Mayıs 2017 – Erciyes Üniversitesi Genom ve Kök Hücre Merkezi