• Home
  • Genel
  • GENKÖK “3. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler ve 8. ISSCA Kongresi”ne katılmıştır

GENKÖK “3. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler ve 8. ISSCA Kongresi”ne katılmıştır

Genom ve Kök Hücre Merkezi (GENKÖK) 12-14 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen “3. Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler ve 8. ISSCA Kongresi”ne katılmıştır. Merkezimiz bu Kongrede 5 konferans, 7 tematik bildiri ve 1 poster bildiriyle temsil edilmiş ve iki ödüle layık görülmüştür. Detaylar ektedir.

Detaylar:

ÖDÜLLER

Kök Hücre ve Hücresel Tedaviler Derneği Özel Ödülü

Optik Nöropatili Olgularda Suprakoroidal Mezenkimal Kök Hücre İmplantasyonu – Ayşe ÖNER, Neslihan Sinim KAHRAMAN ve Zeynep Burçin GÖNEN

Gazi Nasuh Tuğlu Özel Öğrenci Proje Ödülü

Dondurulmuş Mezenkimal Kök Hücrelerin Enflamatuar Sitokin Ekspresyon Seviyelerine Etkisinin Değerlendirilmesi – Nur Seda ŞAHİN, Ahmet EKEN ve Zeynep Burçin GÖNEN

KONFERANSLAR

Prof. Dr. YUSUF ÖZKUL

Metabolik Hastalıklarda Gen Tedavileri

Prof. Dr. ALİ ÜNAL

Kanser Aşıları

Prof. Dr. AYŞE ÖNER

Retinis Pigmentaosum da MKH ile Tedavi Önemli Bir Seçenektir

Prof. Dr. MUSA KARAKÜKCÜ

Transplantasyonda Virus Spesifik T Lenfositlerin Rolü

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep BURÇİN GÖNEN

Maksillo Fasiyal Cerrahide Hücresel Tedavi Seçenekleri

SÖZLÜ SUNUMLAR

Prof. Dr. AYŞE ÖNER

Optik nöropatili olgularda suprakoroidal mezenkimal kök hücre implantasyonu

İleri evre retinitis pigmentozalı iki olgunun supretinal mezenkimal kök hücre implantasyonu sonrasında 4 yıllık takip sonuçları

Doç. Dr. GÖKÇEN DİNÇ

Nötropenik farelerde karbapeneme dirençli Klebsiella pneumoniae sepsis modelinde mezenkimal kök hücre tedavisinin etkinliği

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet EKEN

Characterization Of Treg Cells Generated İn The Presence Of Group 3 İnnate Lymphoid Cells

BUKET BANU ÖZKAN

Diş Pulpas, Yağ ve Umibilikal Doku Kaynaklı Mezenkimla Kök Hücrelerin Hücresel Özellikler Açısından Karşılaştırılması

NUR SEDA ŞAHİN

Dondurulmuş Mezenkimal Kök Hücrelerin Enflamatuar Sitokin Ekspresyon Seviyelerine Etkisinin Değerlendirilmesi

GÜLŞEN BUĞDAY

Multipl Miyelom Hücrelerine Karşı Otolog Kök Hücre ve Mononükleer Hücrelerinde Dentritik Hücre Üretilmesi (Tümör Aşısı Üretilmesi)

POSTER BİLDİRİSİ

Öğr. Gör. DİLEK BAHAR

Farklı Yöntemlerle İzole Edilmiş Umbilikal Kord Kaynaklı Mezenkimal Kök Hücre Eksozomlarının Proetin Konsantrasyonu ve Eksozom Miktarı Açısından Karşılaştırılması

PHOTO-2019-04-16-11-59-58

16-04-2019--1 16-04-2019--2