• Home
  • Genel
  • Kök Hücre E-Bülteni (Ekim-Kasım 2014)

Kök Hücre E-Bülteni (Ekim-Kasım 2014)

Kök Hücre Bülteni’nin 3. sayısına (Ekim-Kasım 2014) buradan ulaşabilirsiniz.

 

Bu sayıda yer alanlar;

Literatürden Seçmeler

Spinal Kord Yaralanması Olan Bir Hastada Olfaktuvar Mukoza Hücresi Naklinden Sonra Oluşan Spianl Kord Kitlesi

FoxN1 ile Programlanmış Fibroblastlardan Geliştirilmiş Organize ve İşlevsel Timus

 

Genç Gözlemler

Anne adayları bebeklerinin kordon kanını saklamak istiyor …

Kök Hücre Eğitimi

Türkiye’de Lisans, Lisansüstü ve Uzmanlık Eğitim Programı İçinde Kök Hücrenin Yeri

Kök Hücre Biyolojisi

Epidermal Kök Hücreler

 

Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp

Kök hücre “tedavisi” ile ektem hastalıklarını yenebilir miyiz?

 

Merkezler-Gruplar

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kök Hücre Araştırma Topluluğu

1. Hacettepe Yazım Çalıştayı