Locally Advanced Gastric Cancer”, ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.25, ss.16-20, 2003
Altuntaş F. , Gul Kaynar L., Çetin M., “İmmün Trombositopenik Purpural› Olgular›nDeğerlendirilmesi: Bir Merkezin Sonuçlar›”, TÜRKİYE TIP DERGİSİ, cilt.10, ss.152-156, 2003
Gokahmetoglu S., Çetin M., “COMPARISON OF CYTOMEGALOVIRUS (CMV) ANTIGENEMIA AND CMV-DNA HYBRID CAPTURE ASSAYS USED IN THE DIAGNOSIS OF CMV INFECTION”, İNFEKSİYON DERGİSİ, cilt.17, ss.385-388, 2003
Gökahmetoğlu S., İnci M., Özbal Y., Çetin M., Güneş T., “Cytomegalovirus (CMV) infeksiyonunun tanısında antijenemi ve CMV DNA hibrid yakalama testlerinin karşılaştırılması,”, İnfeksiyon Dergisi, cilt.17, ss.385-388, 2003
Kart L., Gülmez İ., Çetinkaya F., Çetin M., Demir R., Özesmi M., “Pulmonary function parameters in healthy people in urban Central Anatolia.”, Turkish Respiratory Journal , cilt.4, ss.145-149, 2003
Er Ö., Coşkun H.Ş., Çetin M., “The Results of Erciyes University In The Treatment of Advanced Stage Colorectal Cancer”, ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.25, ss.144-149, 2003
Coşkun H.Ş., Çetin M., “METASTATİK MALİGN MELANOM HASTALARINDA KEMOİMMUNOTERAPİ SONUÇLARI:
RETROSPEKTİF BİR ANALİZ Use of interferon alpha in patients with metastatic malignant melanoma: A retrospective analysis”, Erciyes Tıp Dergisi, cilt.24, ss.174-179, 2002
Coşkun H.Ş., Er Ö., Çetin M., “ERKEN EVRE HODGKİN HASTALIĞI: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ DENEYİMİ Early stage
Hodgkin’s disease: Experiences of Erciyes University “, Erciyes Tıp Dergisi (Erciyes Medical Journal), cilt.24, ss.120- 125, 2002
Coşkun H.Ş. , Er Ö. , Çetin M., “Metastatik Mide Kanserinin Palyatif TedavisindeTek Ajan Fluorourasil, Fluorourasil ve FolinikAsit Kombinasyonu ve Fluorourasil,Adriamisin ve Mitomisin (FAM)Kombinasyonunun Karş›laşt›r›lmas›”, TÜRKİYE TIP DERGİSİ, cilt.9, ss.145-151, 2002
Coşkun H.Ş., Er Ö., Çetin M., “SUBKLAVYEN VEN TIKANIKLIĞI: MALİGN MEZOTELYOMADA NADİR BİR KOMPLİKASYON
Subclavian vein obstruction: A rare complication in malignant mesothelioma”, ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.24, ss.144- 148, 2002
Coşkun H.Ş., Er Ö., Çetin M., “Use of Interferon Alpha In Patients With Metastatic Malignant Melanoma: A Retrospective Analysis”, Erciyes Tıp Dergisi, cilt.24, ss.174-179, 2002
Er Ö., Çetin M., Coşkun H.Ş., Altinbaş M., Eser B., Ünal A., “Kanserli hastalarda gelişen febril nötropeni ataklarında ampirik meropenem monoterapisinin değerlendirilmesi”, ANKEM, cilt.*, ss.18-21, 2002
Coşkun H.Ş. , Çetin M., “METASTATİK MALİGN MELANOM HASTALARINDA KEMOİMMUNOTERAPİ SONUÇLARI:
RETROSPEKTİF BİR ANALİZ Use of interferon alpha in patients with metastatic “, Erciyes Tıp Dergisi, cilt.24, ss.174- 179, 2002
Ünal A., Eser B., Çetin M., “Düşük molekül ağırlıklı heparin”, Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi, vol.3, pp.1-9, 2001
Eser B., Çetin M., Ünal A., Kontaş O., “Primer nodal ve ekstranodal Non Hodgkin Lenfomalı hastaların karşılaştırılması. klinik, histopatolojik özellikler ve sağkalım”, Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi, vol.11, pp.1-7, 2001
Çetin M., Ünal A., Ekici M., Eser B., Coşkun H.Ş., Altinbaş M., et al.,”Akciğer kanserlerinde hiperkoagülabilite ve hiperfibrinolizis”, Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi, cilt.11, ss.196-203, 2001
Çetin M., Coşkun H.Ş., Er Ö., Eser B., “Metastatik Melign Lemanom Hastalarında Kemoimmunoterapi Sonuçları: retrospektif bir analiz”, Erciyes Tıp Dergisi, cilt.24, ss.174-179, 2001
Er Ö., Çetin M., Coşkun H.Ş., Altinbaş M., Eser B., Ünal A., “Dukes B1 ve C kolorektal kanser hastalarının klinik özellikleri ve adjuvan kemoterapi sonuçları”, Türk Hematoloji onkoloji Dergisi, cilt.11, ss.210-216, 2001
Coşkun H., Altinbaş M. , Er Ö. , Çetin M., “Metastatik meme kanserinde vinorelbin ve doksorubisin kemoterapisinin etkinliği”, ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.8, ss.13-17, 2001
Coşkun H. , Altinbaş M. , Er Ö., Çetin M., “Soliter intrakranial plazmasitom”, TÜRKİYE TIP DERGİSİ, cilt.8, ss.28-32, 2001
Eser B., Çetin M., Ünal A., Coşkun H.Ş., Kayabaş Ü., Altinbaş M., “Kanserli hastalarda bakteremi ve fungemi ile birlikteliği olan faktörler”, Flora, cilt.5, ss.49-55, 2000
Altinbaş M., Çetin M., Canbulat M.A., Eser B., Güven M., Ünal A., “hepatoselüler kansinom: erciyes tıp sonuçları”, Erciyes Tıp Dergisi, cilt.22, ss.35-43, 2000
Coşkun H.Ş., Kontaş O., Altinbaş M., Er Ö., Karahacioğlu E., Eser B., et al.,”Soliter intrakraniyal plazmasitom”, Türkiye Tıp Dergisi, cilt.7, ss.195-199, 2000
Er Ö., Coşkun H.Ş., Çetin M., Eser B., Ünal A., “Fluorourasil bazlı rejimlere dirençli metastatik kolorektal kanserli hastalarda irinotekan kullanımı”, Kanser Gündemi, cilt.5, ss.59-60, 2000
Ünal A., Çetin M., Eser B., Patiroğlu T., Altinbaş M., Karahacioğlu E., et al.,”Akut myelositer lösemili bir hastada allojenik periferik kök hücre transplantasyonu: Erciyes üniversitesi ilk deneyimi”, Erciyes Tıp Dergisi, cilt.22, ss.197- 200, 2000
Coşkun H.Ş., Altinbaş M., Er Ö., Eser B., Keklik M., Çetin M., et al.,”Metastatik meme kanserinde vinorelbin ve doksorubisin kemoterapisinin etkinliği”, Türkiye Tıp Dergisi, cilt.7, ss.177-181, 2000
Eser B., Çetin M., Ünal A., Coşkun H.Ş., Altinbaş M., “Ateşli nötropenik hastada ampirik tedavi yaklaşımı”, Erciyes Tıp Dergisi, cilt.22, ss.155-162, 2000
Güven M., Çetin M., Ünlühizarci K., Bayram F., Keleştemur H.F., “A comparison between the american diabetes association criteria and world health organization criteria in the diagnosis of glucose intolerance”, Turkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Dergisi, cilt.2, ss.63-66, 2000
Altinbaş M., Çetin M., “Tümör Biyolojisi”, Kanser Gündemi, cilt.5, ss.61-64, 2000
Altinbaş M., Çetin M., Karahacioğlu E., Ünal A., Alper M., “Pankreas küçük hücreli kanser”, Erciyes Tıp Dergisi, cilt.21, ss.126-129, 1999
Çetin M., Eser B., Ünal A., Güven M., Altinbaş M., “Febril nötropenik kanserli hastalarda hematopoietik büyüme faktörlerinin kullanımı”, Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi, cilt.9, ss.166-171, 1999
Altinbaş M., Patiroğlu T.E., Çetin M., Canbulat M.A., Ünal A., “Bir kür kemoterapi ile tam cevap sağlanan anaplastik büyük hücreli lenfoma (Ki-1) vakası”, Türkiye Tıp Dergisi, cilt.6, ss.177-180, 1999
Çetin M., Eser B., Güven M., Ünal A., Altinbaş M., “Oral demir tedavisinde ferro sulfat ve ferrik polimaltozun etkinliğinin karşılaştırılması”, Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi, cilt.9, ss.96-100, 1999
Altinbaş M., Çetin M., Karahacioğlu E., Kaplan B., Ünal A., “Multipl Myelom: Erciyes üniversitesi tıp fakültesi sonuçları”, Erciyes Tıp Dergisi, cilt.21, ss.117-120, 1999
Altinbaş M., Karahacioğlu E., Çetin M., Arar M., Canbulat M.A., Ünal A., et al.,”Adacık hücreli tümör”, Erciyes Tıp Dergisi, cilt.21, ss.225-228, 1999
Çetin M., Eser B., Ünal A., Er Ö., Kula M., Öztürk Ö., et al.,”ST segment yükselmesi ile seyreden diffüz malign plevra mezotelyomanın perikard invazyonu”, Erciyes Tıp Dergisi, cilt.21, ss.229-234, 1999
Altinbaş M., Çetin M., Karahacioğlu E., Kaplan B., Ünal A., “multiple miyelom: erciyes üniversitesi tıp fakültesi sonuçları”, Erciyes Tıp Dergisi, cilt.21, ss.117-120, 1999
Altinbaş M., Eser B., Göktaş Z., Çetin M., Karahacioğlu E., Alper M., et al.,”Geç lokal nüks gösteren meme kanseri”, Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi, cilt.8, ss.165-168, 1998
Altinbaş M., Göktaş Z., Çetin M., Ünal A., Alper M., “Malign melanomda atipik klinik davranış”, Türk Hematoloji- Onkoloji Dergisi, cilt.8, ss.234-237, 1998
Oymak F.S., Ünal A., Çetin M., Gülmez İ., Demir R., Özesmi M., “Aktive protein-c rezistansına bağlı ailevi trombofili”, Erciyes Tıp Dergisi, cilt.20, ss.70-74, 1998
Altinbaş M., Karahacioğlu E., Göktaş Z., Çetin M., Güven M., Ünal A., et al.,”Küçük hücreli akciğer kanseri: erciyes üniversitesi tıp fakültesi sonuçları”, Klinik Bilimler, cilt.4, ss.826-829, 1998
Gursoy Ş., Guven K., Çetin M., “Multicentric Granulocytic Sarkom Of The Breast With Acute Myelogenous Leukemia”, Turkish Journal of Cancer, cilt.28, ss.84-87, 1998
Karahacioğlu E., Altinbaş M., Ünal A., Kaplan B., Yildiz O.G., Gülmez İ., et al.,”İleri evre küçük hücreli akciğer kanserinde tedavi sonuçlarımız”, Türkiye Tıp Dergisi, cilt.5, ss.22-25, 1998
Altinbaş M., Göktaş Z., Çetin M., Ünal A., Alper M., “Malign melanomda atipik klinik davranış”, Türk Hematoloji- Onkoloji Dergisi, cilt.8, ss.234-237, 1998
Altinbaş M., Eser B., Göktaş Z., Çetin M., Karahacioğlu E., Alper M., et al.,”Geç lokal nüks gösteren meme kanseri”, Türk Hematoloji-Onkoloji Dergisi, cilt.8, ss.165-168, 1998
Ünal Ş., Çetin M., Ergin A., Başar E., Köker A.H., “Kayseri bölgesi kentsel popülasyonunda aterosklerotik risk faktörü”, Türk Kardiyoloji Dernegi, cilt.25, ss.77-83, 1997
Güven M., Altinbaş M., Bayram F., Çetin M., Ünal A., “Kanserli hastalarda hiperkalsemi”, Optimal Tıp Dergisi, cilt.10, ss.43-46, 1997
Altinbaş M., Çetin M., Ünal A., “2000’li yıllarda onkolojinin görünümü”, Erciyes Tıp Dergisi, cilt.18, ss.68-70, 1996
Köse S.K., Doğan P., Çetin M., Ünal A., “The relationship between plazma lipid parameters, fibrinogen and lipid peroxidation in patients with angina pectoris and acute myocardial infarction”, Turk j med sic, vol.27, pp.435-439, 1996
Altinbaş M., Karahacioğlu E., Güven M., Kaplan B., Çetin M., Ünal A., “Metastatik meme kanserli hastalarda vinorelbine – adriamycin ve cyclophosphamid – adriamycin – 5 fluorouracil (CAF) kemoterapisi sonuçları”, Acta Oncologica Turcica, cilt.29, ss.116-119, 1996
Müderris İ.İ., Ünal A., Karahacioğlu E., Çetin M., Altinbaş M., “İleri evre over kanseri tedavisinde kombine kemoterapi uygulamaları”, Erciyes Tıp Dergisi, cilt.17, ss.271-274, 1995
Çetin M., Gülmez İ., Özesmi M., Coşkun A., Demir R., “Unilateral pulmoner arter agenezisine bağlı nefes darlığı ve plöritik ağrı”, Erciyes Tıp Dergisi, cilt.17, ss.279-281, 1995

Kitap veya Kitaplarda Bölümler

Kaynar L., Çetin M., Ünal A., “Current Status of Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Patients with Refractory or Relaps Hodgkin Lymphoma”, in: İnnovations in Stem Cell Transplantation, Demirer T, Eds., -, -, pp.289-304-, 2013
Çetin M., Ferahbaş A., Pala Ç., Canöz Ö., “Primer Deri Lenfomaları”, Hematolog, Ferhanoğlu B, Ed., Galenos Yayınevi, İstanbul, ss.283-304-, 2013
Çetin M., “Clinical Case Uncovered, Hematology”, Ceviri, Willey-Blackwell , Nobel Kitabevi-ADANA, 2011
Çetin M., Kurnaz F., “Antitrombotik Tedavi”, Current Diagnosis and Treatment Series, Güven M, Coşkun R, Ed., Güneş Matbaası, İstanbul, ss.821-843-, 2011
Çetin M., “Vira dseases after hematopoietic stem cell transplantation”, İnfections in hematopoietic stem cell transplantation, Akan H, Boğa C,, Ed., Bilimsel tıp yayınevi, Ankara, ss.39-55-, 2005
Eser B., Ünal A., Çetin M., Altuntaş F., Sari H.İ., “Hematolojide Pratik Yaklaşımlar”, Başkent Klişe Matbaası, ANKARA, 2004
Çetin M., “Antitrombotik Tedavi”, Yoğun Bakım tanı ve tedavi, Güven M, Ed., Güneş Kitabevi, Ankara, ss.905-924-, 2004
Ünal A., Eser B., Çetin M., “Hematopoetik Sistem”, Klinik Tanıya Giriş, Utaş C, Güven M., Ed., ,, İstanbul, ss.218-229-, 2002

Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Kaan Ö., Koç A.N., Parkan Ö.M., Çetin M., Atalay M.A., “İmmünsüprese Konakta Fusarium sp’nin Etken Olduğu Üriner Sistem Enfeksiyonu:Bir Olgu Sunumu”, XXXVII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Kasım 2016, ss.336-337
Kurnaz F., Kaynar L., Eser B., Altuntaş F., Şivgin S., Pala Öztürk Ç., et al.,”FACTORS AFFECTING SURVIVAL IN PATIENTS WITH ACUTE LEUKEMIA WHO RECEIVED DONOR LYMPHOCYTE INFUSION IN THE TREATMENT OF FIRST RELAPSE
AFTER ALLOGENEIC STEM CELL TRANSPLANTATION”, 20th Congress of European-Hematology-Association, Viyana, AVUSTURYA, 11-14 Haziran 2015, vol.100, no.1, pp.606-606
Ünal A., Birekul A., Akyol G., Özçoban Ö., Çelikzencir H., Ermiş Turak E., et al.,”The percentages of endothelial progenitor cell with expression of CD133+, CD309+, CD34+ at 6. hour after both artery laceration and 20 years tooth extraction procedure in peripheral blood samples”, 4th European Congress of Immunology, VİYANA, AVUSTURYA, 6-9 Eylül 2015, vol.1, no.P.A.03.03, pp.51-51
Kaynar L., Ünal M.Ç., Birekul A., Yildizhan E., Şivgin S., Ermiş Turak E., et al.,”Evaluation of Peripheral Blood Stem Cell Mobilization and Collection in Elderly Patients”, 41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow
-Transplantation, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-25 Mart 2015, vol.50, no.1, pp.347-347
Birekul A., Ünal A., Kaynar L., Ünal M.Ç., Ermiş Turak E., Akyol G., et al.,”Comparison of the Efficiency of High and Low Dose Cyclophosphamide for Stem Cell Mobilization”, 41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood- and-Marrow-Transplantation, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-25 Mart 2015, vol.50, no.1, pp.5562-5563
Kaynar L., Solmaz M., Öztekin M., Baysal S., Şivgin S., Eser B., et al.,”Collection of Granulocytes for Transfusion to Neutropenic Patients: Performance Comparison of Two Apheresis Systems”, 41st Annual Meeting of the European- Society-for-Blood-and-Marrow-Transplantation, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-25 Mart 2015, vol.50, no.1, pp.345-346
Şivgin S., Karamustafaoğlu M.F., Ermiş Turak E., Akyol G., Mandaci Şanli N., Kaynar L., et al.,”Elevate pretransplant serum ferritin levels are strongly correlated with poorer survival in patients with lymphoma that underwent autologous hematopoietic stem cell transplantation (autoHSCT)”, 41st Annual Meeting of the European-Society-for- Blood-and-Marrow-Transplantation, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-25 Mart 2015, vol.50, no.1, pp.431-432
Şivgin S., Nazlim S., Keklik M., Yildizhan E., Zararsiz G., Solmaz M., et al.,”Bone marrow iron stores (BMIS) might be used as a predictive marker for survival in patients with iron overload that underwent allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (alloHSCT)”, 41st Annual Meeting of the European-Society-for-Blood-and-Marrow- Transplantation, İSTANBUL, TÜRKIYE, 22-25 Mart 2015, vol.50, no.1, pp.432-432
Altay Kürkçü C., Metan G., Kaynar L., Elmali F., Alp Meşe E., Çetin M., “The effectiveness of hepa filtered rooms plus fluconazol prophylaxis for prevention of invasive fungal diseases in allogenic stem cell transplant patients”, International Conference on Infection Control and Prevention, Cenevre, ISVIÇRE, 16-19 Haziran 2015, pp.274-274
Köker M.Y., Akyol G., Kaynar L., Avcilar H. , Eser B., Çetin M., et al.,”Diagnostic conflict in MPO deficiency and AR- CGD with DHR assay “, 4th European Congress of Immunology , Viyana, AVUSTURYA, 6-9 Eylül 2015, vol.1, no.PB04- 20, pp.96-96
Gönen Z.B., Doğruel F., Kaynar L., Yilmaz Asan C., Çetin M., “”Short-term Danazol Prophylaxis of Hereditary Angioedema for Dental Implant Treatment: Case Report””, 9. Ağız Çene Yüz Cerrahisi Birliği Derneği(AÇBİD) Uluslararası Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 27-31 Mayıs 2015, pp.439-439
Gönen Z.B., Dinç G., Öner Bulut N., Kiliç H., Çetin M., “Bacterial contamination rate of PRF in standart room air. “, 2nd International Congress On Stem Cell And Cellular Therapies,, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2015, pp.205-205
Tekinsoy Kartin P., Doğan N., Çürük G.N., Özdemir Ü., Taşci S., Varal F., et al.,”Patient Experiences Prior to Stemcell Transplantation”, 2015 MASCC/ISOO Annual Meeting on Supportive Care in Cancer, COPENHAGEN, DANIMARKA, 25- 27 Haziran 2015, vol.23, no.1, pp.295-295
Gönen Z.B., Salkın H., Özcan S., Bahar D., Çetin M., “The Optimal Electroporation Parameters for Rabbit Dental Pulp MSCs”, 2nd International Congress on Stem Cell and Cellular Therapies, ANTALYA, TÜRKIYE, 27 Ekim – 30 Aralık 2015, pp.193-193
Bahar D. , Taheri S., Gönen Z.B., Salkın H. , Ekizer A., Çetin M., et al.,”Effect of Low-level laser therapy on Adipose Derived hMSCs”, 2dn International Congress on Stem Cell and Cellular Therapies, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-18 Ekim 2015, pp.194-194
Kaynar L., Albayrak U., Akyol G., Pala Öztürk Ç., Ratip S., Şivgin S., et al.,”ALPHA/BETA T CELL DEPLETION OF HLA- IDENTICAL SIBLINGSTEM CELL TRANSPLANTATION: TWO-CENTER EXPERIENCE”, 40th Annual Meeting of the
European Society for Blood and Marrow Transplantation, Milan, ITALYA, 30 Mart – 2 Nisan 2014, pp.201-201
Metan G., Keklik M., Dinç G., Pala Öztürk Ç., Saraymen B., Yildirim A., et al.,”Aspergillus-lateral flow device as a point- of-care test for the diagnosis of invasive fungal infections in patients with leukemia or receiving allogenic stem cell transplantation”, 6th Trends in Medical Mycology (TIMM 2013), Kopenhag, DANIMARKA, 11-14 Ekim 2013, vol.56, pp.82-82
Şivgin S., Baldane S., Kaynar L., Kurnaz F., Keklik M., Şivgin H., et al.,”Nakil öncesi düşük serum albumin düzeyleri otolog hematopoietik kök hücre nakli (otologhkhn) yapılan hastalarda kısalmış yaşam süresiyle ilişkili olabilir”, 7.
Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, ANTALYA, TURKİYE, 8-10 Mart 2012, ss.144-
Şivgin S., Baldane S., Kaynar L., Pala Ç., Akyol G., Zararsiz G., et al.,”Demir Birikimi Bulunan Allojenik Hematopoietic Kök Hücre Nakli (Allohkhn) Hastalarında Oral Bir Demir Bağlayıcı İlaç Olan Deferasiroks Tedavisinin Hasta Yaşam Sürelerine Etkisi”, 38.Ulusal Hematoloji Kongresi, ANTALYA, TURKİYE, 31 Ekim – 3 Kasım 2012, ss.106-107-
Şivgin S., Baldane S., Kaynar L., Kurnaz F., Pala Ç., Keklik M., et al.,”Pre-transplant low serum albumin levels may be associated with poor survival in patients who underwent autologous haematopoietic stem cell transplantation (autoHSCT)”, International Conference and Exhibition on Surgery, Anesthesia & Trichology, A.B.D., 26-28 Kasım 2012, vol.2, no.5, pp.118-
Şivgin S., Özenmiş T., Kaynar L., Kurnaz F., Şivgin H., Pala Ç., et al.,”Nakil öncesi yüksek serum laktat dehidrogenaz (ldh) seviyeleri, allojenik hematopoietik kök hücre nakli (allohkhn) yapılan hastalarda prognostik bir gösterge olabilir”,
7. Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Kök Hücre Tedavileri Kongresi, ANTALYA, TURKİYE, 8-10 Mart 2012, ss.145- 146-
Şivgin S., Deniz K., Baldane S., Keklik M., Pala Ç., Kaynar L., et al.,”Allojenik Hematopoietic Kök Hücre Nakli (Allohkhn) Yapılan Hastalarda Karaciğer Demir Birikim Düzeyinin Nakil Sonrası Hasta Yaşam Süreleriyle İlişkisi: Çok Demir, Kısa Yaşam!”, 38.Ulusal Hematoloji Kongresi, ANTALYA, TURKİYE, 31 Ekim – 3 Kasım 2012, ss.105-106-
Şivgin S., Baldane S., Özenmiş T., Keklik M., Pala Ç., Kaynar L., et al.,”Allojenik hematopoietic kök hücre nakli (alloHKHN) yapılan akut lösemili hastalarda nakil öncesi düşük serum albumin düzeylerinin yaşam süresi üzerine olan etkisi”, 38.Ulusal Hematoloji Kongresi, ANTALYA, TURKİYE, 31 Ekim-3 Kasım 2012, ss.0-
Uzer E., Eser B., Eren Cengiz B., Zararsiz G., Şivgin S., Kaynar L., et al.,”Incidence of graft-versus-host disease and the factors for development of graft-versus-host disease: single-centre experience”, 38th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, ISVIÇRE, 1-4 Nisan 2012, pp.399-400-
Şivgin S., Kaynar L., Pala Ç., Keklik M., Demiraslan H., Eser B., et al.,”Pretransplant elevated serum ferritin levels are associated with increased risk of invasivefungal pneumonia (IFP) in patients that underwent allogeneic hematopoietic stem celltransplantation (alloHSCT)”, International Conference and Exhibition on Surgery, Anesthesia & Trichology, A.B.D., 26-28 Kasım 2012, pp.116-
Şivgin S., Baldane S., Kaynar L., Kurnaz F., Keklik M., Şivgin H., et al.,”Pre-transplant low serum albumin levels may be associated with poor survival in patients who underwent autologous haematopoietic stem cell transplantation”, 38th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, ISVIÇRE, 1-4 Nisan 2012, pp.0-
Uzer E., Eser B., Dörtdudak S., Zararsiz G., Kesdoğan A., Şivgin S., et al.,”Analysis of the factors related with engraftment in allogeneic transplant patients”, 38th Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, ISVIÇRE, 1-4 Nisan 2012, pp.179-180-
Şivgin S., Karakuş E., Keklik M., Pala Ç., Solmaz M., Zararsiz G., et al.,”Otolog Hematopoietic Kök Hücre Nakli (Otohkhn) Yapılan Hastalarda Granulosit-Koloni Uyarıcı Faktör (G-csf) İlaçlarının Hücre Mobilizasyonundaki Etkinliğinin Değerlendirmesi: Tek Merkez Deneyimi”, 38. Ulusal Hematoloji Kongresi, ANTALYA, TURKİYE, 31 Ekim – 3 Kasım 2012, ss.117-118-
Atalay M.A., Gökahmetoğlu S., Durmaz S., Kandemir İ., Sağlam D., Kaynar L., et al.,”Allojenik Kemik İliği Transplantasyonu Yapılan Hastalarda EBV DNA’nın Araştırılması”, 4. Ulusal Viroloji Kongresi, İSTANBUL, TURKİYE, 23- 26 Haziran 2011, ss.8-
Canatan H., Yılmaz S., Bitgen N., Akalın H., Özcan S., Çetin M., et al.,”Investigation of the role of Piwil2 in transition of human prostate epithelial cells to cancerstem cells in a LNCaP cell line.”, 1st International Conference on Stem Cell Research and Applications, TÜRKIYE, 6-9 October,2011, pp.58-58-
Dinç G., Özcan S., Toprak G., Dabanli D., Taheri S., Akalin H., et al.,”Investigation of The Role of Piwil2 on Transition of Tumorogenic Mammary Epithelial Cells (MCF7 Cell Line) to The Breast Cancer Stem Cells”, 1st International Conference/Workshop on Stem Cell Research and Application, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2011, pp.55-
Metan G., Koç A.N., Kaynar L., Atalay M. A., Öztürk A., Eser B., et al.,”What is the role of 1,3 beta-D-Glucan screening in patients undergoing autologous stem cell transplantation?”, 5th Trends in Medical Mycology, ISPANYA, 2-5 October 2011, pp.51-60-
Durmaz S., Atalay M.A., Gökahmetoğlu S., Kandemir İ., Sağlam D., Kaynar L., et al.,”Allojenik Kemik İliği Transplantasyonu Yapılan Hastalarda Parvovirus B19-DNA Araştırılması”, 4. Ulusal Viroloji Kongresi, İSTANBUL, TURKİYE, 23-26 Haziran 2011, ss.107-
Özcan S., Dabanli D., Şahin F.S., Toprak G., Dinç G., Akalin H., et al.,”The Role of Piwil2 In Reprogramming of Human Mesenchymal Stem Cells”, 1st International Conference/Workshop on Stem Cell Research and Application, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2011, pp.52-
Canatan H., Yilmaz S., Bitigen N., Akalin H., Özcan S., Çetin M., et al.,”Investigation of The Role of Piwil2 on Transition of Human Prostate Epithelial Cells to Cancer Stem Cells in a LnCap Cell Lines”, 1st International Conference/Workshop on Stem Cell Research and Application, 7-9 October 2011, TÜRKIYE, 7-9 Ekim 2011, pp.58-
Akalın H., Şener E.F., Önal M.G., Kaynar L., Eser B., Çetin M., et al.,”Myeloproliferatif Hastalıkların JAK2 V617F Mutasyonu ile İlişkisi.”, XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi, ANTALYA, TURKİYE, 7-10 Ekim 2009, s
Şener E.F., Akalın H., Önal M.G., Taşdemir Ş., Kaynar L., Eser B., et al.,”Lösemilerde Moleküler Analiz”, XXXV. Ulusal Hematoloji Kongresi, ANTALYA, TURKİYE, 7-10 Ekim 2009, ss.–
Sari H.İ., Altuntaş F., Koçyiğit İ., Şişman Y., Eser B., Ünal A., et al.,”Budesonide mouthwash therapy: a safe and effective protocol for oral chronic graft-versus-host disease”, 32nd Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, ALMANYA, 19-22 Mart 2006, vol.37 Suppl 1, pp.S76-
Kaynar L., Altuntaş F. , Korkmaz C., Eser B., Kabukçu Hacioğlu S., Atalay M. A., et al.,”Pulmoner Aspergillozisli Bir Hastada Amfoterisin B Tedavisi Sırasında Serum Galaktomannan Antijen Düzeylerinde Paradoksal Artış”, XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, ANTALYA, TURKİYE, 8-12 Kasım 2006, ss.150-
Atalay M. A., Altuntaş F., Doğruel F., Kaynar L., Sari İ., Buldu H., et al.,”İnvaziv Aspergillus Tanı ve takibinde Serum Galaktomannan Antijen Testinin Önemi”, XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, ANTALYA, TURKİYE, 8-12 kasım 2006, ss.9
Taşdemir Ş., Taheri S., Kaynar L., Şener E.F., Eser B., Çetin M., et al.,”Tromboz Eğilimi Olan Hastalarda Faktör V (G1691A), Protrombin (G20210A) ve MTHFR (C677T) Gen Mutasyonlarının Sıklığı-Tek Merkez Deneyimi.”, XXXII. Ulusal Hematoloji Kongresi, ANTALYA, TURKİYE, 08-12 Kasım 2006, ss.1-2-
Çetin M., Sari H.İ., Yüksel Ö., Eser B., Altuntaş F., Ünal A., et al.,”Comparison of different conditioning regimens used in relapse agressive non-Hodgkin Lymphoma: ICE-CNV-BEAM”, 31st Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, CEK CUM., 20-23 Mart 2005, vol.Suppl 2, pp.S384-
Sari H.İ., Çetin M., Altuntaş F., Eser B., Ünal A., Ünal A., “A randomized, controlled study of EMA versus EMA-CYA in patients with relapsed or refractory acute myeloid leukemia”, XXXth World Congress of the International Society of Hematology, TÜRKIYE, 28 Eylül-2 Ekim 2005, vol.22 Suppl, pp.93-
Sari H.İ., Altuntaş F., Ünal A., Eser B., Borlu M., Ferahbaş A., et al.,”Dermatomyositis after allogeneic stem cell transplantation as sole manifestation of acute graft versus disease”, XXXth World Congress of the International Society of Hematology, TÜRKIYE, 28 Eylül-2 Ekim 2005, vol.22 Suppl, pp.325-
Yildiz O., Altuntaş F., Sari H.İ., Yüksel Ö., Eser B., Ünal A., et al.,”Microbiological findings of early infections in allogeneic or autologous stem cell transplantation”, 31st Annual Meeting of the European Group for Blood and Marrow Transplantation, CEK CUM., 20-23 Mart 2005, vol.Suppl 2, pp.S348-
Akalin H., Altuntaş F., Tekin S., Eser B., Sari İ., Çetin M., et al.,”Kronik miyoloid lösemi:Sitogenetik ve moleküler yaklaşımlar”, XXX.Ulusal Hematoloji Kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-14 Ekim 2003, ss.119-119
Akalin H., Özkul Y., Dündar M., Çetin M., Tekin S., “Kronik Miyoloid Lösemide Sitogenetik ve Moleküler Yaklaşımlar”,
V. Ulusal Prenatal Tanı ve Tıbbi Genetik Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 9-12 Ekim 2002, ss.8-8
Ünal A., Çetin M., Eser B., Altinbaş M., Karahacioğlu E., Er Ö., et al.,”Allogeneik kök hücre transplantasyonu. erciyes üniversitesi deneyimi”, XIX Gevher nesibe tıp günleri kongre ve workshop, KAYSERİ, TURKİYE, 24-26 Mayıs 2001
Coşkun H.Ş., Er Ö., Altinbaş M., Ünal A., Çetin M., Eser B., “Febril nötropenik solid tümörlü hastalarda G-CSF kullanımı: prospektif randomize çalışma ön sonuçları”, 4. Febril nötropeni sempozyumu, ANTALYA, TURKİYE, 22-25 Şubat 2001
Eser B., Yildiz O., Çetin M., Coşkun H.Ş., Er Ö., Altinbaş M., et al.,”Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji kliniği’nde yatan hastalardan izole edilen gram-negatif bakterilere ait antibiyotik duyarlılıkları”, 4. Febril nötropeni sempozyumu, ANTALYA, TURKİYE, 22-25 Şubat 2001
Özkan M., Coşkun H.Ş., Er Ö., Altinbaş M., Ünal A., Çetin M., et al.,”kemoterapi ile beraber DMAH kullanılan KHAK hastalarında serum tümör belirleyicileri”, XIV Ulusal kanser kongresi, İSTANBUL, TURKİYE, 30 nisan – 04 mayıs 2001
Ünal A., Er Ö., Coşkun H.Ş., Altinbaş M., Çetin M., Eser B., et al.,”Multiple primer maligniteler: erciyes üniversitesi deneyimi”, XIV Ulusal kanser kongresi, İSTANBUL, TURKİYE, 30 nisan – 04 mayıs 2001
Eser B., Çetin M., Ünal A., Yildiz O., Coşkun H.Ş., Er Ö., et al.,”hematolojik maligniteli hastalardan izole edilen bakteriyel etkenler ve antibiyotik duyarlılıkları”, XIV Ulusal kanser kongresi, İSTANBUL, TURKİYE, 30 nisan – 04 mayıs 2001
Coşkun H.Ş., Er Ö., Eser B., Çetin M., Altinbaş M., Ünal A., “malign melanom hastalarında intralezyoner interferon alfa 2a kullanımı”, XIX Gevher nesibe tıp günleri kongre ve workshop, KAYSERİ, TURKİYE, 24-26 Mayıs 2001
Er Ö., Coşkun H.Ş., Altinbaş M., Öztürk F., Soyuer S., Eser B., et al.,”Agresif seyirli erişkin wilms tümör”, XIX Gevher nesibe tıp günleri kongre ve workshop, KAYSERİ, TURKİYE, 24-26 Mayıs 2001
Coşkun H.Ş., Altinbaş M., Eser B., Çetin M., Ünal A., “Epidemiological charasteristic and result of adjuvant treatment of colorectal cancer patients fron erciyes university oncology hospital in Turkey”, American socienty of clincal oncology, A.B.D., 12-15 mayıs 2001, vol.20, no.2
Er Ö., Coşkun H.Ş., Altinbaş M., Soyuer S., Çetin M., Eser B., et al.,”Pankreas kanserinde gemsitabin ve sisplatin kombinasyonu”, XIV Ulusal kanser kongresi, İSTANBUL, TURKİYE, 30 nisan – 04 mayıs 2001
Çetin M., Eser B., Ünal A., Çakmak E., Kontaş O., Altinbaş M., et al.,”Malign lenfomalı hastalarda sinir sistemi tutulumu: risk faktörleri bulgular ve prognoz üzerine etki”, XIV Ulusal kanser kongresi, İSTANBUL, TURKİYE, 30 nisan – 04 mayıs 2001
Coşkun H.Ş., Er Ö., Eser B., Çetin M., Şivgin S., Altinbaş M., et al.,”Metastatik malign melanom hastalarında interferon kullanımı: retrospektif bir analiz”, XIX Gevher nesibe tıp günleri kongre ve workshop, KAYSERİ, TURKİYE, 24-26 Mayıs 2001
Er Ö., Coşkun H.Ş., Altinbaş M., Eser B., Çetin M., Ünal A., “Metastatik renal hücreli kanser ve malign melanomda subkutan interleukin-2 ve interferon alfanın kemoterapi ile kombine kullanımı”, XIX Gevher nesibe tıp günleri kongre ve workshop, KAYSERİ, TURKİYE, 24-26 Mayıs 2001
Ünal A., Çetin M., Eser B., Patiroğlu T., Altinbaş M., Coşkun H.Ş., et al.,”Tedaviye dirençli veya nüks etmiş lenfoma olgularında otolog periferik kök hücre nakli; erciyes üniversitesi deneyimi”, XIX Gevher nesibe tıp günleri kongre ve workshop, KAYSERİ, TURKİYE, 24-26 Mayıs 2001
Altinbaş M., Coşkun H.Ş., Er Ö., Özkan M., Eser B., Ünal A., et al.,”Prospective randomized study of epirubicine cyclophosphamide and vincristine combination chemotherapy (CEV) +- low moleculer weight heparin (LMWH) in small cell lung cancer ( SCLC)”, American socienty of clincal oncology, A.B.D., 12-16 mayıs 2001, vol.20, no.2
Coşkun H.Ş., Er Ö., Altinbaş M., Eser B., Ünal A., Çetin M., “Ekstra pulmoner küçük hücreli kanser”, XIV Ulusal kanser kongresi, İSTANBUL, TURKİYE, 30 nisan – 04 mayıs 2001
Er Ö., Coşkun H.Ş., Altinbaş M., Ünal A., Çetin M., Eser B., “İleri evre veya metastatik kolorektal karsinomlarda Erciyes Üniversitesi sonuçları”, XIV Ulusal kanser kongresi, İSTANBUL, TURKİYE, 30 nisan – 04 mayıs 2001
Canöz Ö., Soyuer I., Kahraman H.C., Çetin M., “intraabdominal desmoplastic small round cell tumor”, XIX Gevher nesibe tıp günleri kongre ve workshop, KAYSERİ, TURKİYE, 24-26 Mayıs 2001
Altinbaş M., Coşkun H.Ş., Er Ö., Tanriverdi F., Eser B., Çetin M., et al.,”Mide kanserli bir olguda eozinofilinin öncülük ettiği ikinci primer dil epidermoid karsinomu”, XIV Ulusal kanser kongresi, İSTANBUL, TURKİYE, 30 nisan – 04 mayıs 2001
Eser B., Yildiz O., Çetin M., Coşkun H.Ş., Er Ö., Altinbaş M., et al.,”Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji kliniğinde 2000 yılında takip edilen hastalarda kan kültüründe izole edilen bakterilerin dağılım”, 4. Febril nötropeni sempozyumu, ANTALYA, TURKİYE, 22-25 Şubat 2001
Aydoğan S., Saraymen R., Çetin M., “İn vitro sodyum nitroprüssid ile inkübasyonun lökosit deformabilitesi üzerine etkisi”, XIX Gevher nesibe tıp günleri kongre ve workshop, KAYSERİ, TURKİYE, 24-26 Mayıs 2001
Eser B., Çetin M., Ünal A., Kontaş O., Altinbaş M., Er Ö., et al.,”Primer nodal ve ekstranodal non-hodgkin lenfomalı hastaların klinik, histopatolojik özellikler ve sağkalım yönünden karşılaştırılması”, XIV Ulusal kanser kongresi, İSTANBUL, TURKİYE, 30 nisan – 04 mayıs 2001
Er Ö., Coşkun H.Ş., Altinbaş M., Ünal A., Çetin M., Eser B., “kolorektal kanserlerde erciyes üniversitesinin epidemiyolojik sonuçları”, 2. Ulusal iç hastalıkları kongresi, ANTALYA, TURKİYE, 18-20 mayıs 2000
Coşkun H.Ş., Er Ö., Altinbaş M., Tanriverdi F., Ünal A., Çetin M., et al.,”Mide kanserinde erciyes üniversitesinin epidemiyolojik sonuçları”, 2. Ulusal iç hastalıkları kongresi, ANTALYA, TURKİYE, 20-24 eylül 2000
Çetin M., Eser B., Ünal A., Coşkun H.Ş., Er Ö., Altinbaş M., “Oda ısısında saklanan trombosit konsantrelerinde DMSO’nün P selektin salınımı üzerine etkisi”, XXVIII Ulusal hematoloji kongresi, İZMİR, TURKİYE, 1-4 Kasım 2000
Ünal A., Çetin M., Eser B., Patiroğlu T., Altinbaş M., Karahacioğlu E., et al.,”Erciyes üniversitesi tıp fakültesi kemik iliği transplantasyon sonuçları”, XVIII Gevher nesibe tıp günleri, KAYSERİ, TURKİYE, 18-20 mayıs 2000
Coşkun H.Ş., Er Ö., Altinbaş M., Çetin M., Karahacioğlu E., Eser B., et al.,”Soliter plazmasitom: erciyes üniversitesi takip sonuçları”, XXVIII Ulusal hematoloji kongresi, İZMİR, TURKİYE, 2-4 Kasım 2000
Ünal A., Çetin M., Eser B., Patiroğlu T., Altinbaş M., Coşkun H.Ş., et al.,”Relaps veya rezistan lenfoma olgularında otolog periferik kök hücre nakli; erciyes üniversitesi deneyimi”, XXVIII Ulusal hematoloji kongresi, İZMİR, TURKİYE, 1-4 Kasım 2000
Ünal A., Eser B., Çetin M., Altinbaş M., Karahacioğlu E., Kontaş O., et al.,”Clinico-pathologic characteristics of non- hodgkin’s lymphoma patients at single centre in central anatolia”, European society for medical oncology, ALMANYA, 13-17 Ekim 2000, vol.1, no.1
Coşkun H.Ş., Er Ö., Altinbaş M., Eser B., Ünal A., Çetin M., “Adjuvant treatment of locally advanced gastric cancer: a retrospective analysis”, European society for medical oncology, ALMANYA, 13-17 Ekim 2000, vol.1, no.1
Altinbaş M., Özkan M., Coşkun H.Ş., Er Ö., Eser B., Ünal A., et al.,”Efficiency of cyclophosphamide, epirubicin, vincristine (CEV) +- low moleculer weight heparin (LMWH) in small cell lung cancer (SCLC): preliminary results”, European society for medical oncology, ALMANYA, 13-17 Ekim 2000, vol.1, no.1
Ünal A., Çetin M., Eser B., Patiroğlu T., Coşkun H.Ş., Kaplan B., et al.,”Autologous peripheral blood stem cell transplantation in patients with resistant and/or relapsing lmphoma: analysis of the single center results”, Journal of the american society of hematology, A.B.D., 16 Kasım 2000, vol.96, no.11
Coşkun H.Ş., Ünal A., Er Ö., Eser B., Altinbaş M., Çetin M., et al.,”Solid tümörlerde otolog periferik kök hücre nakli: erciyes üniversitesi deneyimi”, XXVIII Ulusal hematoloji kongresi, İZMİR, TURKİYE, 1-4 Kasım 2000
Coşkun H.Ş., Er Ö., Çetin M., Eser B., Altinbaş M., Karahacioğlu E., et al.,”erken evre hogdkin hastalığı”, XXVIII Ulusal hematoloji kongresi, İZMİR, TURKİYE, 1-4 Kasım 2000
Eser B., Çetin M., Soyuer I., Bozdemir N., Ünal A., Altinbaş M., et al.,”Ateş ve pansitopeni ile müracaat eden iki vakada akut lenfoblastik lösemi ve bruselloz birlikteliği”, XXVIII Ulusal hematoloji kongresi, İZMİR, TURKİYE, 1-4 Kasım 2000
Er Ö., Çetin M., Coşkun H.Ş., Eser B., Altinbaş M., Karahacioğlu E., et al.,”İki olgu nedeniyle ileri evre epitelyal over kanserinde periferik kök hücre desteğinde yüksek doz kemoterapi”, VII Ulusal jinekolojik onkoloji kongresi, İSTANBUL, TURKİYE, 23-27 Eylül 2000
Eser B., Çetin M., Ünal A., Ferahbaş A., Altinbaş M., Coşkun H.Ş., et al.,”Sekonder malignite pannikülit benzeri t hücreli deri lenfoması: Vaka takdimi”, XXVIII Ulusal hematoloji kongresi, İZMİR, TURKİYE, 1-4 Kasım 2000
Çetin M., Coşkun H.Ş., Eser B., Ünal A., Altinbaş M., “Gastrointestinal ekstranodal hodgkin dışı lenfomalar”, XXVII Ulusal hematoloji kongresi, İSTANBUL, TURKİYE, 11-13 Kasım 1999
Çetin M., “Terapötik plazma değişimi: Türkiye deneyimi”, XXVII Ulusal hematoloji kongresi, İSTANBUL, TURKİYE, 11-13 Kasım 1999
Çetin M., “1998 yılı ulusal terapötik sitaferez işlemi dökümü”, XXVII Ulusal hematoloji kongresi, İSTANBUL, TURKİYE, 11-13 Kasım 1999
Çetin M., “1998 yılında Türkiye’de trombosit aferezi”, XXVII Ulusal hematoloji kongresi, İSTANBUL, TURKİYE, 11-13 Kasım 1999
Coşkun H.Ş., Eser B., Çetin M., Ünal A., Altinbaş M., Kaplan B., et al.,”Hodgkin Hastalığı; Erciyes üniversitesi sonuçları”, XXVII Ulusal hematoloji kongresi, İSTANBUL, TURKİYE, 11-13 Kasım 1999
Çetin M., Eser B., Ünal A., Coşkun H.Ş., Bilgin M., “Femoral ven kesisine sekonder gelişen trombositoz; vaka takdimi”, XXVII Ulusal hematoloji kongresi, İSTANBUL, TURKİYE, 11-13 Kasım 1999
Çetin M., Eser B., Ünal A., Altinbaş M., Kula M., “St segment yükselmesi ile seyreden diffüz malign plevral mezotelyomanın perikard invazyonu”, XIII Ulusal kanser kongresi, ANTALYA, TURKİYE, 27 Nİsan – 1 Mayıs 1999
Eser B., Altinbaş M., Karahacioğlu E., Çetin M., Güven M., Ünal A., “Adjuvan kemoterapi alan meme kanserli hastalarda kötü prognostik faktörlerin erken progresyon gelişimine etkisi”, XIII Ulusal kanser kongresi, ANTALYA, TURKİYE, 27 Nİsan – 1 Mayıs 1999
Altinbaş M., Keklik M., Eser B., Çetin M., Karahacioğlu E., “Metastatik meme kanserlerinde vinorelbin – adriamisin kemoterapisinin etkinliği”, V. ulusal meme hastalıkları kongresi, İSTANBUL, TURKİYE, 7-10 Nisan 1999
Çetin M., Eser B., Ünal A., Güven M., Altinbaş M., “Kemoterapi sonrası gelişen febril nötropenide hematopoetik büyüme faktörlerinin kullanımı”, 3. Febril nötropeni sempozyumu, ANTALYA, TURKİYE, 18-21 Şubat 1999
Çetin M., “1998 yılı ulusal periferik kök hücre aferezi işlemi komplikasyonları dökümleri”, XXVII Ulusal hematoloji kongresi, İSTANBUL, TURKİYE, 11-13 Kasım 1999
Ünal A., Çetin M., Patiroğlu T., “Efficacy of non-cryopreserved autologous peripheral blood progenitor cell transplantation in lymphoma patients using a large volumü single apheresis”, 3. International bone marrow peripheral stem cell transplantation congress, TÜRKIYE, 3-5 Haziran 1999
Eser B., Çetin M., Ünal A., Altinbaş M., Doğanay M., “Kanserli hastalarda bakteriyel ve fungal infeksiyon etkenleri”, 3. Febril nötropeni sempozyumu, ANTALYA, TURKİYE, 18-21 Şubat 1999
Eser B., Çetin M., Ünal A., Coşkun H.Ş., Tanriverdi F., Altinbaş M., “Parapleji ve fasial paralizi ile müracaat eden bir AML vakası”, XXVII Ulusal hematoloji kongresi, İSTANBUL, TURKİYE, 11-13 Kasım 1999
Coşkun H.Ş., Çetin M., Ünal A., “Testiküler ekstramedüller plazmasitom”, XXVII Ulusal hematoloji kongresi, İSTANBUL, TURKİYE, 11-13 Kasım 1999
Çetin M., Ekici M., Eser B., Ünal A., Coşkun H.Ş., Altinbaş M., “Akciğer kanserinde hiperkoagülabilite ve hiperfibrinolizis”, XXVII Ulusal hematoloji kongresi, İSTANBUL, TURKİYE, 11-13 Kasım 1999
Güven M., Çetin M., Ünlühizarci K., Bayram F., Keleştemur H.F., “Diabetes mellitus tanısında who ve ada kriterlerinin karşılaştırılması”, XXX Ulusal diyabet kongresi, İSTANBUL, TURKİYE, 10-15 Mayıs 1999
Ünal A., Çetin M., Patiroğlu T., Altinbaş M., “Efficacy of non-frozen autologous peripheral blood progenitor cell transplantation in lymphoma patients”, ISH – EHA Combined haematology congress, HOLLANDA, 4-8 Temmuz 1998
Eser B., Çetin M., Ünal A., Altinbaş M., Doğanay M., “febril kanserli hastalarda saptanan infeksiyonlar ve mortalite”, XXVI Ulusal hematoloji kongresi, ANKARA, TURKİYE, 31 Ekim – 3 kasım 1998
Ünal A., Çetin M., Öktem İ.S., Güven M., Akdemir H., “Activated protein c resistance with deep venous thorombosis recurrent pulmonary embolism and cerebral hemorrhage successful treatment with fresh frosen plasma”, 15 İnternational Congress on Thrombosis, TÜRKIYE, 16-21 Eylül 1998
Altinbaş M., Karahacioğlu E., Çetin M., Kaplan B., Ünal A., “multipl myelom: erciyes üniversitesi tıp fakültesi sonuçları”, XII ulusal kanser kongresi, ANTALYA, TURKİYE, 23–26 Nisan 1997, cilt.1, no.1
Oymak F.S., Ünal A., Çetin M., Gülmez İ., Demir R., Özesmi M., “Aktive protein c rezistansına bağlı ailevi trombofili”, XV Gevher nesibe tıp günleri, KAYSERİ, TURKİYE, 27-30 mayıs 1997, cilt.1, no.1
Ünal A., Çetin M., Patiroğlu T., Altinbaş M., “Tek seans yüksek volüm aferez ile toplanan ve dondurulmadan saklanan periferik kök hücre desteğinde yüksek doz kemoterapi”, XXV ulusal hematoloji kongresi, İSTANBUL, TURKİYE, 12-15 Kasım 1997, cilt.1, no.1
Çetin M., Kontaş O., Özbakir Ö., “Stresin yol açtığı mide mukoza hasarında e vitamini ve gingko biloba ekstresi (EGB- 761)’in koruyucu etkisi”, XVI Gevher nesibe tıp günleri, KAYSERİ, TURKİYE, 4-7 Haziran 1996, cilt.1, no.1
Kart L., Gülmez İ., Çetinkaya F., Çetin M., Demir R., Özesmi M., “Kayseri merkezinde astma prevelansı”, XXI ulusal türk tüberküloz ve göğüs hastalıkları kongresi, MUĞLA, TURKİYE, 17-19 Ekim 1996, cilt.1, no.1, ss.487-491
Çetin M., Gülmez İ., Özesmi M., Demir R., “Unilateral pulmoner arter agenezisine bağlı nefes darlığı ve ploritik göğüs ağrısı”, XIII Gevher Nesibe Tıp Günleri, KAYSERİ, TURKİYE, 23-26 mayıs 1995, cilt.1, no.1
Gülmez İ., Özesmi M., Demir R., Çetin M., “Kayseri merkezinde sağlıklı bireylerin solunum fonksiyon parametreleri”, XIII Gevher Nesibe Tıp Günleri, KAYSERİ, TURKİYE, 23-26 mayıs 1995, cilt.1, no.1
Çetin M., Keleştemur H.F., Paşaoğlu (Etiz) H., Çoksevim B., Köker A.H., “kayseri bölgesi kentsel popülasyonda diabetes mellitus prevalansı”, 1995 ulusal diabet kongresi ve insülinin keşfine doğru 75.yıl sempozyumu, KAYSERİ, TURKİYE, 17
-21 mayıs 1995, cilt.1, no.1
Köse S.K., Doğan P., Ünal A., Çetin M., Köker A.H., “Anjina pektoris ve akut miyokard infarktüslü hastalarda plazma lipid parametreleri ve fibrinojen ile lipid peroksidasyonu arasındaki ilişki”, XIII Gevher Nesibe Tıp Günleri, KAYSERİ, TURKİYE, 23-26 mayıs 1995, cilt.1, no.1
Utaş C., Çetin M., Güven M., Keleştemur H.F., Oymak O., “Occurence of hematuria in niddm patients with diabetic nephropatihy”, European Renal Association European dialysis and transplant association, YUNANISTAN, 11-14 Haziran 1995
Güven K., Baş K., Çetin M., Özbakir Ö., “Akut üst gastrointestinal kanamada omeprazol ve ranitidin”, Gastroenterology, İZMİR, TURKİYE, Eylül 1995, cilt.6, no.3
Köse S.K., Doğan P., Çetin M., Ünal A., Köker A.H., “Lipid peroxidation in patients with AMI (acute meyocardial infaction) and AP (angina pectoris)”, Türk dünyası tıp bilimleri kongresi, KAYSERİ, TURKİYE, 11-14 Mayıs 1994, cilt.1, no.1

Desteklenen Projeler

“Ağır Kafa Travmalarında mezenşimal kök hücre uygulamasının klinik etkilerinin araştırılması”, BAP Arastırma Projesi,
TSA-12-4160, Araştırmacı, 2013
“1st International Conference/Workshop on Stem Cell Research an Applications”, BAP Diğer, TSS-11-3653,
Araştırmacı, 2013
“İnsan Meme Epitel Hücrelerinin, Göğüs Kanseri Kök Hücrelerine Transisyonunda Piwil2 Rolünün Araştırılması”, BAP Arastırma Projesi, TSA-11-3509, Araştırmacı, 2013
“Hakan Çetinsaya Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi? nin Alternatif Güvenlik Özelliklerinin Kamu Kurumları Yangın Söndürme Talimatnamesi Standartlarına Uyumunun Sağlanması “, BAP Güdümlü, TSG-10-2932, Yönetici, 2010 “Sprinter Ve Uzun Mesafe Yüzücülerin,Sezon Boyunca Yaptıkları Su Dışı Ve Fitnes Antremanlarını Yüzme
Performansları Üzerine Etkisi”, BAP Güdümlü, 09-AY-04, Yönetici, 2013
“Deneysel kronik böbrek yetmezliği oluşturulan sıçanlarda insan kord kanı mononükleer hücre transplantasyonunun böbrek dokusu ve foksiyonları üzerine iyileştirici etkisinin araştırılması.”, BAP Arastırma Projesi, TA-06-18,
Araştırmacı, 2008
“İnsan Mezenkimal Kök Hücrelerinin Kanser Kök Hücrelerine Dönüşümünde Piwil2’nin Rolü”, BAP Arastırma Projesi,
TSA-11-3526, Araştırmacı, 2013
“Kemik İliği Nakli Ünitesi Standardizasyon Çalışması”, BAP Güdümlü, TSG-10-3221, Araştırmacı, 2014
“Metionin sentetaz, metilentetrahidrofolat redüktaz gen polimorfizmleri ve gastrointestinal sistem kanserleri.”, BAP Arastırma Projesi, SBY-04-17, Araştırmacı, 2005
“Multipl Myelomalı Hastalarda Wt1 Geninin Ekspresyonunun Ve De 13q Nun Araştırılması”, BAP Arastırma Projesi, TA
-05-19, Araştırmacı, 2006
“Hematolojik Maligniteli Hastalarda Santral Venöz Kateter İnfeksiyonlarının Tanısında Farklı Yöntemlerinin Karşılaştırılması”, BAP Arastırma Projesi, TA-03-24, Araştırmacı, 2006
“Mukozis fungoides li hastalarda adenozin aktiviteleri.”, BAP Diğer, TT-03-47, Araştırmacı, 2007
“Türk toplumunda non-hodgkin lenfonmalı hastalarda prognoz ve toplam yaşam süresini etkileyen immünohistokimyasal markerlerin retrospektif ve prospektif olarak karşılaştırılması.”, BAP Arastırma Projesi, 02-011- 27, Yönetici, 2004
“Kök Hücre Proteini Piwil2?nin Prostat Epitel Hücrelerinin Kanser Kök Hücrelerine Geçişindeki Rolünün LNCaP Hücre Hattında Araştırılması”, BAP Arastırma Projesi, TSA-11-3538, Araştırmacı, 2013
“Alfa Beta T Hücre Azaltılmış, Gama Delta T Hücre ve NK Hücre Zenginleştirilmiş Donör Lenfosit İnfüzyonu”, TÜBITAK Projesi, 213S186, Danışman, Devam Ediyor
“Genkök Sıcaklık Takip Sistemi ve Bağlantılı Güvenlik Gözlem Sistemi”, BAP Güdümlü, TSG-2015-6045, Yönetici,
Devam Ediyor
“Retinitis pigmentosada kök hücre uygulaması”, BAP Arastırma Projesi, TSA-2015-5847, Araştırmacı, Devam Ediyor
“Allojenik Kemik İliği Nakli Olacak Hastalarda Non-IgE Aracılı Besin Alerjisinin Graft Versus Host Hastalığına Etkisi”,
BAP Y.Lisans, TYL-2017-7145, Yönetici, Devam Ediyor
“Kanser Hastalarının Metabolik Durumu ile F18 FDG PETBT Temelli Tümör Metabolik Aktivitesinin İlişkisiF18 FDG PETBT Görüntülemedeki Tümör Hipermetabolizması Tümör Hiperkatabolizmasının Habercisi mi”, BAP Diğer, TDA- 2017-6924, Araştırmacı, Devam Ediyor
“HEMATOLOJİK HASTALIKLARDA UZUN KODLAMAYAN RNA HOTAIR IN PROGNOSTİK ÖNEMİ “, BAP Y.Lisans, TYL-2016
-6245, Araştırmacı, Devam Ediyor
“Hematolojik maligniteli hastalarda sitokrom p450 enzimlerindeki genetik polimorfizmler ve serum vorikonazol düzeyi üzerine etkileri”, BAP Diğer, TCD-2016-5823, Araştırmacı, Devam Ediyor
“Sığır Perikardiyumunda Kök Hücre Varlığının Araştırılması”, BAP Y.Lisans, TYL-2015-6015, Yönetici, Devam Ediyor

Verdiği Dersler

Koagulasyon Sistemi ve Bozuklukları, Lisans, 2006-2007 Tomboz ve Trombofililer, Lisans, 2006-2007 Hematopoetik Kök Hücre, Lisans, 2007-2008 Hematopoezis, Lisans, 2010-2011

Hematopoetik Kök Hücre Nakli, Lisans, 2010-2011 Multiple Myeloma, Lisans, 2010-2011 Myeloproliferatif Hastalıklar, Lisans, 2010-2011 Akut Lösemiler, Lisans, 2006-2007

KML ve Kronikm Lösemiler , Lisans, 2006-2007 Kanamalım Hastaya Yaklaşım, Lisans, 2007-2008 Antitrombotik İlaçlar, Lisans, 2008-2009 Hematopoetik Kök Hücre, Yüksek Lisans, 2011-2012 Fotoferez , Ön Lisans, 2011-2012

Hücre Kriyoperezervasyonu, Ön Lisans, 2011-2012

Kan Grupları ve Transfüzyon Reaksiyonları, Lisans, 2008-2009

Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler/Görevler

Türkiye Bilimler Akademisi, Kök Hücre Bilimsel Alt Komitesi, Uye, 01.09.2012 – Devam Ediyor

Türk Hematoloji Derneği, , Üye, 06.09.2006 – 06.09.2008

Katıldığı Bilimsel Kongre/Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar

2. International Cell Therapies, Kayseri, Mayıs 2015
4. ULUSAL HÜCRESEL TEDAVİ VE REJENERATIF TIP KONGRESİ, KAPADOKYA/NEVŞEHİR, Subat 2014
IV. INTERNATIONAL EURASIAN HEMATOLOGY CONGRESS, ANTALYA, Ekim 2013
8. ULUSAL AFEREZ KONGRESİ, BAFRA BÖLGESİ, Eylul 2013
4. LENFOMA-MYELOMA KONGRESİ, ANTALYA, Mayıs 2013
ULUSAL KÖK HÜCRE POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI, KAYSERİ, Aralık 2013
14th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE WORLD APHERESIS ASSOCIATION and 7ht NATIONAL CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF APHERESIS, İstanbul, Subat 2012
1. KEMİK İLİĞİ NAKLİ HEMŞİRELİĞİ KURSU, KAYSERİ, Kasım 2012 ON-SITE APPLICATION TRAINING, KAYSERİ, Mart 2012
1. ULUSAL GERİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ, ANKARA, Eylul 2012
3. ULUSAL LENFOMA-MYELOMA KONGRESİ, ANTALYA, Mayıs 2012
1rth INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM CELL RESEARCH AND APPLICATIONS, KAYSERİ, Ekim 2011
1st INTERNATIONAL WORKSHOP ON STEM CELL RESEARCH AND APPLICATIONS, KAYSERİ, Ekim 2011 ULUSLARARASI YÜKSEKÖĞRETİM KONGRESİ: YENİ YÖNELİŞLER VE SORUNLAR, İstanbul, Mayıs 2011
II. TEMEL HÜCRE KÜLTÜRÜ KURSU, ANKARA, Subat 2011
6. ULUSAL AFEREZ KONGRESİ, BAFRA BÖLGESİ, Eylul 2011 JACIE INSPECTOR TRAINING COURSE, ATİNA, Haziran 2009
1. ULUSAL HÜCRESEL TEDAVİ VE REJENERATİF TIP KONGRESİ, KAPADOKYA/NEVŞEHİR, Mart 2009
XII. INTERNATIONAL MYELOMA WORKSHOP, WASHINGTON, Subat 2009
ESH-EHA HEMATOLOGY TUTORIAL DIAGNOSTIC WORK-UP OF HEMATOLOGICAL MALIGNANCIES: FOCUS ON LYMPHOID MALIGNANCIES, KAYSERİ, Eylul 2009
33. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, ANKARA, Ekim 2007
10. MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU, ANKARA, Ekim 2007 TEMEL HEMOSTAZ TROMBOZ KURSU, BOLU, Eylul 2007
HEMATOLOJİ İLK BASAMAK KURSU, ANKARA, Ekim 2007 ACİL HEKİMLİK SERTİFİKASI, KAYSERİ, Mayıs 2006
KLİNİSYEN-PATOLOG ORTAK EKSTRADONAL LENFOMA KURSU, ANKARA, Mayıs 2006 LyFE PROGRAMME, BARCELONA, Mart 2006
ROCHE KLİNİK ÇALIŞMALAR OKULU, İstanbul, Ekim 2006
32nd ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION, HAMBURG,
Mart 2006
KÖK HÜCRE KURSU, KAYSERİ, Nisan 2006
FEBRİL NÖTROPENİ SEMPOZYUMU, ANKARA, Subat 2006
48th AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY ANNUAL MEETING AND EXPOSITION, ORLANDO/FLORIDA, Aralık 2006
47th ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY, ATLANTA/GEORGIA, Aralık 2005
6. ERCİYES TIP ONKOLOJİ GÜNLERİ, KAYSERİ, Nisan 2005
31st ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION, PRAGUE, Mart
2005
XXXth WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF HEMATOLOGY, İstanbul, Subat 2005
46th ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY, SAN DIEGO/CALIFORNIA, Aralık 2004 ACİL HEKİMLİK SERTİFİKASI, KAYSERİ, Ekim 2004
KLİNİSYEN-PATOLOG ORTAK LENFOMA KURSU, İstanbul, Mart 2004
KAN VE KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU KURSU, ÇEŞME/İZMİR, Ocak 2004
30th ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION, BARCELONA,
Mart 2004
1. ULUSAL TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ, ANTALYA, Nisan 2004
XXXI. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, ANKARA, Eylul 200
TIPTA BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE VERİ ANALİZİ KURSU, KAYSERİ, Mayıs 2003
45th ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY, SAN DIEGO/CALIFORNIA, Aralık 2003 DENEYSEL TÜMÖR OLUŞTURMA VE HÜCRE KÜLTÜR TEKNİKLERİ KURSU, KAYSERİ, Mayıs 2003
IV. DENEYSEL VE KLİNİK ARAŞTIRMA KONGRESİ, KAYSERİ, Mayıs 2003 GENETİK KURSU, KAYSERİ, Mayıs 2003
EĞİTİM BECERİLERİ KURSU, KAYSERİ, Aralık 2003
III. HLA SİSTEMİ VE TRANSPLANTASYON İMMUNOLOJİSİ SEMPOZYUMU, KAYSERİ, Subat 2003
ANNUAL MEETING OF THE EUROPEAN GROUP FOR BLOOD AND MARROW TRANSPLANTATION, MONTREUX, Mart 2002
XXIX. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, KEMER/ANTALYA, Ekim 2002
II. HEMATOLOJİ İLK BASAMAK KURSU, ANKARA, Ekim 2002
44th ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY OF HEMATOLOGY, PHILADELPHIA/PENNSYLVANIA, Aralık 2002 HEMATOPOİETİK KÖK HÜCRE NAKLİNDE SON GELİŞMELER, ANKARA, Haziran 2002
HEMATOLOJİ-ONKOLOJİ’DE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE DENEYSEL TÜMÖR OLUŞTURMA YÖNTEMLERİ KONGRE VE “WORKSHOP”, KAYSERİ, Mayıs 2001
XXVIII. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, ANKARA, Kasım 2000
MEME KANSERİ TANI VE TEDAVİSİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR, KAYSERİ, Mayıs 2000 İMMÜNOMANYETİK CD 34 (+) HÜCRE SELEKSİYONU, ANKARA, Haziran 2000
5th CONGRESS OF THE EUROPEAN HAEMATOLOGY ASSOCIATION, BIRMINGHAM, Haziran 2000 FEBRİL NÖTROPENİ 2. MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM KURSU, ANKARA, Subat 2000
LOCAL AND SYSTEMIC THERAPY WITH CYTOKINES IN RENAL CELL CARCINOMA, HAMBURG, Mart 2000 FOURTH CONGRESS OF THE EUROPEAN HEMATOLOGY ASSOCIATION, BARCELONA, Haziran 1999
XXVII. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, ANKARA, Kasım 1999
III. ULUSAL KEMİK İLİĞİ VE KÖK HÜCRE TRANSPLANTASYONU KONGRESİ, MERSİN, Haziran 1999
3. FEBRİL NÖTROPENİ SEMPOZYUMU, ANTALYA, Subat 1999 EXPERIMENTAL RESEARCH WORKSHOP, KAYSERİ, Mayıs 1999
2. ULUSAL KAN MERKEZLERİ VE TRANSFÜZYON TIBBİ KURSU, BURSA, Mart 1998
XXVI. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, ANKARA, Ekim 1998
XV. GEVHER NESİBE TIP GÜNLERİ, KAYSERİ, Mayıs 1997
XIV. GEVHER NESİBE TIP GÜNLERİ, KAYSERİ, Haziran 1996 ONKOLOJİ KURSU, ANKARA, Ekim 1996
XIII. GEVHER NESİBE TIP GÜNLERİ, KAYSERİ, Mayıs 1995
PROF. DR. NUSRET KARASU MEZUNİYET SONRASI EĞİTİM PROGRAMLARI KATILIM SERTİFİKASI, KAYSERİ, Subat 1995

Jüri Üyelikleri

Doçentlik, Hematoloji, Yüksek Öğrenim Kurumu, Mayıs, 2010

Etkinlik Organizasyonu

XIX. GEVHER NESİBE TIP GÜNLERİ KONGRE VE “WORKSHOP” HEMATOLOJİ – ONKOLOJİ’DE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR VE DENEYSEL TÜMÖR OLUŞTURMA YÖNTEMLERİ, Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcısı, KAYSERİ, TÜRKIYE, Mayıs 2001
I. ULUSAL HÜCRESEL TEDAVİ VE REJENERATİF TIP KONGRESİ, Düzenleme Kurulu Üyesi, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, Mart 2009
1st INTERNATIONAL CONFERENCE/WORKSHOP ON STEM CELL RESEARCH AND APPLICATIONS, Düzenleme Kurulu Üyesi, KAYSERİ, TÜRKIYE, Ekim 2011
TÜBA ULUSAL KÖK HÜCRE POLİTİKALARI ÇALIŞTAYI, Düzenleme Kurulu Üyesi, KAYSERİ, TÜRKIYE, Aralık 2013
ERCİYES ONKOLOJİ GÜNLERİ II – JİNEKOLOJİK KANSERLER SEMPOZYUMU, Düzenleme Kurulu Üyesi, KAYSERİ, TÜRKIYE,
Nisan 2001
DENEYSEL VE KLİNİK ARAŞTIRMA KONGRESİ, Düzenleme Kurulu Üyesi, KAYSERİ, TÜRKIYE, Mayıs 2003
KEMİK İLİĞİ NAKLİ HEMŞİRELİĞİ KURS PROGRAMI, Danışma Kurulu Üyesi, KAYSERİ, TÜRKIYE, Kasım 2012
IX. TÜRK TIP TARİHİ KONGRESİ GEVHER NESİBE DARÜŞŞİFASI’NIN 800. KURULUŞ YILI ANISINA XXIV. GEVHER NESİBE TIP GÜNLERİ, Düzenleme Kurulu Üyesi, KAYSERİ, TÜRKIYE, Mayıs 2006
International Cell Therapies , Düzenleme Kurulu Başkanı, KAYSERİ, TÜRKIYE, Mayıs 2015

Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri

DENEYSEL HEMATOLOJİ KONGRESİ & EBMT HIGHLIGHT, Oturum Başkanı, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 2014 THD KLİNİSYEN – PATOLOG ORTAK LENFOMA KURSU, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2004
THD KLİNİSYEN PATOLOG ORTAK EKSTRANODAL LENFOMA KURSU, Davetli Konuşmacı, ANKARA, TÜRKIYE, 2006
1. KKTC AFEREZ VE KAN BANKACILIĞI ÇALIŞTAYI, Davetli Konuşmacı, KKTC / Lefkoşa, TÜRKIYE, 2004
39th NATIONAL HEMATOLOGY CONGRESS and 8th BALKAN HEMATOLOGY MEETING, Oturum Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2013
IV. ULUSAL KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU VE KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ KONGRESİ, Davetli Konuşmacı, BURSA, TÜRKIYE, 2007
4. ULUSAL HÜCRESEL TEDAVİ VE REJENERATİF TIP KONGRESİ & 3. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KÖK HÜCRE KONGRESİ, Davetli Konuşmacı, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 2014
1. ULUSAL GERİATRİK HEMATOLOJİ KONGRESİ, Davetli Konuşmacı, ANKARA, TÜRKIYE, 2012 THD 37. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, Davetli Konuşmacı, ANKARA, TÜRKIYE, 2011
THD KÖK HÜCRE KURSU, Davetli Konuşmacı, KAYSERİ, TÜRKIYE, 2006
1st INTERNATIONAL CONFERENCE/WORKSHOP ON STEM CELL RESEARCH AND APPLICATIONS, Davetli Konuşmacı, KAYSERİ, TÜRKIYE, 2011
4. ULUSAL HÜCRESEL TEDAVİ VE REJENERATİF TIP KONGRESİ & 3. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KÖK HÜCRE KONGRESİ, Davetli Konuşmacı, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 2014
8. ULUSAL AFEREZ KONGRESİ, Oturum Başkanı, KKTC / Lefkoşa, TÜRKIYE, 2013
3. ULUSAL LENFOMA – MYELOMA KONGRESİ, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2012
34. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, Davetli Konuşmacı, İZMİR, TÜRKIYE, 2008
KLİNİSYEN – PATOLOG ORTAK LENFOMA KURSU, Davetli Konuşmacı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2003
6. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2004
1. ULUSAL TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2004
2nd INTERNATIONAL CONGRESS ON LEUKEMIA LYMPHOMA MYELOMA, Oturum Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2009
33. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, Davetli Konuşmacı, ANKARA, TÜRKIYE, 2007
33. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, Davetli Konuşmacı, ANKARA, TÜRKIYE, 2007
HEMATOLOG OLACAĞIM, HEMATOLOJİYE GİRİŞ VE UYUM KURSU, Davetli Konuşmacı, EDİRNE, TÜRKIYE, 2008
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ EKSTRANODAL LENFOMA BİLİMSEL ALT KOMİTE KURSU, Davetli Konuşmacı, ANKARA, TÜRKIYE, 2006
4. ULUSAL HÜCRESEL TEDAVİ VE REJENERATİF TIP KONGRESİ & 3. ULUSLARARASI ÖĞRENCİ KÖK HÜCRE KONGRESİ, Davetli Konuşmacı, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 2014
15th CONGRESS OF THE INTERDISCIPLINARY EUROPEAN SOCIETY FOR HAEMAPHERESIS AND HAEMOTHERAPY (ESFH) and 2nd NATIONAL CONGRESS OF HAEMAPHERESIS, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2005
ACIBADEM HEMATOLOJİ GÜNLERİ, Davetli Konuşmacı, SAKARYA, TÜRKIYE, 2013 KANSER KÖK HÜCRESİ SEMPOZYUMU, Oturum Başkanı, DENİZLİ, TÜRKIYE, 2012
1. KÖK HÜCRE VE HÜCRESEL TEDAVİLER KONGRESİ, Davetli Konuşmacı, KOCAELİ, TÜRKIYE, 2014
3. ULUSAL LENFOMA – MYELOMA KONGRESİ, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2012
2. ULUSAL HÜCRESEL TEDAVİ VE REJENERATİF TIP KONGRESİ, Oturum Başkanı, İZMİR, TÜRKIYE, 201
2. ULUSAL TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2005
XXXth WORLD CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF HEMATOLOGY, Oturum Başkanı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2005
KAN VE KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU KURSU, Davetli Konuşmacı, İZMİR, TÜRKIYE, 2004 HEMATOPOETİK KÖK HÜCRE – KEMİK İLİĞİ NAKİLLERİ KURSU, Davetli Konuşmacı, MARDİN, TÜRKIYE, 2009
34. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, Davetli Konuşmacı, İZMİR, TÜRKIYE, 2008
ULUSAL KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU VE KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ KONGRESİ, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2010
KLİNİSYEN PATOLOG ORTAK EKSTRANODAL LENFOMA KURSU, Davetli Konuşmacı, ANKARA, TÜRKIYE, 2006
TÜRK HEMATOLOJİ DERNEĞİ KÖK HÜCRE BİLİMSEL ALT KOMİTE KURSU, Davetli Konuşmacı, KAYSERİ, TÜRKIYE, 2006
ULUSAL KEMİK İLİĞİ TRANSPLANTASYONU VE KÖK HÜCRE TEDAVİLERİ KONGRESİ, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2012
1. ULUSAL HÜCRESEL TEDAVİ VE REJENERATİF TIP KONGRESİ, Oturum Başkanı, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 2009
3. ULUSAL TIBBİ ONKOLOJİ KONGRESİ, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2006 HEMATOLOJİK ONKOLOJİDE YENİLİKLER SEMPOZYUMU, Davetli Konuşmacı, İZMİR, TÜRKIYE, 2007
35. ULUSAL HEMATOLOJİ KONGRESİ, Davetli Konuşmacı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2009

Google Akademik Linkleri ve H Indeksi

H Index: 16

Ödüller ve Burslar

Çetin M,M altnbaş, “2004 young investigator prize, Journal of Thrombosis and Haemostasis Journal, Ocak 2004 Çetin M, “Genç Katılımcı Ödülü, Türk Hematoloji Derneği, Ekim 2003

Çetin M, “Kanser Çalışması 3.lük Ödülü , Türk Kanser Araştırma Kurumu, Mayıs 2003 Çetin M, “En İyi Klinik Çalışma Ödülü, Türk Hematoloji Derneği, Ekim 2003

Çetin M, “Hematoloji Ödülü, Türk Hematoloji Derneği, Ekim 2002

Çetin M, “’Kanser Araştırma Birincilik Ödülü, Türk Kanser Araştırma Kurumu, Nisan 1999 Çetin M, “Genç Araştırmacı Ödülü, Febril Nötropeni Grubu, Mart 1999