Yürütücülüğünü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Alp Meşe’nin yaptığı projenin Tübitak-1001 kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir.

Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Alp Meşe’yi ve proje ekibini tebrik ederiz.

Proje Başlığı:  Ağır Sepsis ve Septik Şok Hastalarında Mezenkimal Kök Hücre Tedavisinin Sağkalım Üzerine Etkisinin Araştırılması

Proje Ekibi:

Prof. Dr. Emine Alp Meşe  (Yürütücü; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Mustafa Çetin   (Araştırmacı; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı / Genom ve Kök Hücre Merkezi)

Prof. Dr. Aliye Çoruh  (Araştırmacı; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Doğanay   (Araştırmacı; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Kürşat Gündoğan   (Araştırmacı; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Musa Karakükcü   (Araştırmacı; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Aysun Çetin   (Danışman; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbı Biyokimya Anabilim Dalı)

Doç. Dr. Leylagül Kaynar (Danışman; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı)

Yrd. Doç. Dr. Zeynep Burçin Gönen (Danışman; Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çene Cerrahisi Anabilim Dalı / Genom ve Kök Hücre Merkezi)