Kök Hücre Bülteni’nin 14. sayısına (Temmuz – Ağustos 2016)

Kök Hücre Bülteni’nin 14. sayısına (Temmuz – Ağustos 2016) buradan ulaşabilirsiniz.

Bu sayıda yer alanlar;

Editör’den  uPK Hücreleri 10 Yaşında

Haberler  Aziz Hoca Gönüllerde Çok Hoş Bir Tad Bıraktı

Literatürden Seçmeler – İnsan Fibroblastlarının Küçük Moleküller Yardımıyla Doğrudan İşlevsel Kardiyomiyositlere Farklılaştırılması

Pluripotent Hücreler – Aradan 10 Yıl Geçti!

Yönetsel Düzenlemeler (Mevzuat) – Üçlü Sarmal Üniversite – Endüstri – Devlet

Kongre, Sempozyumlar – 14. Uluslararası Kordon Kanı Sempozumu (9-11 Haziran 2016)

Kongre, Sempozyum ve Kurslar – Gordon Research Conference Tissue Niches & Resident Stem Cells in Adult Epithelia – Stem Cell & Regerative Medicine Satellite Meeting – 12th International COngress on Stem Cell Biology and Technology & 17th International Congress on Reproductive Biomedicine – 4th Annual Conference of the German Stem Cell Network (GSCN) – 3rd Annual Meeting of the Belgian Society for Stem Cell Research – From Stem Cells to Human Development – Cell Symposium:  10 years of iPSCs Cell – Changing the Face of Modern Medicine:  Stem Cells & Gene Therapy – DNA Damage and Stem Cells in Escape from Tumor Latency Mechanism