• Home
  • Biyoinformatik Birimi

Biyoinformatik Birimi

Biyoinformatik, biyolojik verilerin bilgi kuramı ve teknolojileri kullanılarak anlamlandırılmasını ve yaşam üzerine çıkarım yapılmasını sağlayan disiplinler arası bir bilim dalıdır. Yaşam bilimleri ve hesaplamalı bilimlerin işbirliğinden oraya çıkan biyoinformatik, biyolojik verilerin elde edilmesinden, bu verilerin saklanması, iletilmesi, incelenmesi ve hipotetik çıkarımların yapılmasına değin tüm in silico süreçleri kapsamaktadır.

Genkök biyoinformatik birimi genomik, transkriptomik