Kök Hücre Bülteni’nin 17. sayısına (Ocak – Şubat 2017)

Kök Hücre Bülteni’nin 17. sayısına (Ocak – Şubat 2017) buradan ulaşabilirsiniz.

Bu sayıda yer alanlar;

Editör’den  17. Sayıyla 2017’ye Merhaba

Haberler – Kök Hücreden Ovosit, Ovositten Kök Kök Hücre Üretildi!

Literatürden Seçmeler – Hipoksi Sinyali Kalbin Oluşumunda Rol Oynamakta

Üreme Hücreleri – Polar Cisimcik Genomunun Nakliyle İşlevsel İnsan Ovositleri Oluşturuldu!

Genç Gözlemler – Kök Hücre Kaynaklı Mitokondriyon DNA’sıyla Daha Sağlıklı Yumurtalar Elde Etmek Mümkün mü?

Yeni Çıkan Kitaplar – Mesenchymal Stromal Cells as Tumor Stromal Modulators

Pluripotent Hücreler – Petri Kutusundaki Beyin Taslakları Serebral Organoidler

Kongre, Sempozyum ve Kurslar – Transcriptional and Epigenetic Control in Stem Cells – Translational Opportunities in Stem Cell Research – Hematopoiesis – Sağlık Bilimler Akademik Yazı Eğitim Toplantisi – 15th International Cytochemistry & Histochemistry Meeting –ISSCR 2017 Annual Meeting