Kök Hücre Bülteni’nin 26. sayısına (Temmuz-Ağustos 2018)

Kök Hücre Bülteni’nin 26. sayısına (Temmuz-Ağustos 2018) buradan ulaşabilirsiniz.

Bu sayıda yer alanlar;

Editör ’den – Kök Hücre E-Bülteni 4 Yaşında!
Editör ’den – KHB’nin İlk 25 Sayısına Kısa Bir Bakış
Üreme Hücreleri – Büyü de Gel Çocuk! Uzun Soluklu Bir Çalışmanın Başarı Öyküsü
Kök Hücre Biyolojisi – BLASTOİDLER: Sadece Kök Hücrelerden Üretilen Blastokist Benzeri Yapılar
Hematoloji-Onkoloji – Akdeniz Anemisi (Beta Talasemi)Tedavisinde Yönlendirilmiş Kordon Kanı Bankacılığı
Kongre, Sempozyum – Bir hayalin peşinde:  ORGANOİDLER!
Kongre, Sempozyum ve Kurslar