Kök Hücre Bülteni’nin 27. sayısına (Eylül-Ekim 2018)

Kök Hücre Bülteni’nin 27. sayısına (Eylül-Ekim 2018) buradan ulaşabilirsiniz.

Bu sayıda yer alanlar;

Editör ’den – Berna’nın Başarısıyla Gururlandık, Aliye Hoca’nın Vefatıyla Üzüldük …
Pluripotent Hücreler – Yaşamın En Önemli Evresi Olan “Gastrülasyon” Kök Hücre Kaynaklı Embriyolarla Petri Kabında Modellendi!
Haber-Yorum – Bağırsak Kök Hücrelerinin Tercihi Kısa Süreli Açlık!
Kök Hücre Biyolojisi – Anne ve Babanın Kromozomlarının Zigotta Birbirine Karışmadığı Bulundu
Hematoloji-Onkoloji – Graft Versus Host Hastalığı (GVHH)
Bilişim, Biyoinformatik – Kök Hücreler ve Hücre Kimliğinin Evrimi
Kongre, Sempozyum ve Kurslar