V. Uygulamalı Hücre Kültürü Kursuna Katılmaya Hak Kazananlar

Listede ismi olan adayların kurs ücreti olan 200 TL ‘yi aşağıdaki İBAN numarasına 26.08.2019 tarihine kadar yatırıp, dekontlarıyla birlikte mesai bitimine kadar GENKÖK muhasebe birimine elden vermeleri gerekmektedir.
İban No: TR23 0001 0014 3964 6023 1550 01
İban Adı: Erciyes Üniversitesi/Betül Ziya Eren Genom ve Kök Hücre Merkez Müdürlüğü