• Home
  • Erciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Merkezi

GENKÖK’ te iPSc (Induced Pluripotent Stem Cell) Arge Çalışmaları başladı.

İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücre Nedir?

İndüklenmiş pluripotent kök hücre (iPS hücresi olarak kısaltılır), somatik bir hücreden (nihai sonlanmış bir hücreden)  embriyonal düzeye yeniden dönüştürülmüş (programlanmış) hücrelere verilen isimdir. Bu yeniden programlama işlemi çeşitli genetik ajanlarla (virütik ajanlar, epigenetik faktörler yada plazmid’lerle)  yapılabilir.

İndüklenmiş pluripotent kök hücreler, birçok yönüyle embriyonik kök hücrelere benzer. Uygun koşullar altında (farklılaşma ortamları ile desteklenerek) hemen hemen bütün somatik hücre ana gruplarına farklılaşabilirler. Transgenik olarak blastokiste enjekte edildiğinde, yeni oluşan bireyin vücut hücrelerine katkıda bulunur kimerik yapılar oluşturabilirler.

Merkezimizde yapılan çalışmada çeşitli dokulardan elde edilen fibroblastlar geri programlanarak pluripotent kök hücreler elde edilmiştir. İndüklenmiş pluripotent kök hücreler üzerine yapılan araştırmalar, merkezimizde devam etmektedir.

bg bgb fbfdbf  vdngn

fbgfb

gngng

 

Doku ve Kordon Kanı Bankacılığı

2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı Kapsamında Erciyes Üniversitesi ile Sözleşme İmzalandı.

2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında başarılı bulunan Erciyes Üniversitesi’nin başvuru sahibi olduğu TR72/13/DFD/018 referans numaralı “Erciyes Doku ve Kordon Kanı Bankası” başlıklı faaliyet teklifi için sözleşme 10 Ocak 2014 tarihinde Genom ve Kök Hücre Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yusuf ÖZKUL tarafından ORAN merkez binasında imzalandı.
Faaliyet teklifi ile Erciyes Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan Doku ve Kordon Kanı  Bankasının fizibilitesi yapılacaktır.  Kurulacak olan Doku ve Kordon Kanı  Bankası ile ülkemizin dışa bağımlılığı azaltılacak olup kemik iliği nakli yapılması gereken hastalıklarda (lösemi, çocuklarda metabolizmal hastalıklar ve diğer kan hastalıkları) kullanılan kordon kanı üretiminin yapılması, hastalıkların teşhisi için gereken taramaların yapılması ve bu bağlamda ilin bir merkez haline dönüştürülmesi hedeflenmektedir.

D

DS

dsc