Taheri Grup

Genom Laboratuarında DNA ve RNA izolasyonu, Hücre Kültürü, PCR (Polymerase chain reaction), RFLP (Restriction fragment length polymorphism), mRNA ve miRNA ekspresyon analizleri, SNP çalışmaları, Sanger Sekans metoduna dayalı DNA dizileme, Yeni Nesil  Sekanslama ile Tüm Genom Dizileme, Exom Dizileme, RNA Dizileme, Transkriptom Analizi, DNA Assay, Antibody Assay, İmmünohistokimya, DNA Hasar Tespiti ve ELİSA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay) çalışmaları yapılmaktadır. Genom Laboratuarı bu tekniklerin yapılabileceği alet ve ekipmanlar ile donatılmıştır. Bünyemizde RNA ve DNA izolasyonu laboratuarı bulunmaktadır. Yüksek Lisans, Doktora, TUBİTAK projeleri olan araştırmacılar laboratuarımızda çalışmalarını yürütmektedir.

PROJELER

 1. Insüline Baglı Olusturulan Hipogliseminin Hipotalamus-Hipofiz-Adrenal Aks Üzerine etkilerinin mekanizması. 114S478(Yürütücü) (Yürüyen Proje) (TÜBİTAK – 114S478)
 2. Otistik fare modelinin oluşturulmasında mikroRNA’ların etkilerinin incelenmesi(yardımcı araştırıcı)(Yürüyen Proje)(TÜBİTAK-EVRENA – 112S570)
 3. Akromegali Hastalarında DNA Dizi Analizi ile Aryl Hydrocarbon Receptor Interacting Protein (Aip) Geni Mutasyonlarının Türkiye’deki Prevalansının Araştırılması ve Klinik Etkilerinin İncelenmesi(yardımcı araştırıcı) (Kapanmış Proje) (TÜBİTAK 1002 – 113S432)
 4. Antimullerian Hormon Reseptör-2(AMHR2) Proteininin Ekstraselüler Domainine Karşı monoklonal Antikorların Oluşturulması ve Elde Edilen Monoklonal Antikorların İnsan Over Kanseri Hücre Hatlarında Test Edilmesi (yardımcı araştırıcı) (Yürüyen Proje)(TÜBİTAK1001 – 113S322)
 5. Otizm Spektrum Bozukluklarında Saldırganlık Öfke ve Ağrıya Duyarsızlık ile İlişkili Genlerin Araştırılması.(yardımcı araştırıcı)(Yürüyen Proje)(TÜBİTAK 1002 – 114S742)
 6. Timokinon’un Meme Kanser Hücrelerinde Apoptozla İlişkili MikroRNA Profili Üzerindeki Etkisinin Belirlenmesi.(yardımcı araştırıcı)(Yürüyen Proje)(TÜBİTAK 1002 -118S571)
 7. Travmatik Beyin Hasarı Geçiren Hastalarda Akut ve Kronik Dönemde Periferik Kandan microRNA Profilinin Belirlenmesi ve Hipofiz Yetmezliği Patogenezindeki Rolü.
 8. 7. İdiyopatik Hirsutizmli hastalarda Östrojen ve Androjen Metabolizmasında Görevli Genlerin mRNA Ekspresyonlarının Araştırılması. TSA-12-4053.
 9. İskemik Serebrovasküler Hastalıkta Uyku Apnesinin Prokoagülan faktörler ve Klinik Üzerine Etkisi. Normal Araştırma Projesi, (Yürüyen Proje) Araştırmacı.
 10. Otizmde RNA Kalıtımının Araştırılması, Tez Projesi, Yüksek Lisans, (TYL-2015-5998),
 11. Deneysel kafa travması oluşturulan sıçanlarda pentoksifilin ve 2-metoksiestradiol’ün HIF-1alfa, TNF-alfa, apopitozis ve telomeraz aktivitesi ile ilişkili genler üzerine etkilerinin araştırılması
 12. Düşük doz ve Yüksek Doz Gonadotropinler ile Ovulasyon İndüksiyonu Yapılan Kötü Over Yanıtlı Hastalarda Luteinize Granüloza Hücrelerinde Survivin Gen Ekspresyonunun, Embriyo Kalitesi ve Gebelik Oranlarına Etkilerinin Araştırılması TTU-2013-4822.
 13. Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığında (ODPBH) MicroRNA Seviyelerinin Hastalığın Seyrine Olan Etkisi(yardımcı araştırıcı) (Kapanmış Proje)
 14. Holştayn Irkı Sığırlarda Süt Verimi İle İlgili Olduğu Düşünülen Markır Genlerinin Promotor Polimorfizmleri Ve Gen Ekspresyonlarının Araştırılması. TSA-12-3997(yardımcı araştırıcı) (Kapanmış Proje)
 15. Yoğun Egzersizlerin Dayanıklılık, Oksidatif Stress, İmmün Sistem ve Enerji Metabolizmasındaki Genlerin Ekspresyonu Üzerine Etkisinin Araştırılması. TSD-12-3929 Doktora(yardımcı araştırıcı) (Yürüyen Proje)
 16. Non-alkolik steatohepatit hastalarında serum mikro RNA düzeyleri. Proje kodu:TSD.10.3368. (Kapanmış Proje)
 17. Meme kanserinde PIWIL-2, PIWIL-1, DDX4, DICER1 gen düzeylerinin araştırılması. TSU-12-4032 (Kapanmış Proje)

YAYINLAR

Taheri S, Zararsiz G, Karaburgu S, Borlu M, Ozgun MT, Karaca Z, Tanriverdi F, Dundar M, Kelestimur F, Unluhizarci K. Is idiopathic hirsutism (IH) really idiopathic? mRNA expressions of skin steroidogenic enzymes in women with IH. Eur J Endocrinol. 2015 Oct;173(4):447-54.

Karaca Z, Taheri S, Tanriverdi F, Unluhizarci K, Kelestimur F. Prevalence of AIP mutations in a series of Turkish acromegalic patients: are synonymous AIP mutations relevant? Pituitary. 2015 May 29.

Ismail Kocyigit, Serpil Taheri, Elif Funda Sener, Aydin Unal, Eray Eroglu, Fahir Öztürk,  Kezban Korkmaz,  Gokmen Zararsiz, Hakan Imamoglu, Murat Hayri Sipahioglu, Bulent Tokgoz, Oktay Oymak. Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene Expression Is Associated with Hypertension in Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease. Cardiorenal Med 2014;4:269–279

Taheri S, Aygen B, Korkmaz K, Yildiz O, Zararsiz G, Canatan H. Characterization of the Interleukin-28B Gene rs12979860 C/T Polymorphism in Turkish Chronic Hepatitis C Patients and Healthy Individuals. Balkan Med J. 2015 Jul;32(3):266-72. doi: 10.5152/balkanmedj.2015.15366. Epub 2015 Jul 1.

Ersekerci E, Sofikerim M, Taheri S, Demirtas A, Halis F. Genetic polymorphism in sex hormone metabolism and prostate cancer risk. Genet Mol Res. 2015 Jul 3;14(3):7326-34.

Serpil Taheri, Murat Borlu, Cem Evereklioglu, Sevda Yesim Ozdemir, Yusuf Ozkul mRNA Expression Level of Interleukin Genes in Determining the Phases of Behçet’s Disease. Annals of Dermatology. 2015 Jun;27(3):291-7. doi: 10.5021/ad.2015.27.3.291.

Bilgehan Aygen, Orhan Yildiz, Sila Akhan, Ozgur Gunal, Serpil Taheri, Gokmen Zararsiz, Murat Sayan,  Aydin Rustemoglu, Elif Sargin Altinok. Impact of Interleukin 28B Genotype on the Virological Responses in Chronic Hepatitis C Treatment. Gastroenterolgy Res. Volume 7, Number 5-6, December 2014, pages 123-130

Aygen B, Yıldız O, Akhan S, Çelen MK, Ural O, Koruk ST, Köse Ş, Korkmaz F, Kuruüzüm Z, Tuna N, Taheri S, Sayan M, Demir NA, Sümer Ş, Altınok ES. Retreatment of Chronic Hepatitis C Infection with Telaprevir: Preliminary Results in Turkey. Balkan Med J. 2015 Jul;32(3):266-72. doi: 10.5152/balkanmedj.2015.15366. Epub 2015 Jul 1.

Celikbilek M, Baskol M, Taheri S, Deniz K, Dogan S, Zararsiz G, Gursoy S, Guven K, Ozbakır O, Dundar M, Yucesoy M. Circulating microRNAs in patients with non-alcoholic fatty liver disease. World J Hepatol. 2014 Aug 27;6(8):613-20.

Şener E., Taheri S., Korkmaz K., Zararsiz G., Serhatlioğlu F., Ünal A., Emiroğullari Ö., Özkul Y., “Association Of Tnf-Alfa -308 G > A And Ace I/D Gene Polymorphisms In Hemodialysis Patients With Arteriovenous Fistula Thrombosis.”, Internatıonal Urology and Nephrology, vol.15, pP.1-7, 2013

Munis Dundar, Elif Funda Emirogullari, Aslihan Kiraz, Serpil Taheri, Mevlut Baskol. Common Familial Mediterranean Fever gene mutations in a Turkish cohort. Mol Biol Rep. 2011 Nov;38(8):5065-9

Polat M., Çoksevim B., Taheri S., Dündar M.,The effects of NOS3-786T/C polymorphism and HBB-551 C/T polymorphism and the expression levels of these genes on alpine skiing performance. Gazzetta Medica Italiana, Vol.174 No:9, pp.381-389, 2015

Serpil Taheri, Fatih Tanrıverdi, Gokmen Zararsiz, Gulsah Elbuken, Halil Ulutabanca, Zuleyha Karaca, Ahmet Selcuklu, Kursad Unluhizarci, Kahraman Tanriverdi and Fahrettin Keleştimur. Circulating MicroRNAs as Potential Biomarkersfor Traumatic Brain Injury–Induced Hypopituitarism. JOURNAL OF NEUROTRAUMA XX:1–8 (Month X, 2016). DOI: 10.1089/neu.2015.4281

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Gökçen Dinç, Servet Özcan, Güler Toprak, Dilek Dabanlı, Serpil Taheri, Hilal Akalın, Yagut Akbarova, Hatice Özbilge, Yusuf Özkul, Mustafa Çetin, Karim Nayernia. Investigation of the Role Of Piwil2 on Transition of Tumorogenic Mammary Epithelial Cells (MCF7 Cell Line) to the Breast Cancer Stem Cells. 1 st International Conferance/Workshop on Stem Cell Research and Applications. October 7-9, 2011, Kayseri, Turkey

M. Polat, B. Çoksevim, S. Taheri, M. Dündar. The Investigation of Relation Between Alpine Skiing Success and ACE, NOS3, HBB Gene Polymorphisms and Expression Levels. XXXII World Concress of Sports Medicine. Rome, 27-30 September 2012

Elif Funda Şener, Didem Behice Öztop, Keziban Korkmaz, Zararsız Gökmen,  Serpil Taheri, Yusuf Özkul (2013). The association of TNF-Alpa and NOS3 gene expressions in autism. 5th International Congress on Psychopharmacology, 250-250.

Ismail Kocyigit, Serpil Taheri, Elif Funda Sener, Aydin Unal, Eray Eroglu, Fahir Öztürk,  Kezban Korkmaz, Murat Hayri Sipahioglu, Bulent Tokgoz, Oktay Oymak. Endothelial Nitric Oxide Synthase Gene Expression Is Associated with Hypertension in Autosomal Dominant Polycystic Kidney Disease. Journal of The American Society Of Nephrology Kidney Week 2014. Philadelphia, PA, Nov 11-16.

Alper Alkan, Zeynep Burçin Gönen, Abdullah Ekizer, Servet Özcan, Serpil Taheri, Mehmet Fatih Sönmez, Yusuf Özkul. Repair of Alveolar Clefts through Dental Pulp Derived Mesenchymal Stem Cell Application:An Experimental Study.ACBID2014, 8th International Congress. Antalya, 28may-1 June 2014.

Maraşlı MK, Şahin M, Korkmaz K, Zararsız G, Şener EF, Taheri S. Investigation of HIF1α Gene Expression In Mineworkers. 24th International Medical Sciences Student Congress. 17-18 May 2014, İstanbul, Turkey.

Şahin M, Maraşlı MK, Korkmaz K, Şahin N, Öztop DB, Taheri S, Şener EF. ARNTL2 Gene Expression In Autism Spectrum Disorders. 24th International Medical Sciences Student Congress. 17-18 May 2014, İstanbul, Turkey (Oral Presentation).

Serpil Taheri, Bilgehan Aygen, Kezban Korkmaz, Orhan Yıldız, Gokmen Zararsız, Halit Canatan. Interleukin-28B gene rs12979860 (C/T) polymorphism in Turkish Patients with Chronic Hepatitis C and Healthy Individuals. Hepatol Int (2015) 8:S173

S Taheri, B Aygen, K Korkmaz, O Yıldız, G Zararsız, H Canatan. Characterization of The Interleukin-28B gene rs12979860 (C/T) polymorphisms in Turkish Chronic Hepatitis C and Healthy Individuals. Asian Pacific association fort he Study of The liver. 12-15 March 2014, Australia

Salkın Hasan, Gönen Zeynep Burçın, Bahar Dılek, Taheri Serpil, ,Ekızer Abdullah, Korkmaz Kezban,Çetın Mustafa (2015). TGF-B1 transfection and PRP on chondrogenic differentiation of DP-MSCs. 2ND Internatıonal Congress on Stem Cell and Cellular Therapies, 15-18 October 2015, PP-078, Antalya, Turkey

Gönen Zeynep Burçın,Bahar Dılek, Taheri Serpil, Salkın Hasan,Ekızer Abdullah, Korkmaz Kezban,Çetın Mustafa (2015). Effect low level laser therapy on adıpose Derıved hMSCs. 2ND Internatıonal Congress on Stem Cell and Cellular Therapıes, 15-18 october 2015, PP-080, Antalya, Turkey

Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

Serpil Taheri, Murat Borlu, Şener Taşdemir, Cem Evereklioğlu, Çetin Saatçi, Yusuf Özkul. Tümör Nekrosis Faktör-α -308(A/G) Gen Polimorfizminin Behçet Hastalığının Aktif ve İnaktif Fazlarında Araştırılması. Sağlık Bilimleri Dergisi (Journal of Health Sciences). 2012:21(2);75-81

Grup Lideri

Doç. Dr. Serpil TAHERİ

Telefon: 0 352 437 9315 veya 0 352 207 6666/13631

E-mail:  serpiltaheri@hotmail.com

Grup Lideri Asistanti

Kezban KORKMAZ BAYRAMOV

E-mail: kzbnkorkmaz@hotmail.com

Grup Üyeleri

Esra TUFAN – (Y.L Öğrencisi)

E-mail: esratfan@gmail.com

Reyhan TAHTASAKAL – (Y.L Öğrencisi)

E-mail: rreyhan44@gmail.com

Tuğba TOPALOĞLU – (Y.L Öğrencisi)

E-mail: tugbatopaloglu@outlook.com

Fatma AYBUĞA – (Y.L Öğrencisi)

E-mail: fatma.aybuga@gmail.com

Ecmel MEHMETBEYOĞLU – (Y.L Öğrencisi)

serpil1