• Home
  • Genel
  • TÜBİTAK Hızlı Destek Programı Desteği

TÜBİTAK Hızlı Destek Programı Desteği

Yürütücülüğünü Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı / Genom ve Kök Hücre Merkezi Arş. Gör. Güzide SATIR Başaran’ın yaptığı projenin TÜBİTAK-Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir.

Arş. Gör. Güzide SATIR Başaran’ı (Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı / Genom ve Kök Hücre Merkezi) ve proje ekibini tebrik ederiz.

Proje Başlığı:  Obez C57bl/6 Farelerinde Yağ Metabolizmasında Rol Oynayan Genlerin Nesiller Arası Aktarımı ve Bu Genleri Düzenleyebilecek Mirna’ Ların Profillemesi

Proje Ekibi:

Arş. Gör. Güzide SATIR BAŞARAN (Yürütücü; Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı / Genom ve Kök Hücre Merkezi)

Doç. Dr. Ahmet CUMAOĞLU (Araştırmacı; Erciyes Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Minoo RASSOULZADEGAN (Araştırmacı; Genom ve Kök Hücre Merkezi)