• Home
  • Genel
  • GENKÖK’ te iPSc (Induced Pluripotent Stem Cell) Arge Çalışmaları başladı.

GENKÖK’ te iPSc (Induced Pluripotent Stem Cell) Arge Çalışmaları başladı.

İndüklenmiş Pluripotent Kök Hücre Nedir?

İndüklenmiş pluripotent kök hücre (iPS hücresi olarak kısaltılır), somatik bir hücreden (nihai sonlanmış bir hücreden)  embriyonal düzeye yeniden dönüştürülmüş (programlanmış) hücrelere verilen isimdir. Bu yeniden programlama işlemi çeşitli genetik ajanlarla (virütik ajanlar, epigenetik faktörler yada plazmid’lerle)  yapılabilir.

İndüklenmiş pluripotent kök hücreler, birçok yönüyle embriyonik kök hücrelere benzer. Uygun koşullar altında (farklılaşma ortamları ile desteklenerek) hemen hemen bütün somatik hücre ana gruplarına farklılaşabilirler. Transgenik olarak blastokiste enjekte edildiğinde, yeni oluşan bireyin vücut hücrelerine katkıda bulunur kimerik yapılar oluşturabilirler.

Merkezimizde yapılan çalışmada çeşitli dokulardan elde edilen fibroblastlar geri programlanarak pluripotent kök hücreler elde edilmiştir. İndüklenmiş pluripotent kök hücreler üzerine yapılan araştırmalar, merkezimizde devam etmektedir.

bg bgb fbfdbf  vdngn

fbgfb

gngng