Genkök Ziya Eren Bilim Ödülü

GENKÖK ZİYA EREN BİLİM ÖDÜLÜ 

GENKÖK Ziya Eren Bilim Ödülü her yıl öğretim üyesi, öğrenci ve hizmet ödülü olmak üzere üç kategoride başarılı çalışmaları sebebi ile bir ya da birden fazla bilim insanına verilir. Ödüle, adayın kendisi müracaat edebileceği gibi aday başkaları tarafından ya da değerlendirme kurulu tarafından da önerilebilir.

 2015 Yılı GENKÖK Ziya Eren Ödülleri Şartnamesi 

 1. Ödül öğretim üyesi, öğrenci ve hizmet ödülü olmak üzere üç ana başlıkta verilecektir.
 2. Yarışmaya katılacak eserlerde GENKOK ibaresi yer almalıdır.
 3. 2015 Yılı Ödül miktarı

a.Öğretim Üyesi Kategorisi*

 • Birincilik Ödülü:6000 TL
 • İkincilik Ödülü:4000 TL
 • Üçüncülük Ödülü:2000 TL

b.Öğrenci kategorisi**

 • Birincilik Ödülü:3000 TL
 • İkincilik Ödülü:2000 TL
 • Üçüncülük Ödülü:1000 TL

c.GENKÖK hizmet ödülü: 5000 TL***

 1. Ödül miktarı eserde adı geçen bilim insanları arasında eşit olarak paylaştırılacaktır.
 2. Yarışmanın dili Türkçe veya İngilizcedir. Başka bir dilde yazılmış eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Yarışmacı hangi alandan yarışmaya katılacağını beyan etmelidir.
 4. Öğrenciler yarışmaya danışman öğretim üyesi ile katılır.
 5. Eserler bir makalede bulunması gereken bölümleri (özet, giriş, bulgular, tartışma ve kaynaklar) ihtiva etmelidir.
 6. Ödüle layık eser olmaması durumunda ödül verilmez.
 7. GENKOK yarışma kurallarını değiştirme hakkına sahiptir

*.Öğretim üyeleri, uzman Dr veya PhD unvanına sahip olanları kapsar.

**Yüksek lisans, doktora, tıpta ve diş hekimliği uzmanlık öğrencileri.

***GENKÖK’ün kurulması ve geliştirilmesinde hizmet eden bilim insanlarına verilir.

Değerlendirme Kurulu

Prof.Dr Fahrettin Keleştemur.  Erciyes Üniversitesi Rektörü

Ziya Eren

Prof.Dr Aykut Özdarendereli. Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Cem Vural. Fen Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Alpaslan Yıldırım. Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof.Dr. Mehmet Aslan. Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Nüket Kütük. Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç.Dr. Betül Yerer Aycan. Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi

Başvuru Yeri: GENKÖK sekretaryası ile genkok.erciyes.edu.tr adresi

Başvurular: Ekteki başvuru formu doldurularak basvuru@genkok.com adresine ya da

Gen-Kök Sekretaryasına elden eser ile birlikte teslim edilecektir.

Son Başvuru: 15 Şubat 2015

Sonuç İlanı:2 Mart 2015

 

Başvuru formu için tıklayınız

abcd

 

Marie Sklodowska Curie Research and Innovation Staff Exchange (RISE) Programı Çağrısı Açılmıştır

Değerli Akademi ve Is Dünyası Temsilcileri,

Horizon 2020 Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları kapsamında yer alan, sektörler ve ülkeler arası bilgi ve teknoloji transferi yoluyla “akademi ve sanayi arasındaki işbirliğini arttırmayı hedefleyen”  Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange Scheme-RISE) 2015 yılı çağrısı 6 Ocak 2015 tarihi itibari ile başvuruları kabul etmeye başlamıştır.

Horizon 2020 Marie Sklodowska Curie Araştırma Programları ve Bursları kapsamında her araştırma alanından proje önerileri desteklenebilmektedir.

Programlar hakkında detaylı bilgiler “Başvuru Rehberi”nde yer almaktadır. Başvuru aşamasında kullanılacak “Proje Önerisi Yazım Formatı” da ekte yer almaktadır.

Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (Research and Innovation Staff Exchange-RISE) 
Çağrı Kodu :                                           H2020-MSCA-RISE-2015
Çağrı Açılış Tarihi :                                06-01-2015
Çağrı Kapanış Tarihi :                            28-04-2015 (Brüksel yerel saati ile 17:00)
Çağrı Bütçesi :                                       80 Milyon Avro

Araştırma ve Yenilikçilik Değişim Programı (RISE) üniversiteler, sanayi kuruluşları ve araştırma merkezlerindeki araştırmacıların, teknik ve idari personelin  uluslararası ve sektörler arası dolaşımını destekleyen bir programdır. Programın amacı araştırma gruplarının kısa sureli personel değişimleri aracılığı ile Avrupa içinden ve dışından kuruluşlar ile uzun sureli araştırma işbirlikleri oluşturmasını sağlamak, sektörler ve ülkeler arası bilgi ve teknoloji transferi gerçekleştirmektir.

Çağrı Sayfası: Çağrının Avrupa Komisyonu sitesindeki resmi duyurusuna ulaşmak için lütfentıklayınız.

RISE Programına başvuru yapmak için Avrupa içinden ve dışından sizin araştırma alanınızda faaliyet gösteren üniversite ve sanayi temsilcileri ile irtibat kurabilir, bu kurumlar ile ekte yer alan proje önerisi formatını kullanarak ortak araştırma projeleri hazırlayabilirsiniz. Bu proje önerisini online bir portal aracılığı ile çağrı kapanış tarihine kadar Avrupa Komisyonu’na sunabilir ve 4 yıllık araştırma projeleriniz kapsamında kısa sureli araştırma dolaşımlarının Komisyon tarafından fonlanmasını sağlayabilirsiniz.

Her turlu soru ve bilgi taleplerinizi  bizlere ncpmobility@tubitak.gov.tr adresi aracılığı ile iletebilirsiniz.

Saygılarımızla

 

Numan GÖLÜKCÜ

Marie Sklodowska Curie Ulusal İrtibat Noktası

EURAXESS Portalı Ulusal Temsilcisi

 

Furkan ÇİFTÇİ

Marie Sklodowska Curie Ulusal İrtibat Noktası