• Home
  • Genel
  • Prof. Dr. Cem Vural’ın Projesine TÜBİTAK 1001 Desteği

Prof. Dr. Cem Vural’ın Projesine TÜBİTAK 1001 Desteği

Yürütücülüğünü Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji – Botanik Anabilim Dalı / Genom ve Kök Hücre Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Vural’ın yaptığı projenin Tübitak-1001 kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir.

Fen Fakültesi Biyoloji – Botanik Anabilim Dalı / Genom ve Kök Hücre Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Vural’ı ve proje ekibini tebrik ederiz.

Proje Başlığı:  Türkiye Cyperaceae familyası Carex L. Hariç diğer tüm cinslerinin morfolojik, moleküler, sitogenetik ve palinolojik, revizyonu

Proje Ekibi:

Prof. Dr. Cem Vural (Yürütücü; Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji – Botanik Anabilim Dalı / Genom ve Kök Hücre Merkezi)

Prof. Dr. Coşkun Tez  (Araştırmacı; Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji – Zooloji Anabilim Dalı / Genom ve Kök Hücre Merkezi)

Öğr. Gör. Dr. Handan Şapcı (Araştırmacı; Çukurova Üniversitesi Aladağ Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Bölümü)