Alt Birimler

Akıllı bina teknolojisi sistemi ile donatılmış Genom ve Kök Hücre Merkezi, 5 kat ve 8 bin m² kapalı alandan oluşmaktadır. Merkez bünyesinde: 

-1 Kat:

Bitki Biyoteknolojisi Birimi

Transgenik Hayvan Birimi 

Hayvan Davranış Birimi

Deney Hayvanı Barınağı Birimi

Hipoksi Laboratory

Görüntüleme Merkezi

Giriş Kat: 

Proteomiks Birimi

Moleküler Mikrobiyoloji Birimi

Biyoinformatik Birimi

1. Kat

Genom Araştırma ve Uygulama Birimi

2. Kat

Kök Hücre Ar-Ge Birimi

GMP Laboratuvarı

  •  Kök Hücre Ünitesi
  •  Gen Tedavi Ünitesi

Biyobank