Kök Hücre Bilimler ve Biyoinformatik Lisansüstü Öğretim Programları

Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü öğretim programları için 2018-2019 eğitim-öğretim yılı Güz döneminde öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ile istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. Adaylar, Öğrenci işleri daire başkanlığına başvurularının Anabilim dalı şartlarına uygunluğunun kontrolü için incelenmek üzere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca adaylar kesin kayıt işlemlerini, ders kayıtlarını da şahsen yapmaları  gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

Detaylı bilgi için:  http://sagens.erciyes.edu.tr/2018-19-guz-kontenjanlar/index.htm

Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü Lisansüstü Öğretim Programları

Gevher Nesibe Genom ve Kök Hücre Enstitüsü Lisansüstü Öğretim Programları için 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı güz döneminde öğrenci alınacaktır. Öğrenci alınacak programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları ile istenecek belgeler aşağıda bildirilmiştir. Adaylar, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurularının Anabilim Dalı şartlarına uygunluğunun kontrolü için incelenmek üzere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca adaylar kesin kayıt işlemlerini, ders kayıtlarını da şahsen yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

Detaylı bilgiler için:  https://gevhernesibe.erciyes.edu.tr/DYR/Duyuru-Detay/2018-2019-Egitim-Ogretim-Yili-Guz-Donemi-Ogrenci-K/1084