Doç. Dr. Servet Özcan’ın Projesine TÜBİTAK 1001 Desteği

Yürütücülüğünü Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji – Genel Biyoloji Anabilim Dalı / Genom ve Kök Hücre Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Servet Özcan’ın yaptığı projenin Tübitak-1001 kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir.

Fen Fakültesi Biyoloji – Genel Biyoloji Anabilim Dalı / Genom ve Kök Hücre Merkezi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Servet Özcan’ı ve proje ekibini tebrik ederiz.

Proje Başlığı:  Metformin Uygulanmış Senesent Mezenkimal Kök Hücre Sekretom Profilinin Proteomik Analizi

Proje Ekibi:

Doç. Dr. Servet Özcan  (Yürütücü; Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji – Genel Biyoloji Anabilim Dalı / Genom ve Kök Hücre Merkezi)

Doç. Dr. Musa Karakükcü   (Araştırmacı; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıklar Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Umberto Galderisi   (Yurtdışı Araştırmacı; Second University in Naples Department of Experimental Medicine / Italy)

Prof. Dr. Ahmed Mansouri   (Yurtdışı Danışman; Max-Planck Institute for Biophysical Chemistry, Department of Molecular Development)

Prof. Dr. Cem Vural’ın Projesine TÜBİTAK 1001 Desteği

Yürütücülüğünü Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji – Botanik Anabilim Dalı / Genom ve Kök Hücre Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Vural’ın yaptığı projenin Tübitak-1001 kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir.

Fen Fakültesi Biyoloji – Botanik Anabilim Dalı / Genom ve Kök Hücre Merkezi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Vural’ı ve proje ekibini tebrik ederiz.

Proje Başlığı:  Türkiye Cyperaceae familyası Carex L. Hariç diğer tüm cinslerinin morfolojik, moleküler, sitogenetik ve palinolojik, revizyonu

Proje Ekibi:

Prof. Dr. Cem Vural (Yürütücü; Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji – Botanik Anabilim Dalı / Genom ve Kök Hücre Merkezi)

Prof. Dr. Coşkun Tez  (Araştırmacı; Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji – Zooloji Anabilim Dalı / Genom ve Kök Hücre Merkezi)

Öğr. Gör. Dr. Handan Şapcı (Araştırmacı; Çukurova Üniversitesi Aladağ Meslek Yüksekokulu, Ormancılık Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Elif Funda Şener’in Projesine TÜBİTAK 1001 Desteği

Yürütücülüğünü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Biyoloji Anabilim Dalı / Genom ve Kök Hücre Merkezi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Funda Şener’in yaptığı projenin Tübitak-1001 kapsamında desteklenmesine karar verilmiştir.

Tıp Fakültesi Tıbbı Biyoloji Anabilim Dalı / Genom ve Kök Hücre Merkezi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Elif Funda Şener’i ve proje ekibini tebrik ederiz.

Proje Başlığı:  Otistik Fare Beyin Dokularında LC3, Beclin ve p62 Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması

Proje Ekibi:

Yrd. Doç. Dr. Elif Funda Şener  (Yürütücü; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbı Biyoloji Anabilim Dalı / Genom ve Kök Hücre Merkezi)

Doç. Dr. Zühal Hamurcu   (Araştırmacı; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbı Biyoloji Anabilim Dalı / Genom ve Kök Hücre Merkezi)

Doç. Dr. Serpil Taheri (Araştırmacı; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbı Biyoloji Anabilim Dalı / Genom ve Kök Hücre Merkezi)

Yrd. Doç. Dr. Züleyha Doğanyiğit   (Araştırmacı; Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimler – Histoloji ve Embriyoloji  Anabilim Dalı)

Prof. Dr. Yusuf Özkul   (Danışman; Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbı Genetik Anabilim Dalı / Genom ve Kök Hücre Merkezi)