• Home
  • Genel
  • Seminer: “Hemoglobinopatilerde Modifiye Edici Genler: Beta-Talasemi Örneği”

Seminer: “Hemoglobinopatilerde Modifiye Edici Genler: Beta-Talasemi Örneği”

Tarih:  5 Aralık 2017

Saat:  13:30

Konuşmacı:  Prof. Dr. İbrahim Keser / Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Biyoloji ve Genetik ABD

Yer:  Genom ve Kök Hücre Merkezi Konferans Salonu

Düzenleyen:  Genom ve Kök Hücre Merkezi